Статьи и обзоры nachodki.ru

16.05.2012. - Iepirkums  ar ID Nr. RNP FPP 2012/1 "Degvielas iegāde pagasta vajadzībām".

 

19.06.2012.Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/2 "Zivju resursu pavairošana un atražošana Feimaņu pagasta Feimaņu ezerā".

 

22.06.2012.- Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/3ERAF "Tehniskā projekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 ietvaros".

 

28.06.2012. - Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/4 "Pārtikas produktu iegāde Feimaņu pamatskolai".

 

29.06.2012. - Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/5 "Pašvaldības autoceļa Ezergailīši-Dubina-Vainova remonts".

 

14.09.2012. - Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/6 "Kokskaidu granulu iegāde 2012.-2013.gadam".

 

28.11.2012. - Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/7 "Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā".

1. Konkursa nolikums.

2. Preambula.

3. Specifikācija.

4. Būvdarbu apjoms.

Paziņojums par pieņemto  lēmumu (04.02.2013.)

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par būvdarbu izpildi  ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā, iepirkuma identifikācijas Nr. RNP FPP 2012/7, ar personu apvienību „UNL-K” vadošais biedrs SIA „LEVEN” (Reģ. Nr.40003156929).

Iepirkuma līgumcena Ls 247669.52 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi lati 52 santīmi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājaslapā.

Lēmums

 

27.12.2012. - Iepirkums ar ID Nr. RNP FPP 2012/8 "Būvuzraudzība līgumam "Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā" projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā" ietvaros".

Paziņojums par pieņemto  lēmumu (07.03.2013.)

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par būvuzraudzību ūdenssaimniecības projektam Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā, iepirkuma identifikācijas Nr. RNP FPP 2012/8, ar SIA "Jurēvičs un partneri" (Reģ. Nr.40103122882).

Iepirkuma līgumcena Ls 2790.00 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati 00 santīmi) bez PVN 21 %.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājaslapā.

Lēmums

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites