Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Aktualitātes

Pirms starptautiskās ģimenes dienas šī gada 13.maijā Lūznavas muižā tika godināti Rēzeknes novada Zelta pāri. Šādu pasākumu novada pašvaldība rīko pirmo reizi un vēlās to veidot kā tradīciju, godinot stiprākās novada ģimenes.

Iepriekšējos gados Zelta pāru godināšana notika novada dienās. Šogad pasākumā Lūznavas muižā vēlmi piedalīties izteica septiņi pāri no Silmalas, Lūznavas, Maltas, Audriņu, Feimaņu, Pušas un Nagļu pagasta. No Feimaņu pagasta tika aicināti divi pāri, kuri ir slēguši laulību pirms piecdesmit gadiem un tie ir: Marija un Andrejs Smirnovi; Valentīna un Vasīlijs Gruznovi.

Uz Lūznavas muižu piekrita doties Gruznovu pāris. Ierodoties uz pasākumu, pāris tika sagaidīts muižas foajē, kur viņiem bija japarakstās Goda grāmatā. Visus jubilārus uzrunāja novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs. Pasākumu vadīja Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. Marija Deksne, kura mudināja atsaukt atmiņās 1966.gadu un atcerēties savu kāzu dienā doto solījumu “līdz nāve mūs šķirs”, maigo skūpstu un klusiņām noraust prieka asaru par kopā nodzīvotiem piecdesmit gadiem, lepoties par izskolotiem bērniem, priecāties par mazbērniem un mazmazbērniem.

Valentīnas un Vasīlija Gruznovu sirdīs ieskanas savādas izjūtas. Vēl atmiņā uzmanības apliecinājumi, draudzības periods, kas kaut kādā brīdī pārauga mīlestībā. Pirms 50 gadiem viņi uzticēja viens otram pašu dārgāko dzīvē - savu jaunību, savu mīlestību. 50 vasaras, ziemas arī 50 un vēl nav apnicis kopā. Viens pie otra vēl tiecaties! Nav ko brīnīties, draugi, tie taču solījušies līdz pasaules galam mīlēt!

Valentīna un Vasīlij! Tā jau saka, ka nekas šajā dzīvē nenotiek nejauši un droši vien arī jūsu satikšanās nebija nejauša. To var saukt kā gribat – par likteni vai dieva gribu. Bet jūs dzīvē esat satikušies un viens otram varat teikt: „Cik labi, ka tu man esi!”

Jūsu dzīves ceļi savijušies vienā un kā jau dzīvē – ir bijuši kopēji prieki, kopējas rūpes, taču tikai no jums pašiem ir bijis atkarīgs, vai Jūsu laulība nesa mieru un drošības sajūtu. Jūs jau zināt, ka veiksmīgas un stipras laulības pastāvēšanas noslēpums ir pavisam vienkāršs—būt laipniem vienam pret otru, prast saglabāt savstarpējo cieņu, prast piekāpties un piedot, bet Jūsu mīlestība vienmēr liek pelēkajai ikdienai iemirdzēties zeltā.

Valentīnas un Vasīlija mīlas stāsts sākās 1963.gadā Feimaņu pusē, kad Valentīna strādāja fermā, bet Vasīlija tētis pieveda gotiņām barību. Protams, kā jau izpalīdzīgs dēls, Vasīlijs gāja palīgā tētim. Un … pamana burvīgu, mīļu meiteni, un viņu acu skatieni satikās, lai paliktu uz mūžu un tā pēc 3 gadu draudzības, 1966.gada 7.oktobrī Rēzeknes rajona dzimtsarakstu nodaļā notika laulības reģistrācija. Mīlestībā un saskanīgā ģimenītē ir izauklētas un izlolotas 2 meitenes, kuras savu ligzdiņu vijušas Rīgā, prieku Valentīnai un Vasīlijam dāvā 2 mīļās mazmeitiņas, kuras allaž tiek gaidītas ciemos.

Lai arī deniņi jau nemanot sāk sirmot,

Lai pierē rieva nebijusi gulst

Tev, šodien paldies saku,

Mans uzticamais, krietnais dzīves draugs!

Ar laba vēlējumiem, ziedu pušķi un skaistām dzejas rindām jubilārus sveica arī pārvaldes vadītāja A. Verčinska. Labu garastāvokli radīja sniegtais pašdarbnieku koncerts, un, protams, kāzu valsis. Kopīgajā bildē Lūznavas muižas pagalmā tika iemūžināti pirmie pasākuma dalībnieki, bet muižas otrajā stāvā jubilārus gaidīja kāzu torte.

Ingrīda Tjarve

Feimaņu KN vadītāja

   10.maijā Feimaņu Kultūras namā notika Mātes dienai veltīts pasākums „No sievietēm visskaistākā ir mātes mīla dāsnākā”, kurā piedalījās Feimaņu pamatskolas skolēni.

     Pirmie māmiņas un vecmāmiņas sveica pirmsskolas sagatavošanas grupiņa ar dzejoli „Teiksim māmiņai - Labdien!”. „Māmiņas un bērna dialogs” izskanēja 1.klases skolēna Vitolda un viņa māmiņas Ainas izpildījumā.

   Ar dejām klātesošos priecēja 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs un 4.-7. klašu meiteņu tautas deju kolektīvs. 1.-4.klašu tautas deju kolektīva dalībnieki dejoja disco deju „Waka, waka”, ar kuru piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jauniešu dziesmu, deju un prasmju konkursā „Vara talants” Bērzgales KN.

    Vecāko klašu zēnu izpildījumā skanēja pateicības vārdi visam māmiņām un vecmāmiņām. Sākumskolas dramatiskais kolektīvs rādīja uzvedumu „Mūsu sētas Reksis”, bet pamatskolas dramatiskais kolektīvs – „Ragana mežā”.

   Pasākuma laikā skatītāji ar interesi vēroja kopējo prezentāciju „Mana mīļā māmuliņa”, kuras tapšanai bērni iepriekš bija atnesuši māmiņas fotogrāfijas un uzrakstījuši veltījumu vai mīļus vārdus katrs savai māmiņai.

     Pasākuma nobeigumā popgrupas izpildījumā izskanēja dziesma „Divi eņģeļi” un bērnu vēlējums mīļām māmiņām un vecmāmiņām:

     Saglabāt savā ikdienā rasas svaigumu,

     Tauriņa spārnu maigumu,

     Putna spārnu vēziena spraigumu

     Un dvēseles svētdienu!

   Feimaņu pamatskolas skolēnu vārdā pateicos Feimaņu pagasta pārvaldei un 1.klases skolnieces Annas Marijas Elksnes māmiņai Anitai par sarūpēto saldo cienastu pasākuma dalībniekiem.

Feimaņu pamatskolas skolotāja Iveta Alika

     Š.g. 29.aprīlī Feimaņu Kultūras namā notika Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 9 tautas deju kolektīvi: Feimaņu pamatskolas 1.-4.kl. tautas deju kolektīvs, Dricānu vidusskolas 8.-9.kl. un 10.-12.kl. tautas deju kolektīvi, Kaunatas vidusskolas 4.-6.kl. un 7.-9.kl. tautas deju kolektīvi, Maltas vidusskolas 2.-3.kl. tautas deju kolektīvs, Rēznas pamatskolas 5.-9.kl. tautas deju kolektīvs, Viļānu kultūras nama 6.-9.kl. tautas deju kolektīvs, Dekšāru pamatskolas 6.-9.kl. tautas deju kolektīvs. Katrs kolektīvs dejoja divas dejas, kuras vērtēja kompetenta žūrija: Rēzeknes un Viļānu novadu tautas deju kolektīvu virsvadītājs Ilmārs Dreļs, Feimaņu KN JDK „Vīmyns” vadītājs Guntis Tjarvja, Verēmu pamatskolas tautas deju kolektīvu vadītāja Gunta Kiseļova, Riebiņu novada tautas deju kolektīvu vadītāja Natālija Balode un Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciālists Guntars Skudra.

 Visus skates dalībniekus ar dejām ieradās sveikt Feimaņu pamatskolas 4.-7.kl. meiteņu tautas deju kolektīvs un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas meiteņu tautas deju kolektīvs.

 Skati košāku padarīja Bitītes un Vinnija Pūka klātbūtne. Vinnijs Pūks, pamodies no ziemas miega, meklēja medus podiņu. Apciemojis visus deju kolektīvus, Vinnijs Pūks saņēma našķus un draudzības piedāvājumus. Skates noslēgumā Vinnija medus podiņš atradās, bet, diemžēl, tas bija tukšs! Tikai pateicoties Vinnija Pūka draudzībai ar Bitīti, gan Vinnijs Pūks, gan tautas deju kolektīvu vadītāji, gan žūrija tika pie kārota medus.

     Skati noslēdza jaunizveidotais kukaiņu deju kolektīvs ar deju „Jautrā ballīte”, jo kukainīšu lomā iejutās visu tautas deju kolektīvu vadītājas. Šīs dejas izpildījums guva dalībnieku un skatītāju ovācijas..

Žūrija ļoti atzinīgi novērtēja visu tautas deju kolektīvu priekšnesumus skatē, jo tautas deju kolektīviem tika piešķirti tikai augstākās un 1.pakāpes diplomi, kā arī izteica gandarījums par to, ka Rēzeknes un Viļānu novadu skolu skolēni dejo ar prieku un ar lepnumu, kopj senču tradīcijas. Skates beigās izskanēja novēlējums „Caur deju atklāt sevī mītošo prieku, smaidu un gaismu!”

  

Feimaņu pamatskolas1.-4.klašu tautas deju kolektīva vadītāja Iveta Alika

Draugs, paies skolas gadi
Un tāles aizsauks mūs,
Bet senie skolas zvani
Vēl atmiņās mums būs.

     Ir atkal maijs - skaistākais pavasara mēnesis. Siltā saulīte tā vien aicina ārā, bet 9.klases skolēniem tas ir satraucošākais laiks, jo līdz izlaidumam vēl būs jāparāda visas skolā gūtās zināšanas un jākārto četri nopietni eksāmeni.

     13. maijā Feimaņu pamatskolā 11 devītās klases skolēniem skanēja pēdējais skolas zvans. Zvans, kas vairs nekad nesauks viņus uz stundu mūsu skolā. Jau no paša rīta skolā valdīja rosība un patīkams satraukums. Skolas foajē viņus gaidīja pārsteigums - jauka kolāža “Kādi mēs bijām…” un “Kādi mēs būsim…”

     Pēc 4.stundas visi skolēni, skolotāji, dienas gaviļnieki un viņu vecāki bija sapulcējušies uz svinīgo pasākumu skolas priekšā, lai sveiktu topošos absolventus un pārbaudītu, vai viņi ir gatavi eksāmeniem.

     Skanēja godinošas uzrunas. Devītos uzrunāja skolas direktore Aina Drikšņa, Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčinska, viņu pirmā skolotāja Iveta Alika un klases audzinātāja Ingrīda Mežajeva.

     Visas klases un paši mazākie - pirmskolas grupiņa bija sagatavojuši jaukus apsveikumus. Topošajiem absolventiem bija jāveic īpaši pārbaudījumi, ko viņi godam izturēja un par to saņēma apliecinājumu, ka visi tiek pielaisti pie eksāmeniem. Skolas biedri vēlēja veiksmi eksāmenos un sveica devītos ar krāsainajiem pavasara ziediem un paštaisītām dāvanām.

     Topošie absolventi aktīvi iesaistījās visās piedavātajās akvitātēs: gan dziedāja, gan dejoja ar pirmklasniekiem deju ”Jaukā ballīte”, gan pūta ziepju burbuļus, gan lasīja astrologa prognozi par to, kas viņus sagaida turmākajā dzīvē.

     Visi 9.klases skolēni veltīja sirsnīgus pateicības vārdus skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un saviem skolas biedriem. 1.klase ieskandināja skolas zvanu devītajiem, kas aicināja viņus uz audzināšanas stundu Feimaņu pamatskolā pēdējo reizi.

     Svinīgā pasākuma beigās 9. klase ar savu klases audzinātāju iestādīja skolas puķu dobē trīs baltas peonijas un nofotografējās.

 Tā nu pēdējais skolas zvans ir izskanējis, devītajiem priekšā ļoti atbildīgs darbs. Lai viņiem veicas, lai izturība un spēks viņu vecākiem! Lai katram līdzās - savs sargeņģelis, savs sapņu pārdevējs un… labs ceļavējš!!!

Skolotāja Raisa Piruško

Š.g 2.maijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka skolēnu elektronisko pieteikumu reģistrāciju dalībai nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, un pirmajā stundā bija piereģistrējušies vairāk nekā 1 200 skolēni. Šajā pasākumā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 4 128 skolēnus, pasākuma īstenošanai plānotais finansējums ir 844 506 eiro.

Uz 11.05.2016. NVARēzeknesfiliālē ir apstiprinātas 159 darba vietas. No 25 darba devējiem, pasākumā piedalās 10 Rēzeknes novada pagasta pārvaldes: Ilzeskalna, Ozolaines, Pušas, Stoļerovas, Bērzgales, Griškānu, Feimaņu, Gaigalavas, Nagļu un Lūznavas. Feimaņu pagasta pārvaldei no pieprasītajām 16 darba vietām ir piešķirtas 13 un noslēgts līgums par skolēnu nodarbinātību laika periodā no jūlija līdz augustam.

Darba uzsākšanai būs nepieciešami šādi dokumenti: Pase vai ID karte, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati.

Ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu, viņš tiks nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā un saņems darba algu valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā, ja nostrādās pilnu darba laiku - 370 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pagasta pārvalde par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu, kā arī nodrošinās darba vadītāju – jaunatnes lietu speciālistu Aivaru Mežatuču. Darba vadītājs palīdzēs apgūt darba pienākumus un būs palīgs darba laikā.

Par vasaras brīvlaikā strādājošo bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu. Vecākam, kura bērns vecumā līdz 19 gadiem strādās tikai vasaras brīvlaikā, nav jāsvītro algas nodokļa grāmatiņā ieraksts par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta. Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 eiro mēnesī, un bērnam vasaras darba laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites