Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aktualitātes

Skaista tradīcija Latvijā ir kapusvētki, kuri reizi gadā pulcē kopā nu jau bieži pa visu pasauli izklīdušos radiniekus. Pulcējamies, lai būtu kopā un pārrunātu notikušo, kavētos atmiņas. Bet nedrīkstam aizmirst, ka, pirmām kārtām, kapusvētkos esam aicināti kopīgi lūgties par mūsu tuviniekiem, kuri apbedīti konkrētā draudzes kapsētā.

Dodoties uz kapusvētkiem, neaizmirstiet arī līdzi paņemt lūgšanu grāmatiņu, kurā starp citām lūgšanām atrodama arī dziesma, kuru kopīgi dziedam, ejot procesijā pa kapsētu un lūdzoties par mirušajiem. Mēģināsim šogad kapusvētkus izdzīvot patiešām skaisti – kā lūgšanu mūsu mirušajiem tuviniekiem.

23. jūlijs (sestdiena) Antanišku kapos

Kapusvētki plkst. 14.00

6. augusts (sestdiena) Silajāņu kapos

Kapusvētki plkst. 14.00

20. augusts (sestdiena) Feimaņu kapos

Feimaņu Baznīcā Sv. Mise plkst. 13.00 (Sv. Mise nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Feimaņu kapos)

Kapusvētki plkst. 14.00

Danco mani bāleliņi,

Šķindēj' pieši, rīb zābaki;

Pretī lēca tautu meita,

Kā lapiņa drebēdama.

Aizvadīta skaista un emocionāli piepildīta nedēļas nogale – sadancis “Zelta pieskāriens” Feimaņos. 23. aprīļa vakarā uz Feimaņu kultūras nama skatuves dejas zelta pieskārienam ļāvās Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Vīmyns" (mākslinieciskais vadītājs Guntis Tjarvja), Gaigalavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” (mākslinieciskā vadītāja Maira Gribuste), Aglonas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs (mākslinieciskā vadītāja Dina Staškeviča) un Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs „Raita” (mākslinieciskā vadītāja Valda Timule). Rībēja zābaki, klaudzēja papēdīši, šķindēja zvārguļu jostiņas, kad tautu dēli un tautu meitas zīmēja deju rakstus. “Vīmyns” atklāja sadanci ar lirisku un kolektīva repertuārā jaunu deju “Rotā, meitiņa, uguņa plostu”. Koncerta laikā tika izdancotas arī “Rikšiem bērīt’ es palaidu” un jestrā latgaliešu deja “Odums”. Kā pārsteigums skatītājiem bija deja franču noskaņās “Pavasaris” – nebēdnīga, draiska un reizē arī romantiska.

Paldies mūsu deju draugiem no kaimiņu pagastiem par atsaucību un skaistajām dejām! Paldies mūsu uzticīgajiem skatītājiem, kas vienmēr mūs atbalsta ar savu klātbūtni koncertos! Dejot savam priekam ir bauda, taču dejot citu priekam ir vēl lielāks gandarījums. Deja ir mūsu zelta spārni.

Ērika Grigorjeva, JDK „Vīmyns” dejotāja

 

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijamveicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lvunwww.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Aicinām nodokļu maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai lejupielādējot iesnieguma veidlapu no pašvaldības mājas lapas un aizpildītu iesniegumu adresējot pašvaldībai. 

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites