Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

     Feimaņu pagasts atrodas Rēzeknes rajona dienvidu daļā: 30 km no Rēzeknes, 22 km no Preiļiem, 50 km no Daugavpils un 235 km no Rīgas. Pagasta centrs ir Feimaņi.

     Feimaņu pagasts robežojas ar Rēzeknes rajona Maltas, Pušas, Silmalas pagastiem, Preiļu rajona Silajāņu un Rušonas pagastiem un Krāslavas rajona Kastuļinas pagastu.

     Pagasta teritoriju šķērso automaģistrāle St.Pēterburga – Viļņa un dzelzceļa līnija St.Pēterburga – Varšava ar dzelzceļa staciju Krāce.

     Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pagastā uz 01. 06.2005. – 1122 cilvēki.

     Feimaņu pagasta lielākā dabas bagātība ir 14 ezeri, kas ir bagāti ar zivīm. Viens no tiem - Rušonas ezers, kurš ir astotais lielākais ezers Latvijā. Šī ezera teritorija ietiepjas Feimaņu pagasta teritorijā. Cauri Feimaņu pagasta teritorijai plūst divas mazas upītes – Rušenica un Feimanka, kā arī Mozgupes un Liskas strauti.

     Feimaņu pagasta platība ir 13521,6 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 5025 ha, meži – 5547 ha, purvi – 200 ha, zem ūdeņiem – 1127,3 ha, pārējā zeme – 1622,5 ha.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites