Статьи и обзоры nachodki.ru

Aktualitātes

Bērni mācās dzīvi no mums: mammām un tētiem. Ikviena bērna dzīvē svarīga ir tēva loma. Mēs zinām, ka visvērtīgākais laiks ir tas, kas pavadīts ar saviem mīļajiem.

10.septembrī pēc labas tradīcijas mūsu pagastā svinējām Tēva dienu. Šogad mēs nolēmām doties izbraukumā uz Malnavu “Dzīļu” maiznīcu. Tur tēvi ar savām ģimenēm varēja izbaudīt saimnieces Ainas Barsukovas gardumus, piedalīties jautrās rotaļās kopā ar folkloras kopu “Upīte”. Tēvi ar savām atvasītēm devās izbraukumā ar retro motocikliem. Kopā ar bērniem tēvi pārbaudīja savu spēku dažādās aktivitātēs. Pasākuma izskaņā tēvi saņēma diplomus un dāvanas par piedalīšanos.

Paldies visiem par kopā būšanu. Novēlam, lai jums izdodas būt stipriem, atbildīgiem un lai jums izdotos būt labiem vecākiem, lai izaudzinātu veselus un laimīgus bērnus!

Dina Šmaukstele

Feimaņu KN vadītāja

Jau vairākus gadus nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” regulāri organizē ikmēneša tirdziņu „Lobs lobam”. Līdz šim tas notika Rēzeknē, taču, šobrīd, ir radusies iniciatīva nodrošināt vietēji ražoto produktu ērtāku pieejamību Rēzeknes novada iedzīvotājiem, periodiski organizējot tirdziņus dažādos novada pagastos.
Pirmais tirdziņš „Lobs lobam”
notiks 23.septembrī Nautrēnu pagastā,LEARN
Rogovkā, sporta hallē – kultūras namā sākot no pl.15:00.
Šie tirdziņi tiks organizēti ne tikai, lai parādītu to, cik daudz mūsu vietējais ražotājs prot un dara, bet galvenokārt tādēļ, lai jums tiktu radīta iespēja iegādāties mūsu novadā ražotu pārtiku (maizi, gaļu, zivis, piena produktus u.c.), kā arī unikālus amatniecības darbus tuvāk savai dzīvesvietai, netērējot laiku un citus resursus ceļā uz pilsētas tirgiem vai lielveikaliem. Protams, jūs arī paši saprotat, ka nauda, ko samaksāsiet tirgotājiem paliks tepat novadā un atkal tiks ieguldīta vietējās produkcijas ražošanā, lai atgrieztos pie jums, katrreiz sniedzot baudu acīm un dvēselei, kā arī gandarījumu par to, ka kopā spējam vairot mūsu pašu labklājību un stiprināt pašapziņu.

Būsim vienoti un lepni par savu rīcību, atbalstīsim vietējos ražotājus!

P.S. Plānots, ka nākamais tirdziņš notiks Maltā 7.oktobrī pl.12:00.

Ar cieņu,
Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”
vecākā konsultante
Daina Butlere

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt:

Feimaņu ciemā, kad.apz. 7852 006 0010, 7 (septiņu) liepu;

Timošišku kapsētā, kad.apz. 7852 002 0129, 2 (divu) bērzu;

Maļinovkas kapsētā, kad.apz. 7852 001 0073, 3 (trīs) priežu un 1 (viena) bērza;

Černostes kapsētā, kad.apz. 7852 007 0145, 2(divu) bērzu un 1(vienas) priedes;

Adamišķu kapsētā, kad.apz. 7852 007 0144, 3 (trīs) bērzu;

Vainovas kapsētā, kad.apz. 7852 005 0078, 1 (vienas) kļavas, 1 (vienas) apses un 2 (divu) bērzu;

Feimaņu kapsētā, kad.apz. 7852 006 0155, 2 (divu) kļavu, 2 (divu) apšu, 2 (divu) bērzu un 1     (viena) ozola,

izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie kapu vietām un Feimaņu ciemā. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē („Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads) zvanot pa telefonu 64644888, 64644894 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sākot no  2017.gada 14.septembra.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītājas Anitas Verčinskas, telefona Nr.: 20223650.

Vita Ameļko

Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites