Шаблоны для Joomla 3 здесь

Aktualitātes

Apstiprināts projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”

            Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 04.09.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

Projekts ir saistīts ar skatuvisku tērpu komplektu: kaukāziešu tipa kostīmu (sieviešu krekls, chokha, papakha), sieviešu garo un īso kleitu iegādi Feimaņu kultūras nama diviem deju kolektīviem. Darbus veiks SIA “Baltikas ekskluzīvs”.

Projekta kopējais budžets ir 3583.75 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 3225.37 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 358.38 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 1.martam.

Realizējot projektu, skatītāji varēs vērot kvalitatīvākus deju pasākumus (iestudētās estrādes, mūsdienu un cittautu dejas), jo viens no visbūtiskākajiem kvalitāti veidojošiem faktoriem ir kolektīva vizuālais tēls, kurš neapšaubāmi spēj piesaistīt ikviena skatītāja uzmanību.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

projekta bilde

Publicējamā informācija par kustamā īpašuma –
pasažieru autobusa SETRA S 309 HD
atsavināšanas atkārtotu izsoli Feimaņu  pagastā

  1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības, Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.
  1. Izsoles sākumcena 4125,00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi).
  1. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 412,50 EUR (četri simti divpadsmit euro 50 centi) un dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro 00 centi).
  1. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2019.gada 11.septembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.
  1. Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  1. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, gada 12.septembrī, plkst. 13:00.
  1. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no 8:00 līdz plkst.12:00 un, no 12:30. līdz plkst.16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 27887251.
  1. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.
  1. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles noteikumi

Apstiprināts projekts
“Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”

            Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19.07.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000012 “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Feimaņu kultūras nams un tajā darbojušies pašdarbnieki ir īsts kultūras nesējs tuvākajai apkaimei. Slīpā skatītāju zāles grīda ļauj publikai pat no pēdējās solu rindas pārskatīt notiekošo uz skatuves, gaismas – saredzēt, bet akustika - sadzirdēt.

Turpinot modernizēt Feimaņu kultūras nama skatuvi, tiks iegādāti un uzstādīti kvalitatīvi, skatuves izmēriem un ugunsdrošības prasībām atbilstoši skatuves aizkari. Skatuves aizkaru komplektā ietilpst: priekškara volāns, skatuves kulises 6 gab., skatuves volāni 2 gab., gala sienas volāns, gala sienas aizkars 2 daļās. Darbus veiks SIA “STALVE”. Iegādājoties un uzstādot mūsdienu prasībām atbilstošus skatuves aizkarus, tiks izpildītas ugunsdrošības normas, uzlabots vizuālais izskats un nodrošināta labāka pasākumu kvalitāte.

Projekta kopējais budžets ir 6993.61 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 6294.25 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 699.36 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 31.maijam.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai radu un draugu sanākšanas pasākumā Feimaņos!

17

Feimaņos 17. augustā norisināsies radu un draugu sanākšanas pasākums “Sveiks, Feimaņos!”.

Svētku ieskaņai no 12.augusta līdz 23.augustam Feimaņu kultūras nama foajē būs skatāma Džeinas Gavares un Jura Gavara mākslas darbu izstāde.

17. augustā plkst.17.00 laukumā pie kultūras nama Tirgus placis – mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Tajā tiek aicināti piedalīties amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas, eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem. Tiek aicināti arī tirgotāji ar rūpnieciski ražotām precēm.

Pieteikumi tirdzniecībai tiek gaidīti līdz 15.augustam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv vai Feimaņu pagasta mājas lapā www.feimani.lv, vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai personīgi Feimaņu pagasta pārvaldes telpās “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.. Pieņemšanas laiks katru darba dienu plkst. 8:00-16:30.

Kultūras nama lielajā zālē plkst.19.00 visi tiks gaidīti uz koncertu, kur uzstāsies kuplā pašdarbnieku saime un ciemiņi.
Plkst.21.00 zaļumballe kopā ar Oskaru Lustiku (ieeja brīva).

Uz tikšanos!

Organizatori - Feimaņu pagasta pārvalde un Feimaņu kultūras nams.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Dina Šmaukstele,
Feimaņu KN vadītāja

Iesniegums par tirdzniecību
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites