Бесплатные шаблоны Joomla

Liels paldies visiem, kuri atsaucās manam rakstam avīzē “Rēzeknes Vēstis” un piedāvāja fotokartiņas no saviem mājas arhīviem. Pateicos par sadarbību: Lūcijai Kosmačovai, Silvijai Assarei, Veronikai Catlakšei, Albīnai Bauskai, Helēnai Čudarei, Bronislavai Klindžānei, Emeritai Klindžānei, Galinai Bambanei, Jāzepam Verčinskim, Ernestam un Elizabetai Gailišiem, Paulīnai Visockai, Annai Likovai, Arnoldam Tarandam, Ilonai Tjarvjai, skolas bibliotekārei, vēstures skolotājai Marijai Smirnovai, Antonam Reinikam, kurš ļāva arī ieskatīties savas dzimtas vēsturē: tēva Jāņa dzīvesstāstā un, protams, īsts dārgums un vērtība ir skolotāja Antona Leperova atstātais mantojums, kas atrodas bibliotēkā. Visa viņa dzīve ir atspoguļota fotokartiņās, kas tagad ir paliekoša vērtība: mācības Feimaņu pamatskolā, Aglonas ģimnāzijā, studējot Rīgas Garīgajā seminārā, dienējot Bruņoto vilcienu pulkā un turpmākie darba un dzīves gadi.    

Ceru arī uz turpmāko sadarbību. Tagad atliek gaidīt, kad un kādas fotokartiņas no mūsu pagasta tiks iekļautas fotoalbumā “Latvijai-100”, ko izdos Latvijas Ārstu biedrības prezidents P.Apinis.

Ar cieņu Erna Ulase

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites