Скачать бесплатные шаблоны Joomla

   Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

   Feimaņu pagasta teritorijā atrodas vairāki senkapi (Jāņsalu, Ezergailīšu, Krupenišķu, Leiņukalna un Kavališķu senkapi), Feimaņu viduslaiku kapsēta, Vinmines pilskalns, kulta vieta - Ezergailīšu Velna akmens, Feimaņu muižas parks un Feimaņu katoļu baznīca, kurā ir 26 vērtīgi mākslas priekšmeti. Baznīcas dārzā atrodas zvanu tornis ar 4 zvaniem.

   Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmu nosaka likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.

   Visus kultūrvēsturiskos pieminekļus atbilstoši to zinātniskajai, mākslinieciskajai vai citai to kultūrvēsturiskajai vērtībai iedala valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļos.

   Pagasta teritorijā atrodas 10 valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi, t.sk. viens arhitektūras piemineklis, 6 arheoloģijas pieminekļi un 3 mākslas pieminekļi un 4 vietējās nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi, t.sk. 2 arhitektūras pieminekļi un 2 arheoloģijas piemineklis.

   Feimaņu pagasta centrā atrodas Latvijas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Feimaņu katoļu baznīca (1756 – 1760.g.). Feimaņu Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurš 1995.g. atzīts arī kā Eiropas kultūras koka mantojums. Tā atrodas Rēzeknes novada Feimaņu pagastā 35 km no Rēzeknes, 35 km no Aglonas, 25 km no Preiļiem, 2 km attālumā no valsts automaģistrāles Rēzekne – Daugavpils. Feimaņu baznīca ir ērti sasniedzama, braucot pa asfaltēto autoceļu Preiļi – Feimaņi – Rēzekne. Minētajos maršrutos ik dienas kursē arī vairāki pasažieru autobusi.

   Feimaņu baznīca ir koka celtne, kas būvēta vairāk kā 250 gadus atpakaļ (1756-1760). Tā ir 17 m gara un 11,5 m plata viennavas koka ēka ar diviem torņiem un skārda jumtu. Dievnams ir trešā vecākā katoļu koka baznīca bijušajā Rēzeknes rajonā, bet starp visām konfesijas baznīcām tā izceļas ar vislielāko valsts nozīmes mākslas pieminekļu skaitu. Baznīcas interjers slavens ar lustrām, kokgriezumiem rotātiem altāriem, koka skulptūrām, krucifiksiem, biktssoliem, baznīcēnu soliem, ērģeļu prospektu. Daži kādreizējie Feimaņu baznīcas mākslas priekšmeti ir pārvietoti un glabājas Rundāles pilī un Ermitāžā. Pie baznīcas ieejas atrodas zvanu tornis ar pieciem zvaniem – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Feimaņi ir tūrismam pateicīga vieta, jo netālu ir svētvieta - Aglonas bazilika.

   Informācija par Feimaņu katoļu baznīcu ir ievietota visiem interesentiem arī mājas lapā www.feimani.lv, tādējādi piesaistot plašāku sakrālā tūrisma cienītāju loku. Eksotiskākais tūrists, kas atstājis ierakstu viesu grāmatā par iespaidiem, apskatot Feimaņu baznīcu, ir no Indijas. Feimaņu dievnamu skatījuši ne tikai cilvēki no Latvijas, Polijas, Slovākijas, Vācijas, Lielbritānijas, bet arī no tālākām zemēm – Itālijas, ASV, Kanādas, Austrālijas. 2010.g. 27.jūnijā Feimaņu katoļu baznīca atzīmēja 250 gadu jubileju.

   2012.g. 19.maijā baznīca bija atvērta Latvijas mēroga pasākumam ”Muzeju nakts”, lai šo sakrālo celtni iepazītu vispirms vietējie iedzīvotāji, kuri līdz šim nav uzdrošinājušies to darīt, kā arī jebkurš tuvāks vai tālāks viesis. 2013.g. 11.novembrī Feimaņu pagasta pārvaldes zālē tika atklāta izstāde ”Feimaņu baznīcas vēsturiskās tekstilijas”, kurā (pagaidām līdz 2014.g.sept.) ir skatāmi liturģiskie tērpi un citi ar reliģiskajiem ritiem saistīti audumu izstrādājumi. Vecākiem eksemplāriem pāri 200 gadi. Apmeklētāji ir patīkami pārsteigti par bagātīgo priekšmetu klāstu no vienas baznīcas. Par Feimaņu baznīcu un tās izstādi ir uzņemts TV sižets ”1000 jūdzēs”, Reģionālajā Latgales TV, kā arī Latgales un Vatikāna radio, kā arī vietējos laikrakstos.

   Feimaņu baznīca ir izglābta no sabrukšanas, jo to skāris bija agresīvais brants. Remontdarbos un apkārtnes labiekārtošanā ieguldīti 71 000 EUR. Lielākais atbalsts saņemts no Kultūrkapitāla fonda, Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Restaurētas 2 gleznas, 2014.g. aprīlī interjerā atgriežas atjaunotie baznīcēnu soli (ar Rietumu bankas Labdarības fonda daļēju finansējumu), restaurācijai nodoti 4 relikvāriji. Apmeklētājus sagaida pārsteigumi muzejtelpā. Drosmīgākie skatītāji var nokāpt pagrabā, kur apbedītas 22 augstdzimušas personas.

   Viss tiek darīts, lai arvien vairāk ceļinieku būti ieinteresēti apmeklēt Feimaņu sakrālo ansambli, kurā ietilpst baznīca, viens no vecākajiem un lielākajiem āra krucifiksiem Latvijā, piemineklis ”Krusta nesējs”, kapela ar veco plebāniju senatnīgajā parkā. Piemineklis nodots biedrības apsaimniekošanā, bet citai biedrībai kapela savdabīga muzeja izveidei. Kopīgi ar Feimaņu pagasta pārvaldi šis kultūrvēsturiskais ansamblis tiek uzturēts kārtībā un reklamēts pasaulei.

Kontaktakttel. 28673291; 29357792.

 

image1

image2

image3

 

image4

Pie ieejas pretim baznīcai ir mūrazvanu tornis ar četriem zvaniem. Uz viena no zvaniem ir uzraksts “Gūds Sirdei Jēzus un Marijas, 1828.g. 30. dīnā maja”.

200 m attālumā no baznīcas ir 8 x 6 x 5 m liela  akmens mūra kapela, kas senlaikos kalpoja bērnu kristīšanai.

Pagasta teritorijā, pārsvarā ceļa malās, atrodas vairāki krucifiksi. Daudzi no tiem ir sliktā stāvoklī. 1999. gada augustā tika atklāts un iesvētīts krucifikss Sekstu ciemā.

Iebraucot Feimaņos no Preiļu pilsētas puses, ceļa malā iepretim pagriezienam uz baznīcu ir uz mūrētām kolonnām balstīta nojume ar krucifiksu vidū. Nojumes pamatu veido no laukakmeņiem būvēts 1,5 m augsts cokols, bet tā stūros paceļas no ķieģeļiem mūrētas pusapaļas kolonnas, kas 4,5 m augstumā pārsegtas ar četrslīpju jumtiņu. 20.gs. 60-tajos gados jumts bijis klāts ar koka dēlīšiem, bet vēlākajos gados pārsegts ar skārdu

Zem tā ir krusts ar kokā grieztu Pestītāja tēlu. Krucifiksa un nojumītes darināšanas laiks nav zināms, bet pastāv pieņēmums, ka tie ir tie ir tapuši ap 18. un 19. gadsimta miju.

Iespējams, tas ir visvecākais krucifikss Latgalē, kas atrodas brīvā dabā. Gan nojumītes izmēri, gan Kristus tēla griešanas stils liek domāt, ka svētvietu iekārtojuši poļu muižnieki vai garīdznieki.

image5

image6

 

Sakarā ar pāvesta Leona XII izsludināto Jubilejas gadu 1828. gadā, Livonijas kanoniķis, Rēzeknes dekāns un rakstnieks Jāzeps Kirkillo uzcēla pieminekli – “Myura Krysts” jeb “Krusta nesējs”. Piemineklis tika atjaunots par Feimaņu Tautas frontes nodaļas savāktajiem līdzekļiem un atklāts 1990. gada maijā – Mātes dienā.

image7

image8

 

 

image9

1978. gadā LR Kultūras ministrijas Arheoloģiskais sektors, veicot pieminekļu apzināšanu Rēzeknes rajonā, atklāja pēdakmeni  - Velna akmeni Ezergailīšu ciemā. Akmens augstums no zemes ir 75 cm, apkārtmērs pie zemes – 760 cm. Akmens virsmā ir iecirsta zirga pēda (14 x 15 x 1,5 cm), divas cilvēka pēdas (26 x 15 x 1 cm un 9 x 4 x 1 cm), kā arī krustiņš (9,5 x 5,5 x 1,5 cm). Visas trīs   pēdas  novietotas  tā,  ka veido gandrīz pareizu vienādmalu trijstūri ar apmēram 100 cm garām malām. Mala, kuru veido zirga un lielākā cilvēka pēda, ir orientēta ziemeļu - dienvidu virzienā, bet krustiņš atrodas starp abām cilvēka pēdām. Šis akmens senatnē bijis seno (pagānisko) dievu pielūgšanas vieta.

 

image10

Uz  Preiļu  rajona un Rēzeknes rajona robežas   Rušenicas  upes  labajā  krastā pie autoceļa Daugavpils - Rēzekne atrodas piemineklis Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulkam, kurš 1920. gada 13.- 16. janvāra kaujās guva spožu uzvaru par skaitliski ievērojami lielākajiem Padomju Krievijas Sarkanās armijas spēkiem. Piemineklis Latgales atbrīvotājiem tika atklāts 1936. gada 16. janvārī.

Tajā ir iecirsts uzraksts: "3. Jelgavas kājnieku pulka cīņu vieta uzvaras gājienā pa Latgali 1920. gada 16. janvārī. Mēs nesām sauli, brīvību un patstāvību Latvijai"

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites