Бесплатные шаблоны Joomla

 

Ciemos pie sābriem

 

Kad rudens darbi ir padarīti, tad ir pienācis laiks doties ciemos pie kaimiņiem. Š. g. 7.novembrī Feimaņu KN amatierteātru kopa „Savējie” piedalījās amatierteātru saietā „Sābri”, kas notika Viļānu KN.

Skatītājiem bija iespēja noskatīties septiņas izrādes - Viļānu KN amatierteātris parādīja J. Veņediktovas lugu krievu valodā, Lendžu KN dramatiskais kolektīvs „Atspūļa” - „Dubultais randiņš”, Lubānas amatierteātris „Priekšspēle” – „Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem,” Sakstagala teātra draugu kopa - humoresku „Sveiks lai viņš dzīvo!”, Galēnu KN amatierteātris „Punculīši” – „Paģiru rīts”, Līvānu KC amatierteātris – „Pašu audzināts.”

Feimaņu KN amatierteātris „Savējie” uzstājās ar pirmizrādi „Katram sava politika” pēc P. Apšinīka darba motīviem. Pateicos aktieriem – A.Tarandam, A.Verčinskai, K.Tarandam un V.Ameļko par ieguldīto darbu izrādes tapšanā. Vēlos uzslavēt Vitu Ameļko par drosmi un uzdrīkstēšanos piedalīties izrādē, jo tā bija viņas pirmā debija.

Kopā mums viss izdevās!

Dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja I.Reinika

 

 

Sestdien, 21. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 14.00, Rēzeknes novada domē, Atbrīvošanas alejā 95a notiek Rēzeknes pilsētas un kaimiņu novadu pedagogiem adresēts pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības kurss “Izglītības iestādes psihohigiēna”.

 

Nodarbību vadītājs: Dānijas augstskolu lektors, mg.psych.sert.dr.bac.psych.paed.lect.psych.Kaspars Bikše.

 

Nodarbību programma: http://pedagogs.lv/psihohigiena-2/.

 

Dalības maksa 17.00 EUR.

 

12 st. pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursu apliecība.

 

Pieteikšanās līdz 20.novembrim.

 

 

IMG 4648

Paziņojums Feimaņu pagasta iedzīvotājiem!

 

Šī gada 26.novembrī plkst. 14:00 Feimaņu kultūras namā notiks pagasta iedzīvotāju sapulce. Sapulces darba kārtībā tiks iekļauti jautājumi par SIA „ALAAS” atkritumu šķirošanas punktu un citiem interesējošiem jautājumiem.

Aicinām sapulcē piedalīties ikvienu iedzīvotāju!

Ja sapulces apmeklētājiem vajadzīgs transports (lūgums ziņot pa tel. 20223650 vai 64644888), tas tiks nodrošināts.

 

 

Feimaņos realizēti Vides aizsardzības fonda projekti

 

Feimaņu pagastā pie Feimaņu pamatskolas šī gada laikā tika realizēti 2 projekti, kas guva atbalstu no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda, kopā saņemot 5937.23 EUR lielu finansējumu.

1. Projekta “Apkārtējās vides izzināšanas procesa pilnveidošana” ietvaros laika posmā no 2015.gada jūnija līdz 2015.gada septembrim tika izgatavota un pie Feimaņu pamatskolas uzstādīta lapene, 1 sols un 1 urna, savukārt smilšu kaste novietota pie pirmsskolas rotaļu grupas. Minētos darbus veica SIA “Inteco Wood”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 3937.23 EUR.

2. Projekts “Pašā dabas viducī” Feimaņu pamatskolā tika realizēts 2015.gada pavasarī, kas sniedza iespēju ikvienam skolēnam skolotāju vadībā iesaistīties dabas izzināšanā skolas apkārtnē, jo bija vislabākais ieguldījums vides izglītībā, audzināšanā un sabiedrības vides apziņas veicināšanā.  Projekta realizēšanas laikā skolas teritorijā tika labiekārtota skolēnu nodarbību un atpūtas vieta sporta laukumā, uzstādīti 6 masīvkoka soliņi, iekārtotas 3 jaunas dekoratīvo puķu dobes, iestādīti dekoratīvie kociņi. Ierīkoto atpūtas vietu turpmāk varēs izmantot kā brīvdabas klasi skolēnu radošām aktivitātēm. Masīvkoka soliņu izgatavošanu veica firma “Inteco Wood”, bet dekoratīvie augu stādi tika iegādāti no Zaigas Graudiņas. Kopējās projekta izmaksas sastāda 2000.00 EUR.

Informāciju apkopoja Vita Ameļko

 

 

 

Feimaņos meklēja talantus

 

Izpētot ģeniālu zinātnieku biogrāfijas, atklājas, ka viņi nav bijuši ģeniāli jau kopš dzimšanas. Viņu ģenialitāti ir veicinājuši dažādi neapzināti notikumi šo cilvēku bērnībā. Tie var kļūt par ikviena cilvēka talantīgas domāšanas atslēgu. Katrs no mums ir talantīgs, tikai ir jāspēj laicīgi ieraudzīt un attīstīt, kas padodas Tev vislabāk... Tāpēc 24.oktobrī Feimaņos pirmo reizi notika koncerts- konkurss “Hallo, mēs meklējam talantus!”, kura mērķis bija atklāt jaunos talantus, uzdrošināt nebaidīties nostāties auditorijas priekšā un iespējams tālāk attīstīties šajā jomā un gūt panākumus. Vakara gaitā uzstājās 14 drosmīgie un tos vērtēja žūrija: Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, Pušas kultūras nama vadītāja Mārīte Krasnoboja, Maltas vidusskolas skolotāja Maruta Krasnobaja un Feimaņu pamatskolas skolotāja Iveta Alika. Talanti izpaudās dzejā, mūzikā, dziesmā, dejā, parodijā un rokdarbos. Katrs no dalībniekiem saņēma diplomus, balvas un karstus aplausus no skatītājiem.
     Mums katram ir kāds talants, kas mūs padara īpašu. Tie, kas to vēl neapzinās, tie sēdēja skatītāju rindās, bet ceram, ka nākamgad mūsu talantu rindas kuplināsies.. Neturiet sveci zem pūra! 
                            Koncerta organizatore,  Ilga Smane

 

 

Paziņojums par semināru

   

   6. novembrī Rēzeknes novada domē plkst. 13-15 notiks seminārs par kooperāciju "ES valstu pieredze kooperācijas jautājumos". Uzstāsies Ainārs Pudulis, biedrības "Latgolai i Latvijai" valdes priekšsēdētājs. Kā arī ar savu pieredzi dalīsies kooperatīvu dalībnieki. Turklāt pirms semināra Zaļajā tirdziņā varēs iegādāties Rēzeknes novada mājražotāju, amatnieku un meistaru produkciju.

 

 Konkurss jauno uzņēmēju projektiem

   Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novada teritorijā un atbalstītu jauniešu biznesa ideju īstenošanu, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jauno uzņēmēju projektiem 2015. gadā. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas vecumā līdz 30 gadiem, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Rēzeknes novada pagastu teritorijās.

    Lai piedalītos konkursā un pretendētu uz 500 līdz 2000 EUR lielu summu sava biznesa attīstībai, pretendentam līdz 2. novembrim jāiesniedz biznesa plāns, kas sastāv no pieteikuma veidlapas, projekta apraksta un budžeta tāmes. Pieteikumus var iesniegt pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601, 3. kabinets). Konkursa finansējumu var saņemt inventāra, aprīkojuma, materiālu un izejvielu iepirkšanai, kā arī pakalpojumu apmaksai, kas tieši saistīta ar projekta īstenošanu. Kopumā no Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes budžeta konkursam atvēlēti 4500 EUR.

    Vairāk informācijas: jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, tel.: 64607172.

Konkursa nolikums

 

Izsludināts konkurss skolēniem

„Muna sāta škola, pogosts/ piļsāta 1917. – 2015. godi”

 

    Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība (RLKB) sadarbībā ar biedrībām: „Kukuži”, „Jaunieši Baltinavai”, Latgales valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Rēzeknes Augstskolu (RA), sagaidot Latgales apvienošanās kongresa un Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, izsludina konkursu „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.–2015. godi”, apzinot Latgales reģiona dzimtu, skolu, pagastu vēstures spilgtākos notikumus, personības, vēsturiskās liecības atmiņu stāstījumos, fotogrāfijās, jauniešu kolāžās un citās mūsdienu jauniešiem pieejamajās radošajās tehnoloģijās.

    Konkursa mērķis – apzināt lokālos, individuālos naratīvus (stāstus) par spilgtākajiem notikumiem, personībām dzimtās, skolās, skolu vēsturē, pagastos/ pilsētās, kas rāda 1917. gada situācijas raksturojumu, tās ietekmi un izmaiņas gandrīz 100 gadu ilgā attīstības posmā. Labākie darbi tiks izmantoti izglītojošas datorspēles, kā arī dokumentāla izdevuma veidošanā par Latgales apvienošanās kongresu, sasaistot šo vēsturisko faktu ar Latvijas valsts dibināšanas un pastāvēšanas laika paliekošajām un jaunajai paaudzei saglabājamām vērtībām, dokumentiem, liecībām.

    Tā kā šogad aprit 110 gadi kopš pirmā latgaliešu laikraksta „Gaisma” iznākšanas, tad konkursa formāts ir avīzes veidošana, atspoguļojot konkursa mērķī minēto saturu.

    Konkursā aicināti piedalīties Latgales reģiona skolu 8.–12. klašu skolēni. Dalība var notikt kā grupās, tā individuāli. Abos gadījumos var tikt piesaistīts konsultants: skolotājs, novadpētnieks.

    Vairāk par konkursa norisi, darbu iesniegšanas noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem — konkursa nolikumā.   

Ieliktnis1

 

Senioru dienas pasākums Preiļos 

 

1.oktobrī Latvijā svin Pasaules veco ļaužu dienu. Tā ir diena, kad vairāk aizdomājamies par mūsu vecvecākiem, par cilvēkiem, kuriem ir jau krietna gadu nasta plecos. Parasti šajos svētkos pateicamies par darbu, par rūpēm un ieguldījumu.

3.oktobrī Preiļu kultūras centrā notika Starptautiskās veco ļaužu dienas pasākums, uz kuru tika aicināti arī Feimaņu KN dramatiskā kopa „Savējie” ar Danskovietes komēdiju „Sievasmātes labā sirds”.

Pasākumā seniorus sveica arī Preiļu jauniešu deju kolektīvs un mūzikas skolas audzēkņi. Sirsnīgā gaisotnē noritēja šis pasākums.

I.Reinika

 

Latvijas skolās popularizē putras ēšanu

 

Šī gada 7. oktobrī no plkst.14.00 līdz plkst.15.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Info centrā notiks Putras dienas ieskandināšana kopā ar mazajiem bērniem. Aicinām skolotājus apmeklēt šo pasākumu, jo tā būs iespēja smelties idejas Putras stundu un pasākumu organizēšanai skolās un pašvaldībās.

Putras paraugstundā ikviens varēs apgūt putras sakāmvārdus un uzzināt, kā ar tiem var bagātināt valodu, kā arī iepazīties ar interesantām putru pagatavošanas receptēm. Tāpat iegūt vērtīgu informāciju par graudaugiem un to lomu uzturā un mūsu veselības stiprināšanā.

10. oktobris ir Starptautiskā putras diena. Tai par godu jau trešo gadu Latvijā notiek Vislatvijas putras programma skolās. Pērn tajā piedalījās ap 70 000 1. – 8. klašu skolēni. Vairāk informācijas www.putrasprogramma.lv.

Jau no 28. septembra ikviena skola www.putrasprogramma.lv var piereģistrēties programmai un saņemt veicināšanas balvas. Putras programma skolās sāksies 9. oktobrī un ilgs līdz 8. novembrim.

Putras programmu Latvijā organizē AS “Rīgas Dzirnavnieks” ar partneriem – Valsts izglītības satura centru (VISC), Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).

Dalību pieteikt pa tālruni 67226209 vai uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz šā gada 6. oktobrim.

Laipni aicināti visi interesenti!

Ieva Strēle
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
Konsultante

 

 

Pirmizrāde filmai par dziedātāju Aiju Rimšu “Īsamirdzi zvaigznem leidza”

 

2015. gada 17. oktobrī plkst. 14.00 Rēzeknes novada domes Lielajā zālē (Atbrīvošanas aleja 95a) – pirmizrādi piedzīvos Latgolys entuziastu grupys “Biļdis” veidotā dokumentālā filma par dziedātāju Aiju Rimšu “Īsamirdzi zvaigznem leidza” – lai atgādinātu, atcerētos, priecātos un skumtu, lai lepotos un pateiktos, ka viņa bija un ar radītajām dziesmām ir mums līdzās un būs vienmēr, mirdzot līdzi zvaigznēm!

Iemirdzēties līdzi zvaigznēm var, ja tu esi zvaigzne, vai tavi darbi runā paši par sevi, izstarojot gaismu, ko nespēj dzēst ne laiks, ne tumsa, ne sāpes, ne ceļš, ne neatbildami jautājumi. Šī gada 14.oktobrī aprit 10 gadi kopš talantīgās dziedātājas Aijas Rimšas aiziešanas mūžībā, taču viņa joprojām spoži spīd pie Latvijas mūzikas debesīm, viņas balss uzrunā daudzus jo daudzus klausītājus, viņas radītā mūzika un vārdi liek gan pacelties spārnos, gan aizdomāties, gan doties līdzi sapnim, gan patiesi un dziļi skumt, sāpēt un meklēt.

Filmas veidotāji : Latgolys entuziastu grupa “Biļdis” (ideja, scenārijs – Ineta Atpile-Jugane, video, montāža – Sergejs Čakāns, video – Artis Vītols, darba grupa – Edgars Blinovs, Pēteris Laizāns, Vitālijs Dudarenoks).

Filma tapusi laika posmā no 2014. gada pavasara līdz 2015. gada rudenim. Filmas tapšanā savu atbalstu sniegusi gan Aijas ģimene, gan Aijas dzīvē tuvi un nozīmīgi cilvēki, gan mūziķi un Aijas kolēģi, līdzgaitnieki. Filmas veidotāji pateicas Aijas mammai Marijai Tāraudei, Aijas dēliem Ilvaram un Intaram Rimšiem, Pēterim Laizānam, Andrim Dzērvem, Eināram Lipskim, Andrim Šīrantam, Normundam Liepiņam, Dainim Platacim, Tenim Bikovskim, Valentīnai Lohovai, Silvijai Kolesnikai, Inesei Grāvlejai par dalīšanos pārdomās, piedzīvotajā, kopā veidojot atmiņu stāstu par neatkārtojamo un talantīgo dziedātāju, personību un vienkārši cilvēku – Aiju.

Filmā izmantoti materiāli no Aijas ģimenes arhīva, Latvijas Televīzijas arhīva, Latvijas Radio arhīva, P. Laizāna, V. Lohovas, A. Dzērves, A. Bondarenko personīgā arhīva

Atbalstītāji – Rēzeknes novada dome, Latgales kultūrvēstures muzejs, Latvijas Radio 2, SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, IK- VP 10 u.c.

Paldies par atbalstu filmas tapšanas procesā un pirmizrādes organizēšanā Monvīdam Švarcam, Anastasijai Strautai, Armīnam Ronim, Jānim Poplavskim, Ivo Dembovskim, Vasīlijam Pukinskim, Aleksandram Bondarenko u.c.

Paralēli pirmizrādei Latgales kultūrvēstures muzejā no 17. oktobra līdz 11. novembrim skatāma tematiska izstāde “Piederēt savai nolemtībai”, kas veltīta Aijas personībai, daiļradei. Izstādē būs iespēja ielūkoties unikālos materiālos no Aijas ģimenes arhīva (fotogrāfijas, rokraksti, tērpi u.c.)

Pēc filmas pirmizrādes – filmas izrādes visā Latvijā ( pieteikšana This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Lai filma un atmiņas par Aiju palīdz iemirdzēties katrā kādam atmiņas, pateicības, cieņas un mīlestības gaismas staram! Aija, mēs tevi mīlam!

Projekta idejas autore Ineta Atpile-Jugane 
Latgolys entuziastu grupa Biļdis

 

Akreditācijas komisija izvērtēja Rēzeknes novada bibliotēkas

 

16. un 17. septembrī septiņpadsmit Rēzeknes novada bibliotēkas apmeklēja akreditācijas komisija, kas vērtēja bibliotēku sakārtotību un tehnisko stāvokli, krājuma daudzveidību, dokumentāciju, novadpētniecības materiālus, darba un pasākumu plānus, attīstības koncepciju, kā arī bibliotekāru informācijas meklēšanas prasmes, sadarbību ar pagasta iestādēm un saskarsmi ar apmeklētājiem.

Akreditācijas komisijā darbojās Kultūras Ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Doloresa Veilande, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša, Cēsu Galvenās bibliotēkas Krājuma organizācijas nodaļas vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore Marija Sproģe un Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne.

Jau pirms sešiem gadiem, kad notika iepriekšējā akreditācija, komisija par Rēzeknes novada bibliotēkām izteicās atzinīgi, arī šoreiz tika saņemts daudz uzslavu un labu vārdu. “Rēzeknes novada bibliotēkās strādā augsti kvalificēti, zinoši un atvērti speciālisti, taču vajadzētu meklēt veidus, kā šiem speciālistiem nodrošināt atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu,” atzina Vanda Bērziņa.

Bibliotekāri saņēma arī dažādus ieteikumus no kolēģiem. “Pirms iepriekšējās akreditācijas, tāds kā modes kliedziens bija bērnu stūrīši bibliotēkās. Tagad tādi ir iekārtoti teju katrā bibliotēkā. Šoreiz komisija ieteica bibliotēkās izveidot atsevišķu zonu jauniešiem, kā arī āra lasītavas, kas pēdējā laikā gūst arvien lielāku popularitāti citviet Latvijā,” pastāstīja Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste Anastasija Belogubova. Tāpat komisija aicināja ierīkot velonovietnes pie bibliotēkām, kā piemēru minot Maltas bibliotēku, kur ērtu un praktisku velonovietni izdevies ietērpt mākslinieciskā risinājumā – tā izveidota kā pagasta nosaukums “Malta”. Akreditācijas komisija ievēroja, ka ne vien bibliotēkas, bet arī pagastu centri ir rūpīgi sakopti: “Viss vienos ziedos,” redzēto raksturoja Vanda Bērziņa.

Paredzams, ka akreditācijas apliecības bibliotēkas varētu saņemt līdz šī gada beigām – līdz ko Kultūras ministrijas Bibliotēku padome izskatīs akreditācijas komisijas sniegto ziņojumu. Jāatzīmē, ka šoreiz akreditācijas komisija apmeklēja bibliotēkas Audriņos, Strūžānos, Vecstrūžānos, Gaigalavā, Rikavā, Ratniekos, Kaunatā, Feimaņos, Maltā, Ozolainē, Ozolmuižā, Vērēmos, Ilzeskalnā, Bērzgalē, Lendžos, Sakstagalā un Kantiniekos. Plānots, ka pārējās 15 Rēzeknes novada bibliotēkās akreditācija notiks nākamā gada maijā.

 

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

K L I E N T U   I E V Ē R Ī B A I!

   Šī gada 25. SeptembrīVSAA Rēzeknes reģionālajā nodaļā klientu apkalpošana n e n o t i k s.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Informācijai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus : portālu - www.latvija.lv,   e-pasta adrese konsultācijām: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Dzejas dienas Feimaņu pamatskolā

    

       Par godu izcilā latviešu dzejnieka Raiņa 150. jubilejai saulainā 17. septembra pēcpusdienā mūsu skolā notika Dzejas dienu pasākums. Tas sākās ar J. Raiņa dzejas rindās ietvertu aicinājumu jauniešiem dzīvot un darīt visu ar mīlestību un no sirds.

      Skatoties skolas bibliotekāres-skolotājas M. Smirnovas sagatavoto prezentāciju, skolēni sākumā atcerējās izcilā dzejnieka galvenos dzīves un daiļrades faktus. Tad skanēja mūzika un dzeja. 1.- 4. klašu meitenes E. Kužma, K. Ameļko un J. Pozdņakova, turot un apmīļojot rokās lelli, Raiņa dzejā emocionāli stāstīja par savu mīļo, zilacaino Lolīti, kurai jāmācās būt kārtīgai, laikā jāiet gulēt, laikā jāmostas, jāpošas ciemos un jābaro putniņi. 3.klases skolniece V.Zabalujeva, lasīdama Raiņa dzejoli “Lielais slinkums,” atgādināja, ka pat ne visiem bērniem izdodas būt tik labiem un čakliem, jo gadās, ka kādam uznāk arī lielais slinkums. Arī 4. klases skolēns A. Vilcāns piekrita, ka visādi klājas, īpaši jau tad, kad jāsāk draudzēties ar burtiem, lai varētu lasīt grāmatā. Mazliet pasmaidīt lika A. Koļesņikovas un V. Jermakova (5.kl.) lasītais Raiņa dzejolis par bērnu un pusaudžu spēju prasmīgi atdarināt mūžīgi darbā aizņemtos vecākus.

    6. – 9.klašu skolēni – M. Vilcāne, M. Livdāne, A. Zabalujeva, V. Koļesņikova, A. Rivča un G. Nesterovs – ar Raiņa dzejas vārdiem stāstīja par to, kas jaunajam cilvēkam jādara, lai izaugtu par cienījamu, patstāvīgu un aktīvu personību, kas spēs pārveidot dzīvi un sabiedrību, kas spēs no sirds mīlēt savu “jaunu dienu zemi.” Skolas popgrupas (skolot. V. Kruste) izpildījumā skanēja dziesmas ar Raiņa tekstu. Skolēni skatījās fragmentus no multiplikācijas filmām “Zelta sietiņš”, “Mākonīts un mākonīte”, no jaunās animācijas filmas “Zelta zirgs.”

     Rādot fragmentus no īsfilmu sērijas “Domu spēks,” latviešu valodas un literatūras skolotāja I. Mežajeva uzsvēra Raiņa un Aspazijas ideju dzīvotspēju un aktualitāti mūsdienās. Pasākuma turpinājumā skolēni tika aicināti pasniegt dzejniekam-jubilāram dāvanas. Dāvanas bija katras klases mājās sagatavotie radošie darbiņi, veltīti Raiņa godināšanai. Tās bija gan viņa dzejoļu ilustrācijas komiksu veidā, gan tieši Raiņa lellītes Lolītes vajadzībām veidotā garderobe, gan dzejoļu ieskaņošana, gan iestudējumi, gan dzejnieka piemiņai veidotie karogi.

Nobeigumā latviešu valodas un literatūras skolotāja pateicās visiem par izcilā dzejnieka godināšanu, par viņam veltītajām, interesantajām un sirsnīgajām dāvanām un aicināja visus uzcienāties ar Dzejas dienu pīrāgu.          

                                 skolotāja I. Mežajeva

„Supertētis 2015”

 

 

Jau otro gadu pie Feimaņu Kultūras nama pulcējās ģimenes, lai kopā svinētu Tēva dienu.

 

Šogad apmeklētāju skaits bija krietni kuplāks, jo par titulu “Supertētis 2015” cīnījās seši tēvi: A. Tjarve, G. Livdāns, A. Verčinskis, R. Priedeslaipa, N. Čerņavka un J. Kudrjavcevs.

 

Tēviem bija jātiek galā gan ar spēka, gan atjautības, gan veiklības uzdevumiem, jo bija jāatbild uz dažādiem asprātīgiem jautājumiem, jātrenē precizitāte šautriņu mešanā pa baloniem, ripas iesišanu vārtos, jāuzspēlē novuss, kā arī jānoķer ar ūdeni piepildīts gaisa balons. Kā tēvi atzina, sarežģītākais uzdevums bija smaguma bumbas celšana. Savukārt, interesantākais uzdevums bija sagatavots, lai pārbaudītu tēvu rīcību, ja bērns ir apslimis. Tēviem nācās atcerēties, kādas zāles dzert dažādos saslimšanas gadījumos un pašiem bija jāsagatavo tēja no dažādām ārstnieciskām zālītēm.

 

Ar ģimeņu atbalstu, katrs ieguva medaļas, bet “Supertētis 2015” titulu un kausu ieguva Aivars Verčinskis, aiz sevis atstājot Raiti Priedeslaipu un Gunāru Livdānu.

 

Paldies drosmīgajiem tēviem, kuri piedalījās pasākumā! Ceram uz vēl lielāku ģimeņu atbalstu arī nākošajos Tēva dienas svētkos.

 

Feimaņu pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists

 

Aivars Mežatučs

 

2014. gada „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Feimaņu pagasta bibliotēkā

 

Lai palīdzētu bērniem atrast grāmatu, iemācītu iemīlēt to, spriest un vērtēt, katru gadu Feimaņu pagasta bibliotēka piedalās Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” ar mērķi iesaistīt jaunos lasītājus jaunākās un vērtīgākās literatūras lasīšanā un vērtēšanā. Divus pēdējos gadus ir arī vecāku žūrija, kur pieaugušie lasītāji lasa grāmatas un sniedz savu vērtējumu.

23. decembrī Bērnu žūrijas ekspertiem kā veicināšanas balvu pagasta pārvalde apmaksāja braucienu uz Daugavpili, kur bērniem tika piedāvātas dažādas izklaides.

Vispirms apmeklējām slidotavu Sporta pilī. Tur mūsu bērni izbaudīja ledus un slidošanas burvību! Pēc tam apmeklējām Boulinga centru. Spēlējot boulingu, bērni labi pavadīja laiku, apvienojot fiziskās aktivitātes un azartu. Pēc spēles mielojāmies ar picu.

Noslēdzošais pasākums bija kinoteātrī „Silver Screen ”. Bērni noskatījās  3D animācijas filmu „Septītais rūķītis”.

Diena bija pasākumiem piesātināta, mājās atgriezāmies vēlu vakarā un labā noskaņojumā.

„Viens no skaistākajiem atradumiem dzīvē ir grāmata” - tā teica Ojārs Vācietis, tāpēc īpaši   aicinu pirmskolas bērnu vecākus dalieties lasīšanas priekā, iemāciet iemīlēt grāmatu, mudiniet bērnus lasīt, bet ne nīkt pie televizora.

Nav obligāti jāpērk grāmatu, to var paņemt uz laiku arī bibliotēkā.

Paldies visiem lasīšanas programmas dalībniekiem un pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu!

                                                                           Bibliotēkas vadītāja Erna Ulase

 

 

Radošās darbnīcas Feimaņu pagasta bibliotēkā

 

 2014. gada 15. decembrī plkst. 16:00 Feimaņu pagasta bibliotēka pārvērtās par   Rūķu darbnīcu, kur ikvienam 6-14 gadus vecam bērnam bija iespēja veidot Ziemassvētku apsveikuma kartiņas. Nodarbības vadīja Ilga Smane.

Katrs bērns darināja oriģinālas apsveikuma kartiņas, izmantojot kartonu, krāsaino papīru, dekoratīvās lentītes, pērlītes, spīdumu līmes. Nodarbību beigās bērni pulcējās pie tējas un piparkūkām.

 

 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības gada noslēguma pasākums Salacgrīvā

 

5. decembrī Rēzeknes un Viļānu novadu 13. Grāmatu svētku rīkotāji tika aicināti uz 2014.gada akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojumu „Lielā lasītāju balva 2014” Salacgrīvas pilsētas kultūras namā.
Ar šo pasākumu Lauku bibliotēku atbalsta biedrība pateicās Grāmatu svētku organizatoriem visā Latvijā.
2014.gadā norisinājušies 20 grāmatu svētku pasākumi dažādos Latvijas reģionos.
Ik gadu uz noslēguma sarīkojumu pulcējas bibliotekāri, pašvaldību darbinieki, bibliotēku atbalstītāji, lielākie grāmatu izdevēji, kā arī grāmatu autori, tukotāji, mākslinieki.
Pasākumu vadīja aktieris Andris Bulis un Kristaps Menniks. LBAB vadītāja Biruta Eglīte ar gandarījumu teica: „Kad visu to sākām, ne paši, ne kāds cits nedomāja, ka kustība būs tik ilga, bet biedrība savu darbu veiksmīgi turpina jau trīspadsmit gadus.” Viņa uzsvēra, ka šogad grāmatu dāvinājumus saņēmušas 707 Latvijas bibliotēkas, uzdāvinātas grāmatas kopsummā par 93 tūkstošiem eiro un vēl daudzas grāmatas nonāks pie saviem lasītājiem lauku bibliotēkās.
Konkurss „Lielā lasītāju balva” par vislasītākajām grāmatām notika jau desmito reizi.
Apbalvošanai tika noteiktas septiņas nominācijas: oriģinālprozā, oriģināldzejā, tulkotajā daiļliteratūrā, bērnu oriģinālliteratūrā, tulkotajā bērnu literatūrā, dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā, tulkotajā dokumentālajā literatūrā. Katrai no tām vienai visvairāk lasītajai grāmatai tika sniegta „Lielā lasītāju balva 2014.” Statistikas datus savāca no bibliotēkām par vispieprasītakajām grāmatām, kas nākušas klajā pēdējo trīs gadu laikā. Šīs ziņas apkopoja žūrija, kuras sastāvā ir bibliotēku speciālisti no dažādiem Latvijas novadiem. Žūrijas sastāvā ir arī mūsu novada bibliotēku darba speciāliste Anastasija Belogubova. Visi balvas ieguvēji dāvanā saņēma keramiķes Ingrīdas Žagatas darinātās bākas.
Balvas „Lielā lasītāju balva 2014” pasniedza cilvēki , kuru dzīve un darbs saistīts ar Salacgrīvas pusi - Lilita Līce, Silvija Radzobe, Gunta Līdaka, Irina Tomsone, Gints Šīmanis, Imants Klīdzējs, Dzintris Kolāts. Sarīkojumu bagātināja dažādu žanru mūziķi.                                                            
Paldies Rēzeknes novada par iespēju apmeklēt šo brīnišķīgo pasākumu, kurā piedalījās Rēzeknes un Viļānu novada 13. Grāmatu svētku rīkotāji - Feimaņos.
Erna Ulase

 

"Vinnija Pūka Ziemassvētki"

 
Šī gada 25 decembrī plkst.12:00 Feimaņu kultūras namā uz Ziemassvētku eglīti kopā ar vecākiem bija ieradušies mazākie pagasta iedzīvotāji. Viņus sagaidīja Vinnijs Pūks ar saviem draugiem Ruksīti, Ēzelīti, Tīģerēnu un Gudro Pūci. Sniegbaltīte ar Salatēti   uzklausīja sagatavotos mājas priekšnesumus - dzejoļus, dziesmas un pantiņus, kurus bija sagatavojuši mazie draugi kopā ar saviem vecākiem. Smiekli un rotaļas piepildīja kultūras namu. Pasākuma noslēgumā bērni saņēma Ziemassvētku dāvanas no Salatēta un labā noskaņojumā devās mājup.
I.Tjarve

20.05.2014. - Realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts Rēzeknes novada Feimaņos.

 

 

28.03.2014. - Turpinās darbi pie ūdenssaimniecības projekta Feimaņu ciemā.

24.02.2014. - Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes budžeta izpilde, 2013.gads.

 

 

18.02.2014. - Par papilddarbu veikšanu ERAF finansētajam ūdenssaimniecības projektam Rēzeknes novada Feimaņu ciemā.

 

 

25.11.2013. - Noslēgti līgumi par būvuzraudzību un būvniecību papilddarbiem Rēzeknes novada Feimaņu ciemā ERAF finansētajam projektam.

 

 

19.11.2013. - Ieviests projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130.

 

05.08.2013. - Noslēgti grozījumi pie vienošanās ar CFLA par ERAF finansētā projekta papilddarbiem.

09.05.2013. - Noslēgts līgums par būvniecības darbiem Rēzeknes novada Feimaņu ciemā ERAF finansētajam projektam.

27.12.2012. - Feimaņos tiek realizēts ūdenssaimniecības projekts.

2012.gada 10.septembris - par tehniskā projekta izstrādi.

2010.gada martā tika pabeigta projekta "Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana" realizācija. 

 

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites