Интернет-магазин nachodki.ru
 

15.04.2013.

Biedrība “Lādiņš” uzsāk īstenot projektu “Caur tagadni iedejot nākotnē”

 

Biedrība „Lādiņš” piesaistīja līdzekļus projekta „Caur tagadni iedejot nākotnē” realizācijai, iesniedzot projekta pieteikumu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, kas deva iespēju startēt ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413. pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides, aizsardzības, sporta un cita veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta „Caur tagadni iedejot nākotnē” mērķis ir pilnveidot Feimaņu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīva "Vīmyns" materiālo bāzi un vizuālo tēlu perspektīvākai darbībai tagadnē un nākotnē. Projekta realizācijas laikā tiks iegādāti 20 (divdesmit) Latgales goda tautas tērpa komplekti. Sieviešu komplekts sastāvēs no Abrenes meiteņu brunča, Viļakas jostas, Abrenes ņiebura un priekšauta, savukārt vīriešu tautu tērpa komplektā ietilps Abrenes mudurainis, baltas vilnas bikses, baltas vilnas vestes ar austu priekšu, Šķilbēnu josta un zīda kakla lakati.

SIA „Musturi” pārstāves apmeklēja Feimaņu pagasta KN jauniešu deju kolektīva „Vīmyns” dejotājus, lai noņemtu izmērus un saskaņotu tautas tērpus. Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 20. decembrim.

 

Biedrības “Lādiņš” valdes priekšsēdētājs

un projekta vadītājs Guntis Tjarvja

Abrene 2013 1

 

Feimaņu KN jauniešu deju kolektīva „Vīmyns” VEIKSMĪGAIS starts Rēzeknes novada skatē

 

            No 2010. gada 27. februāra visā Latvijā sākas deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skates, kurās dejotāji rāda savu sniegumu žūrijai. Pirmā šāda veida skate notika tieši Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas kultūras namā. Skatē piedalījās Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada dejotāji. Feimaņu KN jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” nebija izņēmums un arī pieteica savu dalību skatei.

dejotaji2

            Skati vērtēja trīs žūrijas komisijas locekļi, kuri nesaraujami ar deju ir saistīti jau vairākus gadus. Un tie bija: Sarmīte Stapule – Zagorska (Ludzas deju apriņķa tautas deju virsvadītāja, horeogrāfe), Agris Veismanis (Balvu novada deju kolektīvu virsvadītājs) un Velta Štekele (Rēzeknes pilsētas kultūras nama direktore). Skati atklāja deju kolektīvu virsvadītājs I. Dreļs, kurš uzmundrināja dejotājus un aicināja uz skatuvi. Skatē piedalījās deviņi deju kolektīvi.

            „Vīmyns” dejotājiem šī bija pirmā reize, kad viņus vērtēja profesionāļi deju pedagogi. Pirms stāšanās žūrijas priekšā māca šaubas par to, vai viss izdosies un vai pēkšņi netiks aizmirsts kāds deju solis... Par laimi viss noritēja veiksmīgi. „Vīmyns” dejotājus novērtēja atzinīgi un viņiem tika izsniegts I pakāpes diploms. Patiess prieks par šādu rezultātu, tas pierāda, ka dejotāju prasmes ir labā līmenī. Bet ar to nekas nebeidzas un atkal kārtējo piektdienu jaunieši sanāks uz deju mēģinājumu, kurā pavadīs vairākas stundas apgūstot jaunus deju soļus. Gribētos novēlēt, lai viņiem pietiek spēka un izturības. Arī turpmāk esiet pozitīvi!

            Deju kolektīvs „Vīmyns” ir atvērts ikvienam interesentam un ja kādam ir vēlēšanās pievienoties kolektīvam un pārstāvēt savu pagastu, tad nekautrējieties un nāciet! Būsim kopā – dejā!

 

Vairāk informācijas par Feimaņu pagasta jauniešu deju kolektīvu var apskatīt: www.vimyns.1w.lv

 

Feimaņu deju kolektīva „Vīmyns” vadītājs

Guntis Tjarvja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites