Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Aktualitātes

Masu mediji ik dienas ziņo par nelaimes gadījumiem, kuros ir cietuši bērni un pieaugušie. Ik reizi, pārvietojoties ar auto, vai sabiedrisko autotransportlīdzekli diennakts tumšajā laikā, spējam novērtēt to, ka gājējs ir pamanāms jau no attāluma. Ir prieks par to, ka cilvēki arvien vairāk izmanto atstarotājus un atstarojošās vestes, domājot par savu drošību.

Par drošību uz ceļiem, pie ūdenskrātuvēm, par ugunsdrošību – par šīm tēmām tiek runāts ikvienā izglītības iestādē. Sarunas un diskusijas ir ļoti vērtīgas, taču ir svarīgi, lai pieaugušie arī praktiski rūpētos par bērnu drošību. Sekojot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Guntara Skudras iniciatīvai un domājot par bērnu drošību diennakts tumšajā laikā un izglītības iestādēs organizēto āra aktivitāšu laikā, ir iegādātas atstarojošo vestes visiem novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un novada skolu 1. klašu skolēniem.

Tuvākajā laikā ar vestēm plānots nodrošināt arī visus sākumskolas skolēnus. Šīs vestes tiek nodotas izglītības iestāžu īpašumā. Izglītības pārvaldes speciālisti iesaka vecākiem būt atbildīgiem un nodrošināt atstarojošo vestu lietošanu katru dienu, pārvietojoties gan uz izglītības iestādi, gan dodoties mājās. Savukārt izglītības iestāžu pedagogus aicina nodrošināt, lai atstarojošās vestes tiek lietotas dodoties pastaigās un āra aktivitātēs gan izglītības iestāžu teritorijās, gan ārpus tām.

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2017. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.

Iedzīvotāju ērtībai atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams gan elektroniski tiešsaistē pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv , gan papīra formātā (veidlapas ir pieejamas Rēzeknes novada pašvaldībā (1. stāvā un 2. stāva 17. kabinetā) un visās pagarezeknesnovads.lvstu pārvaldēs.

Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Rēzeknes novada pašvaldībā speciāli tam paredzētā urnā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 1. stāvā), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā.

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

     2014.gadā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ar jaunu sparu atsāka veselību veicinošo skolu programmas darbību.

     Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

    Apvienojoties kustībā, varam iegūt vairāk pieredzes un labās prakses piemēru, konsultatīvo atbalstu, apmācības veselības jautājumos, jaunāko informāciju un materiālus par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu.

    Šobrīd tīklā iesaistījušās 83 skolas un 4 pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas.

NVVST var iesaistīties ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus. Lai piedalītos NVVST, skolai ir jāstrādā pie Veselību veicinošām izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes. Piemēram, jāizveido Veselību veicinošās skolas padome, jāveicina skolēnu iesaistīšanās ar fizisko aktivitāti saistītā izglītībā, jāņem dalība programmās „Skolas auglis ” un „Skolas piens ”, jānodrošina veselīga emocionālā un fiziskā skolas vide, jāorganizē citi veselību veicinoši pasākumi.

    2016.gada 2. decembrī, SPKC 55 Latvijas skolām piešķīra Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. To skaitā ir arī Feimaņu pamatskola, kura šobrīd vienīgā pārstāv Rēzeknes novadu Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā. Veselību veicinošas izglītības iestādes statuss skolai tiek piešķirts, darbojoties tīklā vienu mācību gadu un sasniedzot visus pamata kritērijus.

   
    Plašāka informācija par NVVST pieejama SPKC mājaslapas sadaļā “Veselību veicinošo skolu tīkls”.

Veselību veicinošas izglītības iestādes koordinatore Feimaņu pamatskolā Ineta Upeniece

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites