Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz četru gadu vecumam ieskaitot.

Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību; pašaprūpes spēju attīstību; brīvā laika saturīgu pavadīšanu. Pakalpojuma apjoms—ne vairāk kā 50 stundas nedēļā.

Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, tad bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei jāuzraksta iesniegums pašvaldības sociālajam dienestam par nepieciešamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu.

  

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites