Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes

Pateicības raksta saņēmēji

svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 98 gadadienai

Feimaņu KN 2016.gada 18.novembrī plkst.14:00

 

Nominācija Vārds, uzvārds Pieteicējs
Sabiedriskā aktivitāte Jāzeps Klindžāns, pastnieks Feimaņu pamatskolas direktore A.Drikšņa
  Romolds Assars, pensionārs Daudzdzīvokļu dzīv.mājas Nr.5 vecākais V.Smirnovs
  Jauniešu deju grupa „Ilgrozītes” (Annemarija Rivča, Emija Verčinska, Alīna Zabalujeva, Kristīne Fjodorova, Maija Livdāne) Feimaņu kultūras nama vadītāja I.Tjarve
Sports Sergejs Gorins, jaunietis Jaunatnes lietu speciālists A.Mežatučs
Ekon., tautsaimn. Svetlana Peta, pārdevēja Konsultatīvās padomes loceklis N.Čerņavka
  Aleksandrs Samohins, s-bas „Červjakovka” īpašnieks Feimaņu pagasta pārvalde, A.Verčinska
  Georgijs Ščerbenko, SIA „Pūdnīki” vadītājs SIA „Pūdnīki” kolektīvs
Darbs pašvaldībā Marija Rivča, Feimaņu pagasta pārvalde, Kultūras nama apkopēja Iedzīvotāju kopsapulce
  Ilona Čubreviča, asistents izglītojamai personai ar invaliditāti Iedzīvotāju kopsapulce
  Aivars Mežatučs, jaunatnes lietu speciālists Feimaņu pamatskolas skolotāja M.Smirnova

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

2016.gada 17.novembrī Maltas Daudzfunkcionālajā zālē Novada organizētajā svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 98 gadadienai ar atzinības rakstu tiks sumināti 43 nominanti, t.sk.:

 

Nominācija Vārds, uzvārds Pieteicējs
Sabiedriskā aktivitāte Ilga Marejeva (Smane) Feimaņu pagasta pārvalde

 

Ilgu Marejevu (Smani) būs iespēja apsveikt personīgi 18.11.2016. Feimaņu KN

svinīgajā pasākumā plkst.14:00.

Gaidīsim pasākumā!

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites