Статьи и обзоры nachodki.ru

Aktualitātes

Liels paldies visiem, kuri atsaucās manam rakstam avīzē “Rēzeknes Vēstis” un piedāvāja fotokartiņas no saviem mājas arhīviem. Pateicos par sadarbību: Lūcijai Kosmačovai, Silvijai Assarei, Veronikai Catlakšei, Albīnai Bauskai, Helēnai Čudarei, Bronislavai Klindžānei, Emeritai Klindžānei, Galinai Bambanei, Jāzepam Verčinskim, Ernestam un Elizabetai Gailišiem, Paulīnai Visockai, Annai Likovai, Arnoldam Tarandam, Ilonai Tjarvjai, skolas bibliotekārei, vēstures skolotājai Marijai Smirnovai, Antonam Reinikam, kurš ļāva arī ieskatīties savas dzimtas vēsturē: tēva Jāņa dzīvesstāstā un, protams, īsts dārgums un vērtība ir skolotāja Antona Leperova atstātais mantojums, kas atrodas bibliotēkā. Visa viņa dzīve ir atspoguļota fotokartiņās, kas tagad ir paliekoša vērtība: mācības Feimaņu pamatskolā, Aglonas ģimnāzijā, studējot Rīgas Garīgajā seminārā, dienējot Bruņoto vilcienu pulkā un turpmākie darba un dzīves gadi.    

Ceru arī uz turpmāko sadarbību. Tagad atliek gaidīt, kad un kādas fotokartiņas no mūsu pagasta tiks iekļautas fotoalbumā “Latvijai-100”, ko izdos Latvijas Ārstu biedrības prezidents P.Apinis.

Ar cieņu Erna Ulase

Šī gada 19.novembrī aktīvākie Feimaņu pagasta iedzīvotāji pulcējās kultūras namā uz Feimaņu pagasta ”Nakts novusa turnīru 2016”. Nakts novusa turnīrā piedalījās 22 dalībnieki.  Spēlētāji tika sadalīti divās grupās.

           Jauniešu grupā sacentās 12 dalībnieki, pieaugušo grupā bija 10 dalībnieki. Jauniešu grupa sacensības uzsāka plkst.19.00, un šeit pirmo vietu ieguva Raivis Spaļs, otro vietu Daniels Pujāts, bet trešo izcīnīja Sabīne Arlovska.

Pieaugušie turnīru uzsāka plkst.21.00 un starp pieaugušajiem risinājās sīvas cīņas un veiksmīgākā izrādījās Olita Kuksa, kura tikai par dažiem punktiem apsteidza Dmitriju Lazarevu, bet godpilno trešo vietu izcīnīja Gunārs Livdāns.

Novusa pāru spēlēs piedalījās 8 dalībnieki. Šajā grupā arī neiztika bez intrigas, jo līdz pat pēdējai spēlei nebija zināms, kurš uzvarēs. Tomēr smagā bezkompromisu cīņā uzvarēja un pirmo vietu ieguva Aivars Mežatučs un Gunārs Livdāns, otro vietu izcīnīja Sergejs Gorins un Dmitrijs Lazarevs, trešajā vietā atstājot Arnitu Tjarvi un Ervīnu Vilcānu.

Paldies Feimaņu iedzīvotājiem un visiem pasākuma apmeklētājiem par dalību un izturību, jo pieaugušajiem turnīrs beidzās tikai plkst. 1.00 naktī!

Aivars Mežatučs

jaunatnes lietu speciālists

Ja smieklus un jautrību varētu nopirkt aptiekā, ārsts norādītu, ka tie jālieto katru dienu. Patiešām, saka, ka smiekli paildzina cilvēku mūžu, un līdz ar to 12.novembrī Feimaņu KN notika jautrs pasākums „Smīklu vōceleite”.

Dramatiskā kopa „Savējie” aicināja teātra draugus no dažādiem novadiem - Daugavpils novada Līksnas KN amatierteātri „Maskas” (režisors M. Korsietis), Sakstagala teātra draugu kopu (režisore I. Grietiņa), Audriņu KN amatierteātri „Potešņiki” (režisors A. Savickis), Rēzeknes Pensionāru sociālā dienas centra dramatisko kolektīvu (režisore I. Daugule), Mākoņkalna TN amatierteātri „Raudive” (režisore R. Trūle), Riebiņu novada Galēnu KN amatierteātri „Punculīši’ (režisore V. Bogdanova).

            Amatierteātri skatītājiem rādīja gan skečus, gan Danskovietes komēdiju „Ontons izaklaidej”. Trīs stundas aizritēja nemanot, skanēja smiekli, tika izspēlētas kuriozas dzīves situācijas, kuras mijās ar dažādiem pārpratumiem.

Uz pasākumu tika aicināti arī īpaši mākslas eksperti – Elita Patmalniece, Olga Dreģe un Dainis Porgants, kuru tēlos iejutās aktieri no dramatiskās kopas „Savējie” (A. Verčinska, I. Tjarve un O. Otikovs). Pēc izrāžu noskatīšanās eksperti piešķīra katram kolektīvam nomināciju un pasniedza nelielu balvu.

Pasākuma laikā sprēgāja milzu enerģijas lādiņš, jautra izsmiešanās, kas bija līdzvērtīga vitamīniem un daudz labu emociju. Ik viens varēja nofotografēties īpašā foto stūrītī.

Kad „Smīklu vōceleite” tika piepildīta pilna, tad varēja tai aizvērt vāciņu un izteikt novēlējumus visiem, kuru bija iesūtījuši Galēnu KN amatierteātris:

Aktieriem - aktiermākslu ļaudīs nest, jautrību pārpārēm mest, baudīt to, ko paši dariet, darīt daudz, jo daudz jūs variet.

Režisoriem - dienu, nakti sapņot, domāt, labas idejas kraut somā, lugas iestudēt kā nieku, radīt skatītājiem prieku.

Skatītājiem - nākt uz izrādēm ar prieku, nebēdāt par katru nieku. Skatīties un līdzi just un no labsajūtas kust.

Un visbeidzot visiem - pārsteidzoši baltu, dvēseliski siltu un garīgi pacilātu Ziemassvētku gaidīšanas laiku! Paldies skatītājiem, kolektīviem un visiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā.

 

Dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja I.Reinika

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes

Pateicības raksta saņēmēji

svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 98 gadadienai

Feimaņu KN 2016.gada 18.novembrī plkst.14:00

 

Nominācija Vārds, uzvārds Pieteicējs
Sabiedriskā aktivitāte Jāzeps Klindžāns, pastnieks Feimaņu pamatskolas direktore A.Drikšņa
  Romolds Assars, pensionārs Daudzdzīvokļu dzīv.mājas Nr.5 vecākais V.Smirnovs
  Jauniešu deju grupa „Ilgrozītes” (Annemarija Rivča, Emija Verčinska, Alīna Zabalujeva, Kristīne Fjodorova, Maija Livdāne) Feimaņu kultūras nama vadītāja I.Tjarve
Sports Sergejs Gorins, jaunietis Jaunatnes lietu speciālists A.Mežatučs
Ekon., tautsaimn. Svetlana Peta, pārdevēja Konsultatīvās padomes loceklis N.Čerņavka
  Aleksandrs Samohins, s-bas „Červjakovka” īpašnieks Feimaņu pagasta pārvalde, A.Verčinska
  Georgijs Ščerbenko, SIA „Pūdnīki” vadītājs SIA „Pūdnīki” kolektīvs
Darbs pašvaldībā Marija Rivča, Feimaņu pagasta pārvalde, Kultūras nama apkopēja Iedzīvotāju kopsapulce
  Ilona Čubreviča, asistents izglītojamai personai ar invaliditāti Iedzīvotāju kopsapulce
  Aivars Mežatučs, jaunatnes lietu speciālists Feimaņu pamatskolas skolotāja M.Smirnova

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

2016.gada 17.novembrī Maltas Daudzfunkcionālajā zālē Novada organizētajā svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 98 gadadienai ar atzinības rakstu tiks sumināti 43 nominanti, t.sk.:

 

Nominācija Vārds, uzvārds Pieteicējs
Sabiedriskā aktivitāte Ilga Marejeva (Smane) Feimaņu pagasta pārvalde

 

Ilgu Marejevu (Smani) būs iespēja apsveikt personīgi 18.11.2016. Feimaņu KN

svinīgajā pasākumā plkst.14:00.

Gaidīsim pasākumā!

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites