Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

   10.maijā Feimaņu Kultūras namā notika Mātes dienai veltīts pasākums „No sievietēm visskaistākā ir mātes mīla dāsnākā”, kurā piedalījās Feimaņu pamatskolas skolēni.

     Pirmie māmiņas un vecmāmiņas sveica pirmsskolas sagatavošanas grupiņa ar dzejoli „Teiksim māmiņai - Labdien!”. „Māmiņas un bērna dialogs” izskanēja 1.klases skolēna Vitolda un viņa māmiņas Ainas izpildījumā.

   Ar dejām klātesošos priecēja 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs un 4.-7. klašu meiteņu tautas deju kolektīvs. 1.-4.klašu tautas deju kolektīva dalībnieki dejoja disco deju „Waka, waka”, ar kuru piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jauniešu dziesmu, deju un prasmju konkursā „Vara talants” Bērzgales KN.

    Vecāko klašu zēnu izpildījumā skanēja pateicības vārdi visam māmiņām un vecmāmiņām. Sākumskolas dramatiskais kolektīvs rādīja uzvedumu „Mūsu sētas Reksis”, bet pamatskolas dramatiskais kolektīvs – „Ragana mežā”.

   Pasākuma laikā skatītāji ar interesi vēroja kopējo prezentāciju „Mana mīļā māmuliņa”, kuras tapšanai bērni iepriekš bija atnesuši māmiņas fotogrāfijas un uzrakstījuši veltījumu vai mīļus vārdus katrs savai māmiņai.

     Pasākuma nobeigumā popgrupas izpildījumā izskanēja dziesma „Divi eņģeļi” un bērnu vēlējums mīļām māmiņām un vecmāmiņām:

     Saglabāt savā ikdienā rasas svaigumu,

     Tauriņa spārnu maigumu,

     Putna spārnu vēziena spraigumu

     Un dvēseles svētdienu!

   Feimaņu pamatskolas skolēnu vārdā pateicos Feimaņu pagasta pārvaldei un 1.klases skolnieces Annas Marijas Elksnes māmiņai Anitai par sarūpēto saldo cienastu pasākuma dalībniekiem.

Feimaņu pamatskolas skolotāja Iveta Alika

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites