nachodki.ru интернет-магазин

Aktualitātes

Par pašvaldībās autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” informē, ka laika posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek plānota pašvaldības autoceļu aizsargjoslu attīrīšana no krūmājiem un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā.

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir autoceļa zemes nodalījuma josla, ir tiesības pašiem veikt tās attīrīšanu no krūmājiem un kokiem, par ko lūdzam informēt attiecīgo pagasta pārvaldi līdz 15.09.2020.

Ja autoceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšanas darbus veic pagasta pārvalde, attiecīgā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par kārtību, kādā no tās tiek novākti nozāģētie koki un krūmi.

Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem pagastos:

Feimaņu pagastā – Bronislavs Otikovs mob.tālr.: 26367651

Lūznavas pagastā – pārvaldes vadītājs Gatis Pučka mob.tālr.:26493459
Maltas pagastā – Igors Sorokins mob.tālr: 25425642
Ozolaines pagastā- saimniecības pārzinis Juris Runčs mob. tālr.:27870687
Pušas pagastā – Viktors Afanasjevs mob.tālr.: 25444094
Silmalas pagastā – Saimniecības pārzinis Jānis Laizāns mob.tālr.:26568623

 

Edgars Blinovs
Maltas pagastu apvienības vadītājs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 4834 CELI

22. augustā no plkst.17.00 Feimaņu ezera pludmalē Svētku tirdziņš – mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Tajā tiek aicināti piedalīties amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas, eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem. Tiek aicināti arī tirgotāji ar rūpnieciski ražotām precēm.

Pieteikumi tirdzniecībai tiek gaidīti līdz 20. augustam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv vai Feimaņu pagasta mājas lapā www.feimani.lv, vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tirdzniecības nodeva tirdzniecībai novada teritorijā par vienu vietu dienā ir 1.42 eiro, kas jāpārskaita uz kontu (rekvizīti: RNP iestāde “Maltas pagastu apvienība”, AS “Swedbank”, LV38HABA0551046064342).

Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai personīgi Feimaņu pagasta pārvaldes telpās “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 8:00-12:00 un 12:30-16:30.

Plkst. 19:00 uzstāsies Ozolaines kultūras nama folkloras kopa “Zeile”, bet plkst. 20:30 visus priecēs grupa “Baltie Lāči”.

Pasākumā ieeja brīva!

Organizatori – Feimaņu pagasta pārvalde un Feimaņu kultūras nams.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Dina Šmaukstele, Feimaņu kultūras nama vadītāja

Iesniegums par tirdzniecību
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites