Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aktualitātes

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

2017.gada 21.aprīlī Feimaņu kultūras nama telpās aicina uz informatīvo semināru „Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekošanā”.

Lektores Anastasija Saleniece un Valda Brice iepazīstinās ar:

-          Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 2017.gadā;

-          MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" nosacījumi un to izpildes kārtība;

-          Konsultāciju pasākuma aktivitātes meža īpašniekiem LAP 2014.-2020. ietvaros;

-          Informācija par ES nozīmes īpaši aizsargājamo meža un citu biotopu kartēšanu 2017.-2019.gados;

-          Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem LAP 2014.-2020.ietvaros;

-          Par darbībām ar apstiprinātiem ES projektiem meža īpašniekiem. Gaidāma nākamā kārta.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites