Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Aktualitātes

Pie Feimaņu kultūras nama 24. februāra rītā pulcējās makšķernieki uz tradicionālo zemledus copi “Zelta zivtiņa 2017”. Sacensībām bija pieteikušies 8 makšķernieki, no kuriem arī tika izveidotas divas komandas.

Makšķernieki uz Feimaņu ezera pavadīja 3 stundas, baudot dabu un sportisku garu. Krastā dalībnieki nodeva savus lomus, 3 stundu garumā kopīgiem spēkiem tika izzvejots 5.523 kg liels loms. Atgriezušies uz Feimaņu kultūras nama telpām, makšķerniekus gaidīja karsta zivju zupa, tēja un saldumi. Jaukā atmosfērā varēja pakavēties ar domu biedriem, gaidot apbalvošanu.

Pārvaldes vadītāja A.Verčinska apsveica visus dalībniekus un apbalvoja veiksmīgākos. Kausus un diplomus saņēma trīs labākie: Andris Cvetkovs - 1.801kg; Jānis Rivčs - 1.110kg; Roberts Bečs - 0.93IMG 97963kg. Komandu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja: Andris Cvetkovs, Roberts Bečs, Antons Rivčs un Jānis Rivčs, loma kopējais svars 4.256 kg. Otrie bija: Genādijs Gorins, Genādijs Šmaukstelis, Aleksandrs Mihailovs un Viktors Smirnovs, loma kopējais svars 1.267kg. Komandas tika apbalvotas ar medaļām un diplomiem. Nominācijā “Jaunākais makšķernieks” diplomu un balvu saņēma Aleksandrs Mihailovs. Nominācijā “Gados cienījamākais makšķernieks” - Viktors Smirnovs. Nominācijā “Lielākās zivs īpašnieks” - Andris Cvetkovs. Nominācijā “Mazākās zivs īpašnieks” - Jānis Rivčs.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un aktivitāti! Līdz nākamajai copei.

Dina Šmaukstele,

Feimaņu KN vadītāja

14.februārī Feimaņu Kultūras namā sadarbībā ar Feimaņu pamatskolu tika organizēts pasākums “Mīlestības tīmekļos”, veltīts Valentīna—visu mīlētāju dienai.

Katrai klasei bija uzdevums sagatavot kādu aktivitāti un iesaistīt tajā visus skolēnus. Par uzvaru un piedalīšanos katrs saņēma garšīgas balviņas. Visiem bija iespēja nofotografēties ar saviem draugiem speciāli izveidotajā foto stūrītī. Skolēni dejoja, priecājās, piedalījās spēlēs un stafetēs, kā arī izbaudīja kopā pavadīto laiku.

IMG 9690

Feimaņu KN vadītāja Dina Šmaukstele

„Teātris – tie esam mēs”- tas ir Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projekts par materiālās bāzes papildināšanu teātra mākslas aktivitātēm.

Interešu izglītība skolā ir svarīga katras personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanai neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Skolā darbojas teātra pulBerni maskaasciņš „Spēlmanīši”, kuru apmeklē sākumskolas skolēni. Pulciņā viņi attīsta un pilnveido skatuves runas kultūru un aktiermākslu. Mācību gada laikā skolēni iestudē vairākas izrādes, ar kurām piedalās skolas, pagasta un novada rīkotajos pasākumos. Gatavojoties izrādēm, saskārāmies ar problēmu, ka trūkst masku, tērpu vai arī tie jau ir nolietojušies. Ļoti svarīgi un aktuāli ir materiālās bāzes papildināšana. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izrāžu un pasākumu īstenošanu, nolēmām piedalīties projektā materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un mākslas aktivitātēm.

Projekta ietvaros tika iegūts finansiālais atbalsts 200 eiro apmērā. Tika iegādāti 7 teātra masku kostīmi – lapsas, vilka, kaķa, sniegavīra, pīles, mārītes un cūciņas, kā arī dažādas maskas – cepurītes.

                Feimaņu pamatskolas realizētais projekts „Teātris – tie esam mēs” sniegs iespēju ikvienam skolēnam skolotāju vadībā iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar teātri, būs vislabākais ieguldījums audzināšanā.

Ināra Reinika

Speletprieks Zasa 18.02.2017 1037 Copy

Šī gada 18.februārī Feimaņu KN dramatiskā kopa „Savējie” viesojās Jēkabpils novada Zasas pagastā, lai piedalītos lauku amatierteātru saietā „Spēlētprieks” un gūtu jaunu pieredzi, iepazītos ar citiem amatierteātru kolektīviem. Šis pasākums tika organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta ietvaros.

            Jau no agra rīta amatierteātru kolektīvu dalībnieki apguva aktiermākslas nodarbības, kurās veica dažādus interesantus vingrinājumus teātra režisores Ievas Maltenieces vadībā. Šīs nodarbības mērķis – katram aktierim labāk izprast sevi un pārējos, darboties komandās, rast oriģinālus risinājumus negaidītās situācijās.

            Pēcpusdienā saieta dalībnieki apmeklēja Zasas amatniecības centru „Rūme”, kurā iepazinās ar sēļu amatnieku darinājumiem no māla un koka. Toties teātru režisoriem tika dota iespēja sirsnīgā atmosfērā parunāties ar Latvijas amatierteātru asociācijas priekšsēdētāju, kā arī Ausekļa Limbažu teātra režisori Intu Kalniņu par amatierteātru darbību Latvijā un pasaulē.

Un tad sākās izrāžu karuselis. Amatierteātru saiets „Spēlētprieks” pulcēja dalībniekus no dažādiem novadiem. Vakara garumā skatītāji varēja noskatīties sešas dažādas, interesantas izrādes –„Mucenieks un muceniece” (Zasas amatierteatris), „Zigmunda terapija” (Amatas „Taka”), „Vecmeitu ballīte” (Varakļānu amatierteātris „Ūbeles”), „Ciema amazones” (Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”), „Pīles lidojums” (Zasas amatierteatris) un „Katram sava politika” (Feimaņu dramatiskā kopa „Savējie”).

            Ikviens šī pasākuma dalībnieks un skatītājs iepazinās ar interesantiem iestudējumiem, guva milzīgu pozitīvo lādiņu ilgam laikam. Publikas dzīvīgā līdzdalība izrādēs apliecināja, ka amatierteātri laukos ir ļoti vajadzīgi. Šis pasākums teātru kolektīviem bija labas pieredzes un ideju apmaiņas skola, kā arī patīkama tikšanās ar jauniem draugiem.

Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs saņēma pateicības rakstus un piemiņas dāvaniņas. Latvijas amatierteātru asociācijas prezidente Inta Kalniņa bija arī kā eksperte, kura noskatījās un izteica savas domas par izrādēm un pasniedza galveno balvu par veiksmīgāko izrādi. Kāds bija mūsu kolektīva pārsteigums, ka tieši šo balvu – māla šķīvi, kas bija Zasas amatniecības centa „Rūme” meistaru darināts, Inta Kalniņa pasniedza Feimaņu KN amatierteātrim „Savējie.” Pasākuma noslēgumā visi aktieri un dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā „Lai sasaucamies, lai dziedam” no izrādes „Seši mazi bundzenieki.” Kopkoris skanēja vareni.

Paldies Zasas KN teātra režisorei Ievai Malteniecei par brīnišķīgo pasākumu, kā arī aktieriem par spēlētprieku, par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju! Lai spēlētprieks, radošas idejas ar Jums arī turpmāk!

Ināra Reinika

dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites