Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Aktualitātes

SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2019.gadā - 54,25 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/t).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 10,73 EUR/m³ bez PVN nav mainīta kopš 2016.gada, kad dabas resursa nodoklis (turpmāk – DRN) bija 12 EUR/t. No 2019.gada DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā būs 43 EUR/t. DRN likme salīdzinot ar 2016.gadu pieaugs par 31,00 EUR (bez PVN).

Lai mazinātu DRN likmes pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: uzbūvēta šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu uzkrāšanas konteineri, apkalpošanas zonā darbojas vairāki atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, tiek rīkotas akcijas un dažādi izglītošanas pasākumi, bet maksimālais sasniegums ir iespējams tikai tad, kad iedzīvotāji pirms atkritumu izmešanas veic atkritumu šķirošanu. Atgādinām, ka pārstrādei derīgie materiāli netiek apglabāti un tiek izvesti bez maksas.

           

SIA “ALAAS” informē, ka Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās no 2019.gada 1.februāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% - 15,73 EUR/m³.

Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1(vienu) izvešanas reizi palielinās no EUR 3,12 uz EUR 3,78 ar PVN.

15. decembrī Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” nosvinēja savu desmitgadi. Šis gads ir īpaši nozīmīgs, jo tiek svinēta Latvijas simtgade, un vienu desmito daļu kopā ar tēvzemes mūžu esam mēs, Vīmyns. Gluži kā katra latvju zīme jostā, mēs veidojam vienu veselu, tikai kopā mums ir spēks, viens bez otra nevaram, mēs nespējam iedomāties saliedēto deju soļa ritmu, jo ikkatrs esam daļiņa no šī kopuma, bez kuras vienkārši nevaram.Šajos 10 gados Vīmyns ir 10 reizes sagaidījis ceriņu plaukšanas neprātu, 10 reizes ir lēkts pāri jāņu ugunskuram, 10 reizes pavadīti prom lidojošie dzērvju kāši un 10 reizes izbristi ziemas ceļi, kas ved uz Feimaņu kultūras namu ik piektdienu uz deju mēģinājumiem, ko vada Guntis Tjarvja. Ik mēģinājumu izbaudām tikšanās prieku, kopā būšanu, saliedēta dejas soļa ritmu, bet, lai dejas solis būtjpg 078u raits un līdzens, ir noplēsti neskaitāmi pastalu pāri, uzšūti jauni tērpi, lietas sviedru lāses un arī kāda asara par dejā nomīto kāju.

Mēs esam mājās, tieši šeit mēs varam izsapņot sapņus, izdejot deju stāstus, izdziedāt dziesmas, kas saprotamas tieši mums. Un mēs zinām, ka neviens mūsu vietā tās nedziedās...

Var laimi meklēt tālumā, svešā zemē, tā var prieku dot, iztiku, jaunas bikses un kreklus, iespējams, uzvaras ilūziju. Bet neviena cita zeme nevar radītāja mieru dot. Īstenu laimi spēj dot tikai tēvu zeme, tēvu mājas, dzimtais novads, ciems un sēta.

10 - tas ir tikai sākums, priekšā vēl neskaitāmi izdejojami desmiti deju, neskaitāmi desmiti ceriņu reibuma, jāņu ugunskuru, sagaidītu un pavadītu dzērvju kāšu. Lai sniegā iemītā taka uz Feimaņu kultūras nama JDK ”Vīmyns” mēģinājumiem ar katru gadu paliek arvien platāka. Lai arī turpmāk dimd deju soļi, plīvo krāsainie brunči un matu lentes, lai žvadz un šķind trejdekšņi.

Ieva Mozule, JDK „Vīmyns” dejotāja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites