Здесь нашел интересный обзор

„Malkas piegāde Feimaņu pagasta pārvaldei”

 

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP FPP 2017/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017.gada 6.marts plkst.14:00

Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623

Iepirkuma priekšmets – Malkas piegāde Feimaņu pagasta pārvaldei

Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623

Kontaktpersona: Vita Ameļko, tālr. 64644888, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Instrukcija

2. Lēmums

3. Līgums ar SIA "Nojautas"

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
tel.: 64644892
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists,
sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites