Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Aktualitātes

  1. marta rītā aktīvākie Feimaņu pagasta iedzīvotāji pulcējās kultūras namā uz Feimaņu pagasta “Feimaņu pagasta galda tenisa un novusa turnīrs 2019”. Novusa turnīra izspēlē piedalījās 17 dalībnieki, bet galda tenisa turnīru izspēlēja 6 dalībnieki. Novusa spēlētāji tika sadalīti trīs apakšgrupās – bērnu, jauniešu un pieaugušo. Galda tenisu varēja spēlēt jebkurš interesents, bez vecuma ierobežojumiem.

Bērnu grupā piedalījās 5 dalībnieki vecumā no 8 – 10 gadiem. Bērnu grupā pirmo vietu izcīnīja Markuss Griboniks, otro – Olga Dobrecova, bet trešo vietu ieguva Oskars Gudrinieks.

Jauniešu grupā sacentās 6 dalībnieki vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Jauniešu grupā pirmo vietu ieguva Dmitrijs Dobrecovs, otro – Vitālijs Dobrecovs, bet trešo izcīnīja Vladislavs Zinovjevs.

Pieaugušo gimage1rupā piedalījās 6 dalībnieki. Turnīra absolūtais uzvarētājs Leons Lukša, kas nezaudēja nevienu spēli un izcīnīja pirmo vietu, bet cīņa par otro un trešo vietu notika līdz pat pēdējai spēlei, kur uzvarēja Raivis Spaļs un izcīnīja otro vietu, trešajā vietā atstājot Sergeju Gorinu.

            Galda tenisa turnīru izspēlēja 6 dalībnieki, kur uzvarot visus setus par uzvarētāju kļuva Sergejs Gorins, otrajā vietā atstājot Raivi Spaļu, bet trešo vietu izcīnīja Leons Lukša. Atliek tikai piebilst, ka šis bija pirmais galda tenisa turnīrs Feimaņu pagastā.

Paldies Feimaņu iedzīvotājiem un visiem pasākuma apmeklētājiem par dalību pasākumā un Feimaņu pagasta pārvaldei par atbalstu!

Aivars Mežatučs,
Jaunatnes lietu speciālists 

  1. marta Feimaņu KN organizēja izbraukuma pasākums pensionāriem. Tika piedāvāts apmeklēt Rēzeknes Zaļo sinagogu. Pēc restaurācijas sinagoga ir atvērta apmeklējumiem. Objekts restaurēts ļoti saudzīgi, izmantojot tradicionālas, un tādēļ ekoloģiskas un dabai draudzīgie materiāli. Bija iespēja noklausīties ļoti interesantu un aizraujošu stāstu par ebreju kultūru no ģida Voldemāra Ivdra.

Kā nākošo apmeklējam Latgales vēstniecību GORS, kas ir kultūras iestāde Rēzeknē. Šī ir augstas kvalitātes koncertzāle Latvijā. Daudzfunkcionālā centra galvenā sastāvdaļa ir lielā zāle ar 1000, kuras iespējams transformēt, palielinot. Mazajā zālē ir 250 skatītāju vietas. Telpas kalpo ne tikai mindexūzikas vajadzībām, bet arī citām funkcijām — mūžizglītībai, konferencēm un semināriem. Mums arī bija piedāvāta iespēja ieskatīties aizkulisēs.

Vēl viens apmeklējuma punkts Latgales kultūrvēstures muzejs. Trijos stāvos izvietotās izstāžu un ekspozīciju zāles. Laukumā pie muzeja ir piemineklis dzejniekam, māksliniekam un bijušajam muzeja darbiniekam Antonam Kūkojam. Arī mēs iemūžinājām mūsu prieka mirkļus.

Dina Šmaukstele,

Kultūras nama vadītāja

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 sagatavošanu Rēzeknes novada teritorijai, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

  1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
  2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
  3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
  4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis - drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites