Расширения Joomla 3

Aktualitātes

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes Pateicības raksta saņēmēji svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai Feimaņu KN 2017.gada 18.novembrī plkst.14:00

 

N.p.k.

Nominanta vārds, uzvārds

Pieteicējs

1.

Svetlana Alika

Feimaņu pagasta sociālais darbinieks M.Taranda

2.

Arkādijs Tjarvja

Feimaņu pagasta iedzīvotāja

B. Klindžāne

3.

Ruslans Belovs

Mednieku kolektīva “Feimaņieši” vadītājs B.Otikovs

4.

Elvīra Bogdanova

Konsultatīvās padomes loceklis O.Otikovs

5.

Arnolds Taranda

Amatierteātra “Savējie” vadītāja I.Reinika

6.

Anita Rumaka

Feimaņu pamatskolas pavāre E.Vaičuka

7.

Ilona Bodrova

Konsultatīvās padomes loceklis V.Ņemņasevs

8.

Marina Belova

Konsultatīvās padomes loceklis N.Čerņavka

9.

Viktors Lisovskis

Konsultatīvās padomes loceklis V.Ņemņasevs

10.

Hionija Safonova

Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja A.Verčinska

11.

Ineta Upeniece

Feimaņu pamatskolas direktore A.Drikšņa

 

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

2017.gada 17.novembrī Bērzgales KN Novada organizētajā svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai ar Atzinības rakstu tiks sumināti 45 nominanti, t.sk.:

Nominācija

Vārds, uzvārds

Pieteicējs

Darbs pašvaldībā

Viktors Smirnovs

Feimaņu pagasta pārvalde

Darbs pašvaldībā

Anita Verčinska

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Viktoru Smirnovu un Anitu Verčinsku būs iespēja apsveikt personīgi 18.11.2017. Feimaņu KN svinīgajā pasākumā plkst.14:00.

Gaidīsim pasākumā!

Ir milzu teātris šī pasaule, un visi ļaudis tajā aktieri.

Tie uznāk, parādās un atkal iet, dažs vienā lugā daudzas lomas tēlo.

 

Jau veselus desmit gadus Feimaņu KN amatierteātris „Savējie” griežas lomu karuselī, kurš neapstājas, bet arvien turpina traukties uz priekšu. 4.novembrī „Savējie” atzīmēja skaistu jubileju.

IMG 3510Pirmā luga tika iestudēta un parādīta 2007.gada 18.novembrī, un tad sekoja arvien jaunas un jaunas izrādes. Šajā desmitgadē tika iestudēti skeči un lugas, galvenokārt komēdijas par ļoti dažādām tēmām, bet galvenokārt par mīlestību un cilvēciskajām attiecībām. Tika parādītas 32 izrādes, darbojušies 31 aktieris – gan pieaugušie, gan bērni. Pavisam „Savējie” ir uzstājušies 85 reizes.

Ar izrādēm ir piedalījušies gan sava pagasta, gan novada, kā arī citu novadu pasākumos – teātru parādē „Kaudzēm smieklu” Rēzeknes novadā, „Lubānas vilinājumā” Gaigalavā, Volkenbergas pils svētkos Mākoņkalnā, „Sīko joku birumā ” Preiļu KC, teātra svētkos „Teātris un āboli” Varakļānos, vasaras saulgriežu pasākumā Dagdā, Lauku amatierteātru saietā „Spēlētprieks” Zasā Jēkabpils novadā, no kurienes „Savējie ”atgriezās mājās ar galveno balvu.

Teātrī ir iespējams viss, jo tas ir brīnumu nams. Pats galvenais brīnums ir tas, ka izrādes vispār tiek iestudētas un rādītas pagasta KN. Un te jāpateicas aktieriem, kuri savu brīvo laiku veltījuši mēģinājumiem, pasākumiem, izbraukumiem. Pasākumā tika iegriezts lomu karuselis, lai atcerētos katra aktiera ieguldījumu izrādes tapšanā.

Jubilejas pasākuma turpinājumā skatītāji noskatījās jautru Baltinavas teātra izrādi ”Ontana tragedeja” (režisore Anita Ločmele jeb Danskovīte).

Pateicamies skatītājiem, apsveicējiem un mūsu viesiem – Baltinavas dramatiskajam kolektīvam „Palādas”, Audriņu KN „Potešņikiem”, Mākoņkalna TN „Raudivei” un Varakļānu KN amatierteātrim „Ūbeles”, kā arī ikvienam, kurš palīdzēja īstenot šo jauko pasākumu.

Ko aktieriem, lai varam vēlēt-

Lai dzīves ceļos visiem veiktos,

Lai būtu darbs un jaunas lomas,

Lai netrūkst skatītāju zālē

Un jautrā lomu karuselī grieztos!

Ināra Reinika

Amatierteātra “Savējie” vadītāja

Feimaņos realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000009.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3700.00 EUR: no tām 3330.00 EUR (90%) - ELFLA publiskais finansējums un 370.00 EUR (10%) - Feimaņu pagasta pārvaldes finansējums.

Projekta mērķis ir uzlabot pasākumu kvalitāti Feimaņu kultūras namā, uzstādot mūsdienīgu audio video tehnisko aprīkojumu.

Pmikrofonirojekts uzlabos pasākumu kvalitāti un būs noteicošs elements Feimaņu kultūras nama scenogrāfijā.

Realizējot projektu, tika iegādāti un uzstādīti četri profesionālie koru un teātru kondensator mikrofoni; video projektors un video projektora kronšteins. Mikrofonu racionālā izvietošana virs Feimaņu kultūras nama skatuves nodrošina vienmērīgu skaņas uztveršanu ne tikai no priekšas, bet arī no sāniem un aizmugures. Tas ļauj labāk uztvert aktieru veikumu, dejotāju soļu dipu, koristu daudzbalsību. Modernais aprīkojums kopumā akcentē priekšnesumu elementus un paspilgtina to izrādi.

Mūsdienīgais audio video tehniskais aprīkojums būs pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem, jo tā pielietojums jebkurā dzīves jomā paplašina cilvēku redzesloku un dod impulsu radošajam potenciālam.

Šī gada septembrī un oktobrī tehniskā aprīkojuma uzstādīšanas darbus veica SIA „MuzPro”.

Par realizētā projekta priekšrocībām varēs pārliecināties jau šī gada 4.novembrī Feimaņu KN amatierteātra “Savējie” 10 gadu jubilejas pasākumā “Lomu karuselī”.

 

Vita Ameļko,

Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites