Бесплатные шаблоны Joomla

Aktualitātes

IMG 0344

   Uzsākot Latvijas simtgades svētku maratonu, 4.maijā, Rēzeknes novads kopā ar vēl vairākiem desmitiem Latvijas pašvaldību piedalījās īpaši simtgadei veltītā ozolu stādīšanas akcijā Apskauj Latviju!”. Feimaņu pagastā tika iestādīti četri ozoli.

   Pēc svinīgās ozolu stādīšanas, ļaužu pulciņš sanāca pie kopīga galda Feimaņu kultūras namā. Baltā galdauta svētkus atzīmēt ieradušies bija ne tikai feimaņieši, bet arī kaimiņi - no Rušonas pagasta.

   Ciemos pie mums bija Irēna Ivanova no Rēzeknes, kas savulaik 22 gadus strādāja Feimaņu pamatskolā un vadīja vietējo folkloras kopu. Tādēļ, akordeona pavadībā tika dziedātas gan tautas dziesmas, gan tautā iecienītākās patriotiskās dziesmas. Agris Šmaukstelis un Viktorija Grigorjeva    deklamēja Latvijai veltītus dzejoļus. Ļoti īsi pieskārāmies galda kultūrai, jo šī tēma ir ļoti plaša. Dažādi jautājumi tika atbildēti ļoti raiti un ar dažādiem papildinājumiem. Mīklu minēšana izraisīja vispārēju jautrību. Vieglākās varēja arī bērni atrisināt.

   Spēlēs piedalījās arī mazākie svinētāji, kuriem bija jādancina vardītes (vardes ir eksotisko ēdienu sastāvā Francijā, Ķīnā). Saldummīļiem bija jāsacenšas saldo sēkliņu ēšanā. Grūtāka lieta bija, kad bija sevi ”jāpabaro” ar pupiņām ķīniešu gaumē, tas ir, ar irbuļiem.

   Dvēseliski apgaroti bija fragmenti no filmām ”Cilvēka bērns” un ”Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

   Dziļākā vēsturē, kas saistīts ar galdautiem un Latgales zemnieku sadzīvi, lika ielūkoties bibliotekāre Erna Ulase.

   Kopīgi veidotais pasākums mūsu valsts nozīmīgajos svētkos, kur apvienojās bibliotēkas, kultūras nama, pagasta pārvaldes darbinieku ieguldītais darbs, bija sirsnīga kopā būšana. Patīkami, ka uz saietu bija atnākušas arī dažas vecmāmiņas ar mazbērniņiem. Tā kā stafeti būs kam pārņemt!

Ziņas no Feimaņu pagasta sagatavoja Silvija Assare.

No 2017.gada 7.marta līdz 2020.gada 31.augustam Rēzeknes novadā tiks īstenots ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura īstenošanā iesaistīta arī Feimaņu pamatskola. Pirmais karjeras izglītības atbalsta pasākums 7.-9.klašu skolēniem “Kinologa meistarklase”, ko vadīja kinologs Valdis Bikovskis, notika 21.aprīlī.

   Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar kinologa un darba suņa ikdienas darbu un tam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

     Ievaddaļā kinologs Valdis Bikovskis stāstīja skolēniem par kinologa profesijas īpatnībām un specifiku - darbu dienesta suņu sagatavošanai.

     Uzzinājām, ka dresūrai vislabāk pakļaujas medību un ganu suņi, bet visvieglāk-beļģu aitu sugas suņi, vācu aitu sugas suņi un labradori. Katram sunim ir n

kinol

epieciešama individuāla pieeja, kā arī ļoti daudz kas atkarīgs no paša cilvēka un suņa. Svarīga ir suņa veselība, suņa dabisko instink

tu atbilstība, lai viņi būtu aktīvi, dzīvespriecīgi, lai viņiem būtu motivācija un pacietība, kā arī zināšanas. Suns ir jāciena!

     Kinologs demonstrēja arī sava darba palīginstrumentus - klikeri (klikšķi), bumbiņas (ar attiecīgo vielu smaržu), kasti, īpašas treniņu piedurknes košanai u.c.

     Praktiski vērojām kā ikdienā notiek dienesta suņu apmācība - kinologa un dienesta suņa komandas darbs. Tā skolēniem tika radīts priekšstats par to, kā kinologi ar saviem uzticamajiem četrkājainajiem palīgiem ik dienas nenogurstoši strādā, lai nepieļautu tik ļoti kaitīgo un bīstamo narkotiku un cigarešu ievešanu mūsu valstī.

     Suns Kims ļoti precīzi saprata un sekoja visām sava saimnieka komandām angļu valodā: “Pie manis!”, “Sēdēt!”, “Stāt!”, “Gulēt!”, “Nē!”, “Fu!”, “Mierā!”.

Ievērojām, ka sunim vieglāk noturēt uzmanību, ja par labi paveikto uzdevumu tam dod gardumiņu vai apbalvo ar kādu našķi...

     Tā kā skolēni izrādīja dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto, kinologs paraugdemonstrējumu laikā dažādās darbībās iesaistīja arī mūsu skolēnus – Sergeju Dobrecovu, Elvi Asaru un Kristīni Fjodorovu.

  Izglītojošā un sirsnīgā tikšanās un stāstījums, arī suņa Kima klātbūtne iedvesmoja skolēnus, jo visi izrādīja dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto.

Piebildīšu, ka ļoti interesanti ir arī daudzi kinologa Valda Bikovska biogrāfijas fakti:

-          kinologa izglītību ieguvis Vācijā, Policijas skolā;

-          viņš strādā VID muitas Kinoloģijas nodaļā un apmāca darba suņus;

-          vairākkārt atzīts par labāko tiesībsargājošo organizāciju - robežsardzes, armijas, policijas, apsardzes un muitas kinologu (pasaules mēroga), jo sešas reizes uzvarējis NATO valstu dienesta suņu sacensībās un pasaules čempionātos vienā disciplīnā - dienesta suņu biatlonā (tajā valda stingra prasība: piedalās tikai dienesta cilvēki ar darba suņiem);

-          kopš 2004.gada ir Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta kinoloģijas centra priekšnieks;

-          dzīvo Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Bekšos.

Par Kinologa meistarklases norisi stāstīja skolas direktore Aina Drikšņa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rīkotajā novadmācības programmā apmēram 50 Latgales reģiona skolās 2.maijā tika rīkota novadmācības pilotstunda, ko vadīja sabiedrībā pazīstami cilvēki vai jaunieši, prezentējot jaunākos izdevumus un izstāstot Latgales vēstures stāstus.

     Mūsu skolā novadmācības stundas gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu izglītojamajiem latgaliešu valodā vadīja bijusī RTA studente Mārīte Krasnobaja.

     Skolēni ar datorspēles “ĪSAPAZEISIM” palīdzību uzzināja daudz jaunu faktu par Latgales Kongresa simtgadi (2017), Latvijas simtgadi (2018) un Latgales kūltūrvēsturei nozīmīgām 33 personām, piemēram, Franci Kempu, Franci Trasūnu, Jāni Raini, Andreju Paulānu u.c. novad

     Uzzinājām arī daudzus mazlietotus apvidvārdus latgaliešu valodā, ko sarunvalodā lietojuši mūsu senči (“sipisnīks” - biezpiens, “sukņa”- kleita, “palāda” - pūce, “spaits” - stars u. tml.)

     Skola dāvinājumā no RTA saņēma daudzus redzamākos izdevumus latgaliešu literārajā valodā. Īpašs paldies par sākumskolas klasēm saņemto dāvanu - Ilgas Šuplinskas, Līgas Rundānes, Aelitas Andrejevas izglītojošo izdevumu “GOSTŪS PI BOŅUKA. Stuosti bārnim par Latgolu”, kas tagad būs skolas īpašumā un tiks izmantots mācību stundās.

     Kā ar latgaliešu valodu ir mūsdienās? Cik no Jums saprot latgaliešu valodu? Cik no Jums prot runāt latgaliski? Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem bija jāatbild mums visiem.

     Mārīte Krasnobaja mūsdienīgi un atraktīvi stāstīja un iesaistīja sarunās un spēlēs izglītojamos par latgaliešu valodu, tradīcijām, dzīvesveidu, piemēram, spēlē “Klusais telefons”.

Par pareizajām atbildēm izglītojamie varēja nopelnīt mazas balviņas.

     Paldies RTA profesorei, novadmācības pilotstundas koordinatorei Ilgai Šuplinskai un      “školuotojai” Mārītei Krasnobajai par “sovu nūsadorbošanu i interesi par latgolys lītom”.

Skolas direktore Aina Drikšņa

Iveta.IMG 5963

28.aprīlī Feimaņu pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu tautas deju kolektīvu Sadancī, kurš norisinājās Rēznas pamatskolā.

   Tautas deju kolektīvam bija iespēja pirmo reizi dejot uz Rēznas Saietu nama skatuves, parādīt savu dejotprasmi un dejotprieku, kā arī palūkoties uz citu dejotāju meistarību. Sadanča noslēgumā visiem dejotājiem bija sarūpēts pārsteigums - tautas deju kolektīvu vadītāju priekšnesums, kurš guva tik milzīgu atsaucību, ka to bija nepieciešams atkārtot kopā ar visiem tautas deju kolektīvu dalībniekiem.

   Pēc koncerta visi tautas deju kolektīvi piedalījās sportiskās aktivitātēs. Feimaņu pamatskolas tautas deju kolektīvs ieguva 1.vietu bižu pīšanā. Pēc sportiskām aktivitātēm visi dejotāji aktīvi iesaistījās dažādās rotaļdejās.

   Rēznas pamatskolā pavadītā diena paskrēja vēja spārniem, bet tā deva milzīgu gandarījumu par padarīto darbu un kopā būšanu.

   Visu dejotāju vārdā pateicamies Feimaņu pamatskolas vadībai, Feimaņu pagasta pārvaldei un dejotāju vecākiem par atsaucību un atbalstu!

   Jau ir sācies pēdējais mācību mēnesis, bet 1.-4.klašu tautas deju kolektīvam tas ir pasākumiem bagāts: piedalīšanās Mātes dienai un Ģimeņu dienai veltītā pasākumā Feimaņu Kultūras namā 13.maijā, tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs 26.-27.maijā, Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Viļānos 31. maijā. Tas ir cienīgs mācību gada noslēgums tautas deju kolektīvam!

   Tautas deju kolektīva vadītāja sirsnīgi pateicas dejotāju vecākiem par atbalstu un dejotājiem par dejotprieku, nerimstošu enerģiju, pacietību un izturību.

1.-4.klašu tautas deju kolektīva vadītāja I.Alika

22. aprīlī, Latgales kongresa simtgades priekšvakarā, jau 17. gadu Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni” un valsts atklātā olimpiāde latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē.

     63 bērni no 27 Latgales skolām pulcējās, lai piedalītos skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”. Skolēni tika vērtēti 3 vecuma grupās. Viņu sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Latgalē zināmi ļaudis: Saeimas deputāts Juris Viļums, mūziķis Guntis Rasims, aktieris Kristaps Rasims, uzņēmējs un mūziķis  Juris Vucāns, Rēzeknes Tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns, dzejniece Anna Rancāne, skolotāja Ineta Urtāne. Savu audzēkņu priekšnesumam līdzi sekoja viņu skolotāji un vecāki, kuri varēja priecāties par to, ka viņu bērni tur dzīvu tēvu tēvu valodu, skaisti un izteiksmīgi lasot latgaliešu autoru tekstus.

     Feimaņu pamatskolu šai konkursā pārstāvēja 8.klases skolniece Marika Vilcāne, kura pēdējos gados kā īsta Latgales patriote pat skolas literārās runas konkursos “Zvirbulis” izvēlas lasīt tekstus tieši latgaliešu valodā. Šogad ”Vuolyudzānos” Marika lasīja Neikšanīša fabulu “Veižu posts” un fināla kārtā - fragmentu no Antona Matvējāna stāsta “Skūlys laiks”. Konkursā meitene saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos, kā arī dāvanā dzejoļu krājumu latgaliešu valodā un žurnāla “A12” jaunāko numuru.

   Paldies Marikai par nopietno un cieņpilno attieksmi, ar kādu viņa izturas pret mūsu - latgaliešu valodu un kultūru, būdama paraugs šai ziņā citiem skolēniem un arī mums, skolotājiem.

    

Feimaņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Mežajeva

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites