nachodki.ru интернет-магазин

Aktualitātes

Latgales viducī Feimaņos pretī dažādu pārmaiņu vētrām stāv Gaismas pils – vietējais kultūras nams. Tā nav vienkārša celtne, kas 1986.g. atklāta, lai vienā ēkā būtu padomju saimniecības kantoris, ciema padome. Tā ir arī moderna kultūras iestāde ar slīpo grīdu skatītāju zālē. Patlaban šeit ir pagasta pārvalde, pasts, izstāžu zāle ar sakrālajiem priekšmetiem, darbojas jauniešu centrs, pirmskolas bērnu dienas grupiņa, bet ar senioru biedrības aktivitātēm, piesaistot projektu finansējumus un iegūstot pašvaldības atbalstu, izveidota iedzīvotājiem pieejama veļas mazgātuve, virtuve, frizētava, duša un sauna.

Feimaņu pagasts nevar lepoties ar attīstītu tautsaimniecību, toties kultūras ”kuģis” sit augstus viļņus. Kultūras nams un bibliotēka ar saviem pasākumiem aizrāvusi ne tikai vietējo sabiedrību, bet arī tālāku publiku, jo sniegums ir kvalitatīvs un interesants. Tādēļ mums patiešām ir sava Gaismas pils, kas cilvēkiem sniedz estētisku, garīgu baudījumu. Feimaņu bibliotēka iekārtota divās gaišās telpās. Stūrītis atvēlēts mazākajiem apmeklētājiem. VKKF lasīšanas veicināšanas programmā ”Pirmā tikšanās ar bibliotēku” iesaistīti tika jaunākie feimaņieši ar vecākiem un dāvanā katra mazuļu ģimene saņēma ”Burtu māju”. Uzstādot mazo kinozāli, bērni var skatīt arī animācijas filmas, tai skaitā klasiku. Lasītavā ir pieejami 9 datori. Bet, lai skolēni neaizrautos vienīgi ar datorspēlēm, tad tiek rīkotas tematiskās pēcpusdienas. Pirmklasniekus grāmatu pasaulē ieved dažādi personāži (Karlsons un Brālītis, Mazā Raganiņa un gudrais Krauklis, Vinnijs Pūks un Pūce utml.). Sākumskolas audzēkņus apbur ”Sēd uz sliekšņa pasaciņa”. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļās notiek grāmatu lasījumi, kas iepazīstina ar šo zemju literatūru. 14 gadi kā lasītāji iesaistīti Bērnu Žūrijā. Katru reizi tās noslēgumā bibliotekāre organizē dalībniekiem un to ģimenes locekļiem braucienus, lai pasauli iepazītu ne tikai no aprakstītā, bet arī tuvplānā un tiešā saskarē. Izrādes, muzeji, kinoteātri, sporta pilis, boulinga centri – vispusība bagātina jebkuru garu un prātu. Daudziem bērniem no laukiem tā ir vienīgā iespēja redzēt ārpasauli klātienē. Un viņi gaida: ”Kas šoreiz būs?!”

Bibliotekāre ir laba psiholoģe. Viņai daudzi atstāj savus stāstus – gan skumjus, gan jautrus. Ievērojot jebkura lasītāja vēlmes, viņa piedāvā tieši tam cilvēkam interesantāko lasāmvielu. Tā kā Feimaņu pagasts Latvijā ir viens no tiem nedaudzajiem, kurā latvieši ir apmēram puse, bet otra – cittautieši, tad arī bibliotēkas saimniecei jāpārzina tendences citu tautu kultūras izpausmēs. Sava veida gaumes audzināšana notiek ar rīkoto pasākumu tematiku un to garīgo iespaidu uz klausītājiem. Apgaroti vēstījumi par mūsu dižgaru J.Raiņa, Aspazijas, O.Vācieša, Ā.Elksnes daiļradi liek neaizmirst klasiķus un skatīt viņu mantojumu dziļāk. Tikšanās ar M.Kosteņecku 2002.g. daudziem lika aizdomāties ne tikai par rakstniecību, bet arī par žurnālistikas un politikas ētiku. Svarīgi, ka netiek ”malā nolikti” tuvāki interesanti cilvēki, kas arī paplašina mūsu redzesloku. Savu pienesumu kultūras pasākumu individualitātē devuši: novadpētnieks, rakstnieks Vladimirs Nikonovs, Viļānu dzejnieks Pāvils Plotnikovs, žurnāliste Maruta Latkovska, bijušās feimaņietes dzejnieces Irina Šejevska (Viļumovska), Margarita Krole. ”Dvēseles dārzā” pabijām, kad notika tāda paša nosaukuma grāmatas atvēršanas svētki veltīti pāragri aizgājušai Feimaņu skolotājai Janīnai Astahovskai (Ņikulinai). Nozīmīgs notikums kultūras dzīvē bija grāmatas ”Feimaņu draudzes pasakas” atvēršanas svētki. Tad piedalījās novadnieki - tās izdošanas atbalstītāji un dzejnieks Ivars Magazeins, kurš salīdzināja dažādas latgaliešu izloksnes kontekstā ar Feimaņu, kas analizētas grāmatas pēcvārdā (pirmais tāds pētījums). Izdevumā apkopoti tie tautas mutvārdu materiāli, kas pierakstīti 1927./28.g. un atrasti Rīgā Folkloras krātuvē.

Lai sarīkojumi izdotos, bieži tajos piedalās labākie deklamētāji . Un tos mūsu grāmatu pārzine pazīst, jo sadarbojas ar skolu, piedaloties kā žūrijas locekle skatuves runas konkursā ”Zvirbulis”. Bērniem ārpus skolas bibliotēkas paspārnē notikušas radošās darbnīcas Rūķu vadībā Lieldienās un Ziemassvētkos. Bet pieaugušajiem ļoti vērtīgos padomos dalījās maltiete Jadviga Okuņēviča, kas ir viena no prasmīgākajām un godalgotākajām tomātu audzētājām Latvijā.

Lai ļaudis zināšanas nostiprinātu, tad papildus kārtējiem rakstnieku jubilejas izstādes plauktiem ir tapušas citādas savdabīgas izstādes. Senās apsveikumu kartiņas, veltītas Ziemassvētkiem, Lieldienām radīja nostalģisku noskaņojumu pēc šo svētku svinēšanas retro mākslinieciskā gaisotnē. Sēņu skates priecēja ar dabas daudzveidību un atpazīšanu, lai sēņu medībās mēs justos drošāki un pārliecinātāki. Putnu olu izstāde pārsteidza ne tikai ar mājputnu dējumu paraugiem, bet arī savvaļas putnu raibo klāstu. Pērlīšu izstrādājumi lika ieraudzīt meistaru pasakaino izdomu, attēlojot apkārtējo pasauli un daloties iespējā izdaiļot mūsu interjerus, neaizmirstot rotu krāšņumu. Tādas lietas iedvesmo pašiem radīt ko jaunu, spilgtu.

Tā kā mūsu bibliotēka dod universālas zinības, tad nepaliekam novārtā un piedalāmies visdažādākajos konkursos. Un ļoti sekmīgi! Rakstniecība, māksla, kulinārija ...Arī pati bibliotekāre veiksmīgi startēja lauksaimniecības jomā, jo ieguva ceļojumu uz Čehiju, Slovākiju. Jā, erudīts padomdevējs vajadzīgs aktuālās dzīves situācijās. Jauno tehnoloģiju pratēji piedalījušies akcijā ”Bezvadu zemene”. Interesentiem tika dota iespēja apgūt minimālās iemaņas gan e-prasmju nedēļā, gan akcijā ”Iepazīsti internetu.” Un mūsu aktīviste palīdzēja nokomplektēt apmācību grupu Lattelekom rīkotajiem kursiem, lai skolas datorklasē seniori ”sadraudzētos” ar kompjūteriem. Protams, visu ielāgot nav viegli, tādēļ, ja ir vajadzība ar internetbanku veikt maksājumus, iegādāties biļetes, atrast visdažādāko informāciju utml., neatsverams palīgs ir bibliotēkas darbiniece. Tāpat, piesakot vajadzīgo literatūru no citām bibliotēkām. Viņa nekautrēsies lūgt palīdzību individuālo bibliotēku īpašniekiem, lai izlīdzētu saviem lasītājiem, kolekcionāriem vai amatniekiem izstāžu noformēšanā. Palīdzīga roka ar tajā interesanto grāmatu tiek pasniegta tiem centrā dzīvojošiem, kas veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt Gaismas nesēju.

Monētu dienās iedzīvotāji nodod savas balsis par skaistāko, vērtīgāko naudas atribūtu. Bet, kad notiek balsošana par kādu pagastam aktuālu lietu, tad bibliotēka zum kā bišu strops, jo šeit ir štābs, kur risinās kampaņas stratēģija un taktika. Tas apliecina, ka šeit strādā pilsoniski atbildīgs cilvēks ar augstiem ētikas kritērijiem. Atsaucoties akcijai ”Tautas grāmatu plaukts”, Feimaņu bibliotekāres entuziasma rezultātā Gaismas pils Rīgā ieguva 34 grāmatas. Tas ir labākais rādītājs starp Rēzeknes novada (lielākais Latvijā ar 25 pagastiem) bibliotēkām. Vēl šī procesa vadītāja par spīti janvāra spelgoņai stāvēja uz Daugavas tilta, lai ”Gaismas ceļā – grāmatu draugu ķēdē no rokas rokā” pārvietotu garīgās mantas uz jauno mājvietu. Stindzinošo vēju palīdzēja izturēt labs rūdījums, kas iegūts, lauku dzīves grūtības pārvarot un regulāri piedaloties novada darbinieku sporta sacensībās. Lai lieki makulatūru neizniekotu, tad piedalīšanās akcijā ”Zaļā bibliotēka” nesa augļus – Līgatnes papīrfabrikas uzdevums tika lieliski realizēts, jo Feimaņi Latgales reģionā ieņēma 6.vietu. Viņa arī aktīvi aģitē cilvēkus šķirot atkritumus, lai pēc iespējas labāk tos pārstrādātu attiecīgie uzņēmumi, tādējādi dabai mazinātu piesārņojumu slogu.

Katru gadu bibliotekāre savāc ”komandu” un dodas uz Grāmatu svētkiem, kur notiek tikšanās gan ar politiķiem, gan interesantām personībām. 2014.g. nu bija pašai savā Gaismas pilī jāorganizē vērienīgais notikums. Tas ir atsevišķs stāsts, jo darba brigāde bija liela un katrs veica savu pienākumu. Arī šoreiz Feimaņi nepalika kaunā, jo pieredze ir nopietna un daudzpusīga: siltais, lielais Mātes dienai veltītais pasākums, kas atzinīgi novērtēts Rēzeknes rajonā; rajona bibliotekāru seminārs Feimaņos; Latvijas Radio1 raidījuma ”Tēvu laipa šai zemē” un ”Mājas svētība” operatīvo grupu uzņemšana un ierakstu organizēšana; bibliotēkas 50 un 60 gadu jubilejas svinības.

Liels darbs ieguldīts novadpētniecībā, kuras materiālus var izmantot jebkurš interesents. Tie palīdz skolēniem un jauniešiem projektu nedēļās, konkursos, kursa darbos, diplomdarbos. Šogad pavasarī grandiozu projektu uzsāks profesors Ojārs Spārītis, kurš sāks vākt materiālus grāmatai par Feimaņu katoļu baznīcu un tās draudzi. Un te jau nu neizpaliks bez vietējās kultūrvēstures apkopotājas.

Feimaņu bibliotēka akreditēta 2008.g. un 2015.g. Savam laikam atbilstoši iekārtota, telpas izremontētas un harmoniski noformētas. Varam godam ne tikai savējos sagaidīt, bet ar lepnumu arī ciemiņus. ”Gaidām Jūs gostos!” kā latgalieši saka un arī Jūs varēsit atstāt savu ierakstu viesu grāmatā.

Pēc izlasītā ir sakāpināta intriga, kā tad galu galā sauc šo kultūras cilvēku - Feimaņu bibliotēkas vadītāju, kuru žurnālists Viktors Pupiks nodēvējis par feino bibliotekāri; kurai kā veltījums ēterā izskanējis Jāņa Znūtiņa dzejolis ”Feimanes meitenei” Imanta Skrastiņa skandējumā; kuru mēs lasītāji dēvējam par mūsu Grāmatu Māti, bet intelektuāļi par Gaismas Bruņinieci. Tā ir ilggadējā Feimaņu bibliotēkas vadītāja Erna Ulase. Zīmīgi, ka savas darba gaitas Erna sākusi 1.novembrī, kas ir arī Latvijas Radio diena. Lūk, cīņas biedri, kam rūp cilvēku informācijas ieguve, izglītošana, dvēseļu bagātināšana, patriotisma audzināšana. Ar savu dzīvesprieku un atvērtību mūsu bibliotekāre rosina mūs mīlēt lasīt vēl un vēl.

Nobeigumā jādalās ar to prieku, kas E.Ulasei nācis, atzīstot viņas ieguldīto darbu gandrīz 35 gadu garumā.

2000.g. Pateicība par izcilu piedalīšanos Rēzeknes rajona padomes konkursā

”Gada kultūras iestāde”.

2006.g. Feimaņu pagasta padomes Atzinības raksts

”Par radošu un nenogurstošu darbu savā profesijā”.

2006.g. Rēzeknes rajona padomes Atzinības raksts ”Par ieguldījumu Feimaņu pagasta kultūrvides veidošanā un bibliotēkas darba organizēšanā konkursā

„Sakoptākais Rēzeknes rajona pagasts 2006.g.” nominācijā <Kultūras un bibliotēkas darba organizēšana pašvaldībā>”.

2008.g. Latvijas Bibliotekāru biedrības 9.kongresa veicināšanas balva

”Par sekmīgu profesionālo darbību”.

2011.g. Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksts nominācijā ”Pašvaldības funkciju nodrošināšana”.

Par Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītājas ERNAS ULASES veikumu aprakstu veidojusi Silvija Assare, kam piekrīt pārējie 234 lasītāji.

Krāsaini tērpi, puķes un lūpas

Ir tas, ko mēs mīlam visvairāk…

Lielā vilnī mūs aizrauj visvairāk.

(No Jura Kulakova dziesmas)

   Tas, protams, bija pasākuma noslēgumā, kad liels apsveicēju pulks šī gada 27.februārī Feimaņu kultūras namā sumināja mūsu gaviļnieces – ”FAZIRA” dejotājas viņu darbības 5 gados. Un ir uz ko atskatīties – 44 horeogrāfijas, 153 uzstāšanās reizes. Var piebilst, ka Faziras ir bagātākās Feimaņos ar greznajiem tērpiem. Dejotprieks, izdoma, lieli finansiāli ieguldījumi un milzīgs darbs kaldinājuši tos panākumus, kas sasniegti tik īsā laikā. Pieprasījums ir lielāks par iespējām to visu realizēt. Atpazīstamība nodrošināta tālu aiz novada robežām. Ne velti ciemiņi bija no Rīgas, Balviem, Daugavpils, kā arī no Preiļiem un Maltas. Bija arī sveicieni video variantos. Jāatzīmē, ka arī šoreiz neiztika bez humora dzirksts. Improvizētā Valsts prezidenta apsveikumā negaidīti debitēja kāds no apmeklētājiem. Zināms, ka mūsu publikai patīk jautrība, tāpēc tāda iespēja uznākt uz skatuves nenobiedēja gadījuma aktieri. Arī tas, ka tika speciāli izgaismota viņa vieta krēslā. Savs humoriņš bija arī reklāmas pauzēs ar DORMEO matraci („piedāvāja” Kārlis Taranda). Pasākuma scenārijs bija veidots kā TV šovs, tādēļ arī tādas piedevas. Šova dīvas lomā iejutās Riebiņu novada kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne. Tā kā pasākuma ideja bija par lielo vēstuļu balli, tad īpaši godinājumi nāca no dažādām iestādēm. Pirmais adresants – Rīgas ZOO dārzs. Tāpēc iesākumā jubilāres atklāja sevi kā pasakainos pāvus. Viss koncerts ņirbēja no krāšņajiem tērpiem, dažādu deju salikumiem un izpildījumu variācijām. Austrumnieciskie akcenti mainījās ar salsu, svingu, čigānu un citiem draiskiem virpuļojumiem. Smaidus izraisīja Faziru gulbīšu dancis. Lai gan tajā varēja notvert arī filozofiski skumju noti. Īpašu uzmanību pievērsa apdāvinātā Iļjas Orlova dziedājums. Arī Preiļu ”Rjabinuški” pārmaiņai izpildīja pāris dziesmas.   Jāuzteic ”Fazira” vadītāja Ilga Smane kā ideju ģeneratore un ieceru realizēšanas meistare.

Noslēgumā pateicību saņēma visi izpildītāji. Tika atzīmēts gan Feimaņu pagasta pārvaldes atbalsts, gan arī tas, cik daudz tiek atņemts savām ģimenēm, jo sagatavot, uzstāties – milzīgi naudas un laika tēriņi. Mums skatītājiem ir brīnišķa iespēja vērot gala iznākumu, tādēļ pateicībā vēlam izturību, lielāku atbalstu. Lai mūzas stāv jums klāt un radošums līst kā spirgts kalnu strauts!

Atkal galā viens grandiozs pasākums. Skatītāju zāle bija pilna(~260 klausītāju). Var droši teikt, ka Feimaņu kultūras nams ir kultūras pils, kas spēj aizraut cilvēkus ar vērienīgiem un kvalitatīviem sarīkojumiem.

       Silvija Assare

13.martā aktīvākie Feimaņu pagasta iedzīvotāji pulcējās kultūras namā uz „Feimaņu pagasta novusa turnīru 2016”. Novusa turnīrā piedalījās 16 dalībnieki.  Spēlētāji tika sadalīti trīs apakšgrupās.

Bērnu grupā sacentās 5 dalībnieki vecumā no 7-13 gadiem, bet jauniešu grupā sacentās tikai 4 dalībnieki vecumā no 14-18 gadi, pieaugušo grupā konkurence bija vissīvākā, jo tajā bija 7 dalībnieki. Bērnu grupā pirmo vietu izcīnīja Vjačeslavs Pujāts, aiz sevis atstājot Emīlu Verčinski un Maiju Livdāni. Jauniešu grupā pirmo vietu ieguva Emija Verčinska, otro - Raivis Spaļs, bet trešo izcīnīja Daniels Pujāts. Starp pieaugušajiem risinājās sīvas cīņas un veiksmīgākais izrādījās Nikolajs Čerņavka, kurš tikai par vienu punktu apsteidza Olitu Kuksu, bet godpilno trešo vietu izcīnīja Aivars Zusāns.

Novusa pāru spēlēs piedalījās 16 dalībnieki, kuri tika sadalīti divās vecuma grupās. Katrā grupā bija 8 dalībnieki, starp kuriem veica pāru izlozi. Jauniešu grupā pirmo vietu izcīnīja Daniels Pujāts un Emīls Verčinskis, otro vietu sīvā cīņā ieguva Raivis Spaļs un Maija Livdāne, bet trešo vietu izcīnīja Emija Verčinska un Kitija Ameļko. Pieaugušo grupā arī neiztika bez intrigas, jo līdz pat pēdējai spēlei nebija zināms, kurš uzvarēs. Tomēr smagā bezkompromisu cīņā uzvarēja un pirmo vietu ieguva Olita Kuksa un Nikolajs Čerņavka, otro vietu izcīnīja Aivars Zusāns un Leons Lukša, trešajā vietā atstājot Aivaru Verčinski un Lauri Sobinovu.

Paldies Feimaņu iedzīvotājiem un visiem pasākuma apmeklētājiem par dalību pasākumā un Feimaņu pagasta pārvaldei par atbalstu!

Jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tikpat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks, kad ārā , gan dvēselē ir pavasaris. Gribas kaut kā gaiša, koša un krāsaina.

Gaidot svētkus, 16.martā Feimaņu pagasta bibliotēkā pulcējās bērni un skolēni uz radošo darbnīcu “Izrotāsim Lieldienas ”. Lai pasākuma dalībnieki varētu radoši darboties, iepriekšējā dienā Lieldienu zaķis čakli  strādāja pie materiālu sagatavošanas. Bērni grieza, līmēja, lipināja, veidoja: dekoru Lieldienu zaķis un apsveikuma atklātni. Darinot šos darbus, bērni ne tikai ar tiem iepriecina sevi un savus tuvākos, bet arī attīsta pirkstu veiklību un radošo domāšanu. Ejot mājās, bērni savus darbus paņēma līdzi, jo arī tur ir jārada Lieldienu noskaņa. Paldies Ilonai Tjarvjai par darbnīcu vadīšanu , Ingrīdai Tjarvei par foto! 

         Priecīgas Lieldienas!

                                     Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Erna Ulase

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites