Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aktualitātes

Apstiprināts projekts
“Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”

            Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19.07.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000012 “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Feimaņu kultūras nams un tajā darbojušies pašdarbnieki ir īsts kultūras nesējs tuvākajai apkaimei. Slīpā skatītāju zāles grīda ļauj publikai pat no pēdējās solu rindas pārskatīt notiekošo uz skatuves, gaismas – saredzēt, bet akustika - sadzirdēt.

Turpinot modernizēt Feimaņu kultūras nama skatuvi, tiks iegādāti un uzstādīti kvalitatīvi, skatuves izmēriem un ugunsdrošības prasībām atbilstoši skatuves aizkari. Skatuves aizkaru komplektā ietilpst: priekškara volāns, skatuves kulises 6 gab., skatuves volāni 2 gab., gala sienas volāns, gala sienas aizkars 2 daļās. Darbus veiks SIA “STALVE”. Iegādājoties un uzstādot mūsdienu prasībām atbilstošus skatuves aizkarus, tiks izpildītas ugunsdrošības normas, uzlabots vizuālais izskats un nodrošināta labāka pasākumu kvalitāte.

Projekta kopējais budžets ir 6993.61 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 6294.25 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 699.36 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 31.maijam.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai radu un draugu sanākšanas pasākumā Feimaņos!

17

Feimaņos 17. augustā norisināsies radu un draugu sanākšanas pasākums “Sveiks, Feimaņos!”.

Svētku ieskaņai no 12.augusta līdz 23.augustam Feimaņu kultūras nama foajē būs skatāma Džeinas Gavares un Jura Gavara mākslas darbu izstāde.

17. augustā plkst.17.00 laukumā pie kultūras nama Tirgus placis – mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Tajā tiek aicināti piedalīties amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas, eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem. Tiek aicināti arī tirgotāji ar rūpnieciski ražotām precēm.

Pieteikumi tirdzniecībai tiek gaidīti līdz 15.augustam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv vai Feimaņu pagasta mājas lapā www.feimani.lv, vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai personīgi Feimaņu pagasta pārvaldes telpās “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.. Pieņemšanas laiks katru darba dienu plkst. 8:00-16:30.

Kultūras nama lielajā zālē plkst.19.00 visi tiks gaidīti uz koncertu, kur uzstāsies kuplā pašdarbnieku saime un ciemiņi.
Plkst.21.00 zaļumballe kopā ar Oskaru Lustiku (ieeja brīva).

Uz tikšanos!

Organizatori - Feimaņu pagasta pārvalde un Feimaņu kultūras nams.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Dina Šmaukstele,
Feimaņu KN vadītāja

Iesniegums par tirdzniecību
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu

   Jau atkal pavasaris. Ķiršu ziedlapās skauts un ievu smaržas reibināts… Nemanot ir paskrējuši pieci gadi un 4. maija pēcpusdienā mīļā, labā Feimaņu skola atkal pulcina savu kuplo skolotāju un absolventu saimi. Kāds neviltots prieks un sirsnība lasāma visu klātesošo acīs! Kā mainījusies ir mūsu pirmā skola! Šķiet, gaiteņi kļuvuši īsāki un klases šaurākas… Taču skola ir kļuvusi arī krāšņāka – skaisti izremontētas telpas, ik uz soļa jūtams pedagogu radošums; skola ir mājīga un skolēnam draudzīga.

   Pasākuma svinīgajā daļā ar dziesmām un dejām ciemiņus priecē skolas audzēkņi. Īpaši aizkustinoša ir sagatavošanas klasītes bērnu uzstāšanās. Un kā gan citādi – uz šīs skatuves savulaik kāpuši gan mūsu vecāki, gan mēs paši un nu arī mūsu bērni! Koncerta turpinājumā seko Feimaņu skolas ansambļa “Zvārgulīši” skanīgā dziedāšana, mazās vijolnieces Annas Marijas Elksnes un jaunās flautistes Evas Kužmas uzstāšanās, absolventes Emijas Verčinskas muzikālais sveiciens ģitāras pavadījumā un mūsdienu dejas Feimaņu kultūras nama deju grupas “Ilgrozītes” izpildījumā. Talantīgi bērni un jaunieši nāk no Feimaņu skolas! Ar skolotāju kori vienojamies kopdziesmā “Krāsaini sapņi” (A. Virga/ G. Račs). Skan lieliski!

   Pasākuma vadītāji, aktīvi un atraktīvi jaunieši, Feimaņu skolas absolventi, Ervīns Vilcāns un Laura Livdāne piešķir pasākumam humora dzirksti, uzdodot gan absolventiem, gan viens otram āķīgus jautājumus par viņu skolas dzīvi. Un atmiņu slūžas ir vaļā – kādam uzstāšanās laikā bijis tik liels uztraukums, ka sajukuši dziesmas vārdi, cits dabūjis ar karoti pa pieri, vēl kāds aizmirsis skolā mazāko brāli; kāda klase bija tik aktīvi iesaistījusies pagasta sabiedriskajā dzīvē, ka stundu laikā aizgājuši uz pensionāru balli…. Tā nemanot pasākuma saviesīgā daļa beigusies un absolventu tikšanās turpinās nepiespiestā gaisotnē klašu telpās sarunās ar bijušajiem klašu audzinātājiem, skolasbiedriem.

   Šī diena – 4. maijs – ir dubulta svētku diena, jo svinam arī Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Tāpēc pēc saviesīgās daļas visi pulcējamies pie baltos galdautos klātiem galdiem, dziedam latviešu spēka dziesmu “Pi Dīveņa gari goldy” un cienājamies ar skolas  pavāru ceptajiem pīrāgiem. Paldies par garšīgo cienastu!

   Izskanēja daudz pateicības vārdu un laba vēlējumu skolotājiem, skolai, esošajiem un bijušajiem audzēkņiem. “Mēs nākam no mazas vietas”, saka absolvente Antra Pētersone, “taču tikai mēs šo vietu varam darīt lielu”. Vai nav trāpīgi teikts? Ir. Tieši tādās sanākšanas reizēs mēs apzināmies sevi kādai vietai, kādam laikam piederīgu. Esam vienoti un saliedēti. Pozitīvu emociju un entuziasma pilni.

   Saka, ka vislabākā dāvana, ko vari kādam sniegt ir tavs laiks, jo tu dod kaut ko tādu, ko nekad nespēsi atgūt. Paldies jums, skolotāji, skolasbiedri, klasesbiedri, par šo brīnišķīgo dāvanu, par jūsu laiku, ko jauki pavadījām kopā šajā absolventu salidojumā!

Feimaņu pamatskolas 1997. gada absolvente

Ērika Grigorjeva

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites