http://nachodki.ru/

Aktualitātes

Iveta.IMG 5963

28.aprīlī Feimaņu pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu tautas deju kolektīvu Sadancī, kurš norisinājās Rēznas pamatskolā.

   Tautas deju kolektīvam bija iespēja pirmo reizi dejot uz Rēznas Saietu nama skatuves, parādīt savu dejotprasmi un dejotprieku, kā arī palūkoties uz citu dejotāju meistarību. Sadanča noslēgumā visiem dejotājiem bija sarūpēts pārsteigums - tautas deju kolektīvu vadītāju priekšnesums, kurš guva tik milzīgu atsaucību, ka to bija nepieciešams atkārtot kopā ar visiem tautas deju kolektīvu dalībniekiem.

   Pēc koncerta visi tautas deju kolektīvi piedalījās sportiskās aktivitātēs. Feimaņu pamatskolas tautas deju kolektīvs ieguva 1.vietu bižu pīšanā. Pēc sportiskām aktivitātēm visi dejotāji aktīvi iesaistījās dažādās rotaļdejās.

   Rēznas pamatskolā pavadītā diena paskrēja vēja spārniem, bet tā deva milzīgu gandarījumu par padarīto darbu un kopā būšanu.

   Visu dejotāju vārdā pateicamies Feimaņu pamatskolas vadībai, Feimaņu pagasta pārvaldei un dejotāju vecākiem par atsaucību un atbalstu!

   Jau ir sācies pēdējais mācību mēnesis, bet 1.-4.klašu tautas deju kolektīvam tas ir pasākumiem bagāts: piedalīšanās Mātes dienai un Ģimeņu dienai veltītā pasākumā Feimaņu Kultūras namā 13.maijā, tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs 26.-27.maijā, Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Viļānos 31. maijā. Tas ir cienīgs mācību gada noslēgums tautas deju kolektīvam!

   Tautas deju kolektīva vadītāja sirsnīgi pateicas dejotāju vecākiem par atbalstu un dejotājiem par dejotprieku, nerimstošu enerģiju, pacietību un izturību.

1.-4.klašu tautas deju kolektīva vadītāja I.Alika

22. aprīlī, Latgales kongresa simtgades priekšvakarā, jau 17. gadu Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni” un valsts atklātā olimpiāde latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē.

     63 bērni no 27 Latgales skolām pulcējās, lai piedalītos skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”. Skolēni tika vērtēti 3 vecuma grupās. Viņu sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Latgalē zināmi ļaudis: Saeimas deputāts Juris Viļums, mūziķis Guntis Rasims, aktieris Kristaps Rasims, uzņēmējs un mūziķis  Juris Vucāns, Rēzeknes Tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns, dzejniece Anna Rancāne, skolotāja Ineta Urtāne. Savu audzēkņu priekšnesumam līdzi sekoja viņu skolotāji un vecāki, kuri varēja priecāties par to, ka viņu bērni tur dzīvu tēvu tēvu valodu, skaisti un izteiksmīgi lasot latgaliešu autoru tekstus.

     Feimaņu pamatskolu šai konkursā pārstāvēja 8.klases skolniece Marika Vilcāne, kura pēdējos gados kā īsta Latgales patriote pat skolas literārās runas konkursos “Zvirbulis” izvēlas lasīt tekstus tieši latgaliešu valodā. Šogad ”Vuolyudzānos” Marika lasīja Neikšanīša fabulu “Veižu posts” un fināla kārtā - fragmentu no Antona Matvējāna stāsta “Skūlys laiks”. Konkursā meitene saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos, kā arī dāvanā dzejoļu krājumu latgaliešu valodā un žurnāla “A12” jaunāko numuru.

   Paldies Marikai par nopietno un cieņpilno attieksmi, ar kādu viņa izturas pret mūsu - latgaliešu valodu un kultūru, būdama paraugs šai ziņā citiem skolēniem un arī mums, skolotājiem.

    

Feimaņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Mežajeva

11. aprīlī Feimaņu pamatskolas 5. – 9. klašu teātra sportisti tika aicināti uz Līvānu KN, kur notika Latgales atklātais teātra sporta turnīrs. Pasākumu atklājot, Līvānu vidusskolas skolotāja Lidija Prisjagina atgādināja, ka šis ir īpašs gads, kad teātra sports Latvijā atzīmē savas pastāvēšanas divdesmito gadadienu, kas 28. – 30. jūnijā izvērtīsies skaistā teātru festivālā Siguldā, uz kuru tiek aicināti visi teātra sporta spēlētāji.

     Uz teātra sporta turnīru Līvānos 11. aprīlī bija ieradušās skolēnu komandas no Gaigalavas, Rikavas, Feimaņu, Rēzeknes un Līvānu skolas. Līvānu KN tika izspēlēti seši turnīri.

Feimaņu skolas komandu veidoja 4 meitenes: Marika Vilcāne (8.klase), Lāsma Bauska (8.klase), Kristīne Fjodorova (8.klase) un Maija Livdāne (7.klase). Viņas mērojās asprātībā (kā tas pieņemts teātra sportā) un spēles mākslā ar Rēzeknes 5. vidusskolas 7. – 9.klašu komandu. Katra komanda izspēlēja divas teātra sporta tehnikas un savā starpā sacentās arī komandu kapteiņi. Mūsu komandas kapteine bija Marika Vilcāne. Mūsu komandas meitenes spēlēja labi. Sākumā, izspēlējot komandas “vizītkarti,” bija brīži, kad tika pieļauta nepārdomāta paviršība vai pāris neveiklības, toties turpmākajā spēles gaitā meitenes turējās godam un parādīja sevi kā interesantas un atraktīvas spēlētājas. Mūsu meiteņu humora izjūtu un asprātību (īpaši tehnikā “Pirmā frāze/ pēdējā frāze”, kā arī Marikas Vilcānes kā komandas kapteines izspēlēto bandīta sievas lomu) skatītāji dāsni apveltīja ar smiekliem, kas ikvienam teātra sporta spēlētājam ir pati svarīgākā atzinība.

Pārbraucot mājās, tika līdzi atvests spēles prieks un gandarījums par komandas spējām.

  Ingrīda Mežajeva

27.aprīlī 5.-6. gadu vecuma bērnu grupa "Saules stariņš'' devās uz Rēzeknes novada ''Mazo talantu saietu'' pirmsskolēniem, kas notika Maltas vidusskolā.
     Tas bija muzikāls pasākums, lai veidotu bērnu izpratni par dažādu tautu kultūru. Šajā saietā piedalījās bērni no Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
     Bērni rādīja daudzveidīgus talantus - dziedāšanas prasmi, dejošanu, dzejoļu skaitīšanu. Varēja dzirdēt bērnu dziesmas angļu, poļu, krievu valodā, noskatīties čigānu, meksikāņu u.c. tautu dejas.
Mūsu skolas 5-6gadīgie bērni dziedāja jautru dziesmiņu angļu valodā ''Action Song''.
     Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma pateicības rakstus, saldumus un dāvanu grupiņai, kā arī našķojās ar sarūpēto cienastu.
     Pacilātā noskaņojumā ar pozitīvām emocijām mēs atgriezāmies mājās.
Paldies Feimaņu pagasta pārvaldei, skolas administrācijai un vecākiem par atbalstu un palīdzību.
                                                                                                                                                                                                                                                                             Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites