Статьи и обзоры nachodki.ru

Aktualitātes

17.02.2017. izsludinātais būvdarbu iepirkums par grants ceļu 3.kārtu tika pārtraukts. No šī projekta plānotajiem 6 ceļiem 2 ceļi tika izņemti un pārvirzīti uz industriālo ceļu projektu „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”, jo tur bija līdzekļu ekonomija.

Tie ir Ozolaines un Feimaņu ceļi, jo tie atbilda industriālā projekta nosacījumiem. Pie ceļiem darbojas uzņēmēji SIA "LEAX" un SIA "Daileko", kuri rada jaunas darba vietas un veic nozīmīgas investīcijas, tādā veidā izpildot projekta obligātos rezultātus.

Tāpēc šobrīd tiks projektēti Ozolaines un Feimaņu 2 citi ceļi - tie, kurus uzņēmēji 2014.gadā bija izvēlējušies kā prioritāros grants ceļu programmā sākotnēji: ceļš Pūdnīki-Veideres Feimaņiem un ceļš A-13-Pauliņi Ozolainei.

Projektēšana aizņems vidēji 5 mēnešus. Tad būvdarbu iepirkums atkārtoti tiks sludināts, kad būs saprojektēti arī šie 2 ceļi, un tas būs orientējoši šī gada septembrī. 2018.gada sākumā sekos projekta vērtēšanas LADā un reālie būvdarbi notiks ne ātrāk kā 2018.gada sezonā - uzsākšana aprīlī-maijā.


Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Brigita Arbidāne

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā.

     Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.

     Izlietotais papīrs un kartona iepakojums ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots papīra pārstrādes uzņēmumam, gandrīz uz pusi mazāk paliks atkritumu. 

   Tāpēc arī šajā mācību gadā Feimaņu pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās vērienīgajā makulatūras vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!”, kas norisinājās visā valsts teritorijā jau trīspadsmito reizi.

     Kopumā konkursā piedalījās 553 izglītības iestādes no visas Latvijas, pulcējot vairāk nekā 88 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu, kā arī ar viņu vecāku, pedagogu un draugu palīdzību. Ir savāktas un nodotas pārstrādei 1228 tonnas makulatūras, tādējādi izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 apjomu.

     Feimaņu pamatskolas skolēni un skolotāji šogad savāca un nodeva pārstrādei 1096 kg makulatūras. Visaktīvākie bija: Eva Kužma (savāca 327.kg), Agris Šmaukstelis (savāca 94.kg), kā arī Maija Livdāne (savāca 40.kg). Mūsu savāktais makulatūras daudzums palīdzēja saglabāt 20,5 kokus, 4932 (l) ūdens, 31 345,6 (kWh) elektroenerģijas.

     Ja esat izsaiņojuši kartona kasti, izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra un kartona izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Konkursa koordinatore - skolotāja Marija Smirnova

IMG 0344

   Uzsākot Latvijas simtgades svētku maratonu, 4.maijā, Rēzeknes novads kopā ar vēl vairākiem desmitiem Latvijas pašvaldību piedalījās īpaši simtgadei veltītā ozolu stādīšanas akcijā Apskauj Latviju!”. Feimaņu pagastā tika iestādīti četri ozoli.

   Pēc svinīgās ozolu stādīšanas, ļaužu pulciņš sanāca pie kopīga galda Feimaņu kultūras namā. Baltā galdauta svētkus atzīmēt ieradušies bija ne tikai feimaņieši, bet arī kaimiņi - no Rušonas pagasta.

   Ciemos pie mums bija Irēna Ivanova no Rēzeknes, kas savulaik 22 gadus strādāja Feimaņu pamatskolā un vadīja vietējo folkloras kopu. Tādēļ, akordeona pavadībā tika dziedātas gan tautas dziesmas, gan tautā iecienītākās patriotiskās dziesmas. Agris Šmaukstelis un Viktorija Grigorjeva    deklamēja Latvijai veltītus dzejoļus. Ļoti īsi pieskārāmies galda kultūrai, jo šī tēma ir ļoti plaša. Dažādi jautājumi tika atbildēti ļoti raiti un ar dažādiem papildinājumiem. Mīklu minēšana izraisīja vispārēju jautrību. Vieglākās varēja arī bērni atrisināt.

   Spēlēs piedalījās arī mazākie svinētāji, kuriem bija jādancina vardītes (vardes ir eksotisko ēdienu sastāvā Francijā, Ķīnā). Saldummīļiem bija jāsacenšas saldo sēkliņu ēšanā. Grūtāka lieta bija, kad bija sevi ”jāpabaro” ar pupiņām ķīniešu gaumē, tas ir, ar irbuļiem.

   Dvēseliski apgaroti bija fragmenti no filmām ”Cilvēka bērns” un ”Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

   Dziļākā vēsturē, kas saistīts ar galdautiem un Latgales zemnieku sadzīvi, lika ielūkoties bibliotekāre Erna Ulase.

   Kopīgi veidotais pasākums mūsu valsts nozīmīgajos svētkos, kur apvienojās bibliotēkas, kultūras nama, pagasta pārvaldes darbinieku ieguldītais darbs, bija sirsnīga kopā būšana. Patīkami, ka uz saietu bija atnākušas arī dažas vecmāmiņas ar mazbērniņiem. Tā kā stafeti būs kam pārņemt!

Ziņas no Feimaņu pagasta sagatavoja Silvija Assare.

No 2017.gada 7.marta līdz 2020.gada 31.augustam Rēzeknes novadā tiks īstenots ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura īstenošanā iesaistīta arī Feimaņu pamatskola. Pirmais karjeras izglītības atbalsta pasākums 7.-9.klašu skolēniem “Kinologa meistarklase”, ko vadīja kinologs Valdis Bikovskis, notika 21.aprīlī.

   Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar kinologa un darba suņa ikdienas darbu un tam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

     Ievaddaļā kinologs Valdis Bikovskis stāstīja skolēniem par kinologa profesijas īpatnībām un specifiku - darbu dienesta suņu sagatavošanai.

     Uzzinājām, ka dresūrai vislabāk pakļaujas medību un ganu suņi, bet visvieglāk-beļģu aitu sugas suņi, vācu aitu sugas suņi un labradori. Katram sunim ir n

kinol

epieciešama individuāla pieeja, kā arī ļoti daudz kas atkarīgs no paša cilvēka un suņa. Svarīga ir suņa veselība, suņa dabisko instink

tu atbilstība, lai viņi būtu aktīvi, dzīvespriecīgi, lai viņiem būtu motivācija un pacietība, kā arī zināšanas. Suns ir jāciena!

     Kinologs demonstrēja arī sava darba palīginstrumentus - klikeri (klikšķi), bumbiņas (ar attiecīgo vielu smaržu), kasti, īpašas treniņu piedurknes košanai u.c.

     Praktiski vērojām kā ikdienā notiek dienesta suņu apmācība - kinologa un dienesta suņa komandas darbs. Tā skolēniem tika radīts priekšstats par to, kā kinologi ar saviem uzticamajiem četrkājainajiem palīgiem ik dienas nenogurstoši strādā, lai nepieļautu tik ļoti kaitīgo un bīstamo narkotiku un cigarešu ievešanu mūsu valstī.

     Suns Kims ļoti precīzi saprata un sekoja visām sava saimnieka komandām angļu valodā: “Pie manis!”, “Sēdēt!”, “Stāt!”, “Gulēt!”, “Nē!”, “Fu!”, “Mierā!”.

Ievērojām, ka sunim vieglāk noturēt uzmanību, ja par labi paveikto uzdevumu tam dod gardumiņu vai apbalvo ar kādu našķi...

     Tā kā skolēni izrādīja dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto, kinologs paraugdemonstrējumu laikā dažādās darbībās iesaistīja arī mūsu skolēnus – Sergeju Dobrecovu, Elvi Asaru un Kristīni Fjodorovu.

  Izglītojošā un sirsnīgā tikšanās un stāstījums, arī suņa Kima klātbūtne iedvesmoja skolēnus, jo visi izrādīja dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto.

Piebildīšu, ka ļoti interesanti ir arī daudzi kinologa Valda Bikovska biogrāfijas fakti:

-          kinologa izglītību ieguvis Vācijā, Policijas skolā;

-          viņš strādā VID muitas Kinoloģijas nodaļā un apmāca darba suņus;

-          vairākkārt atzīts par labāko tiesībsargājošo organizāciju - robežsardzes, armijas, policijas, apsardzes un muitas kinologu (pasaules mēroga), jo sešas reizes uzvarējis NATO valstu dienesta suņu sacensībās un pasaules čempionātos vienā disciplīnā - dienesta suņu biatlonā (tajā valda stingra prasība: piedalās tikai dienesta cilvēki ar darba suņiem);

-          kopš 2004.gada ir Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta kinoloģijas centra priekšnieks;

-          dzīvo Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Bekšos.

Par Kinologa meistarklases norisi stāstīja skolas direktore Aina Drikšņa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rīkotajā novadmācības programmā apmēram 50 Latgales reģiona skolās 2.maijā tika rīkota novadmācības pilotstunda, ko vadīja sabiedrībā pazīstami cilvēki vai jaunieši, prezentējot jaunākos izdevumus un izstāstot Latgales vēstures stāstus.

     Mūsu skolā novadmācības stundas gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu izglītojamajiem latgaliešu valodā vadīja bijusī RTA studente Mārīte Krasnobaja.

     Skolēni ar datorspēles “ĪSAPAZEISIM” palīdzību uzzināja daudz jaunu faktu par Latgales Kongresa simtgadi (2017), Latvijas simtgadi (2018) un Latgales kūltūrvēsturei nozīmīgām 33 personām, piemēram, Franci Kempu, Franci Trasūnu, Jāni Raini, Andreju Paulānu u.c. novad

     Uzzinājām arī daudzus mazlietotus apvidvārdus latgaliešu valodā, ko sarunvalodā lietojuši mūsu senči (“sipisnīks” - biezpiens, “sukņa”- kleita, “palāda” - pūce, “spaits” - stars u. tml.)

     Skola dāvinājumā no RTA saņēma daudzus redzamākos izdevumus latgaliešu literārajā valodā. Īpašs paldies par sākumskolas klasēm saņemto dāvanu - Ilgas Šuplinskas, Līgas Rundānes, Aelitas Andrejevas izglītojošo izdevumu “GOSTŪS PI BOŅUKA. Stuosti bārnim par Latgolu”, kas tagad būs skolas īpašumā un tiks izmantots mācību stundās.

     Kā ar latgaliešu valodu ir mūsdienās? Cik no Jums saprot latgaliešu valodu? Cik no Jums prot runāt latgaliski? Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem bija jāatbild mums visiem.

     Mārīte Krasnobaja mūsdienīgi un atraktīvi stāstīja un iesaistīja sarunās un spēlēs izglītojamos par latgaliešu valodu, tradīcijām, dzīvesveidu, piemēram, spēlē “Klusais telefons”.

Par pareizajām atbildēm izglītojamie varēja nopelnīt mazas balviņas.

     Paldies RTA profesorei, novadmācības pilotstundas koordinatorei Ilgai Šuplinskai un      “školuotojai” Mārītei Krasnobajai par “sovu nūsadorbošanu i interesi par latgolys lītom”.

Skolas direktore Aina Drikšņa

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites