Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

     Visa 2015. gada garumā Feimaņu pagasta jaunieši aktīvi piedalījās Rēzeknes novada un Rēzeknes novada pagastu organizētajos pasākumos. Pateicoties šai aktivitātei, tika izcīnīta 1. vieta Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā „Aktīvākais Rēzeknes novada jauniešu pagasts 2015”. Kā balvu Feimaņu pagasta jaunieši saņēma iespēju apmeklēt Briseli. No 25. līdz 28. jūnijam desmit jaunie feimaņieši “iekaroja” Eiropas Savienības galvaspilsētu.

     Briselē jaunieši apskatīja Briseles vecpilsētu un daudzas iespaidīgas vietas Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kā arī Ostendes vecpilsētā, kur ir daudz arhitektūras šedevru un kuru apskalo Ziemeļjūra. Izklaides programmā jaunieši apmeklēja akvaparku „Oceade”, kur ne tikai baudīja ūdens priekus, bet arī apskatīja „Atomiumu”, kas ir skulpturāls veidojums, viens no Briseles pilsētas simboliem un tūristu ievērojamākajiem apskates objektiem.

     Viens no galvenajiem brauciena mērķiem bija apmeklēt Eiropas Parlamentu un iepazīties ar tā darbu. Ekskursiju vadīja Eiropas Parlamenta ierēdnis Rūdolfs Vērdiņš, kas jauniešus iepazīstināja ar funkcijām, ko pilda Eiropas Parlaments, deputātu ikdienu, darba specifiku, kā arī izrādīja Eiropas Parlamenta ēku.

     No brauciena jaunieši atveda daudz pozitīvu emociju, kas dod stimulu turpināt būt tikpat aktīviem. Paldies Rēzeknes novada dome,i un īpašs paldies Izglītības pārvaldei par iespēju Feimaņu jauniešiem būt Briselē!

Aivars Mežatučs,

jaunatnes lietu speciālists

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites