Здесь нашел интересный обзор

Ja smieklus un jautrību varētu nopirkt aptiekā, ārsts norādītu, ka tie jālieto katru dienu. Patiešām, saka, ka smiekli paildzina cilvēku mūžu, un līdz ar to 12.novembrī Feimaņu KN notika jautrs pasākums „Smīklu vōceleite”.

Dramatiskā kopa „Savējie” aicināja teātra draugus no dažādiem novadiem - Daugavpils novada Līksnas KN amatierteātri „Maskas” (režisors M. Korsietis), Sakstagala teātra draugu kopu (režisore I. Grietiņa), Audriņu KN amatierteātri „Potešņiki” (režisors A. Savickis), Rēzeknes Pensionāru sociālā dienas centra dramatisko kolektīvu (režisore I. Daugule), Mākoņkalna TN amatierteātri „Raudive” (režisore R. Trūle), Riebiņu novada Galēnu KN amatierteātri „Punculīši’ (režisore V. Bogdanova).

            Amatierteātri skatītājiem rādīja gan skečus, gan Danskovietes komēdiju „Ontons izaklaidej”. Trīs stundas aizritēja nemanot, skanēja smiekli, tika izspēlētas kuriozas dzīves situācijas, kuras mijās ar dažādiem pārpratumiem.

Uz pasākumu tika aicināti arī īpaši mākslas eksperti – Elita Patmalniece, Olga Dreģe un Dainis Porgants, kuru tēlos iejutās aktieri no dramatiskās kopas „Savējie” (A. Verčinska, I. Tjarve un O. Otikovs). Pēc izrāžu noskatīšanās eksperti piešķīra katram kolektīvam nomināciju un pasniedza nelielu balvu.

Pasākuma laikā sprēgāja milzu enerģijas lādiņš, jautra izsmiešanās, kas bija līdzvērtīga vitamīniem un daudz labu emociju. Ik viens varēja nofotografēties īpašā foto stūrītī.

Kad „Smīklu vōceleite” tika piepildīta pilna, tad varēja tai aizvērt vāciņu un izteikt novēlējumus visiem, kuru bija iesūtījuši Galēnu KN amatierteātris:

Aktieriem - aktiermākslu ļaudīs nest, jautrību pārpārēm mest, baudīt to, ko paši dariet, darīt daudz, jo daudz jūs variet.

Režisoriem - dienu, nakti sapņot, domāt, labas idejas kraut somā, lugas iestudēt kā nieku, radīt skatītājiem prieku.

Skatītājiem - nākt uz izrādēm ar prieku, nebēdāt par katru nieku. Skatīties un līdzi just un no labsajūtas kust.

Un visbeidzot visiem - pārsteidzoši baltu, dvēseliski siltu un garīgi pacilātu Ziemassvētku gaidīšanas laiku! Paldies skatītājiem, kolektīviem un visiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā.

 

Dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja I.Reinika

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites