Здесь нашел интересный обзор

     Š.g. 29.aprīlī Feimaņu Kultūras namā notika Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 9 tautas deju kolektīvi: Feimaņu pamatskolas 1.-4.kl. tautas deju kolektīvs, Dricānu vidusskolas 8.-9.kl. un 10.-12.kl. tautas deju kolektīvi, Kaunatas vidusskolas 4.-6.kl. un 7.-9.kl. tautas deju kolektīvi, Maltas vidusskolas 2.-3.kl. tautas deju kolektīvs, Rēznas pamatskolas 5.-9.kl. tautas deju kolektīvs, Viļānu kultūras nama 6.-9.kl. tautas deju kolektīvs, Dekšāru pamatskolas 6.-9.kl. tautas deju kolektīvs. Katrs kolektīvs dejoja divas dejas, kuras vērtēja kompetenta žūrija: Rēzeknes un Viļānu novadu tautas deju kolektīvu virsvadītājs Ilmārs Dreļs, Feimaņu KN JDK „Vīmyns” vadītājs Guntis Tjarvja, Verēmu pamatskolas tautas deju kolektīvu vadītāja Gunta Kiseļova, Riebiņu novada tautas deju kolektīvu vadītāja Natālija Balode un Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciālists Guntars Skudra.

 Visus skates dalībniekus ar dejām ieradās sveikt Feimaņu pamatskolas 4.-7.kl. meiteņu tautas deju kolektīvs un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas meiteņu tautas deju kolektīvs.

 Skati košāku padarīja Bitītes un Vinnija Pūka klātbūtne. Vinnijs Pūks, pamodies no ziemas miega, meklēja medus podiņu. Apciemojis visus deju kolektīvus, Vinnijs Pūks saņēma našķus un draudzības piedāvājumus. Skates noslēgumā Vinnija medus podiņš atradās, bet, diemžēl, tas bija tukšs! Tikai pateicoties Vinnija Pūka draudzībai ar Bitīti, gan Vinnijs Pūks, gan tautas deju kolektīvu vadītāji, gan žūrija tika pie kārota medus.

     Skati noslēdza jaunizveidotais kukaiņu deju kolektīvs ar deju „Jautrā ballīte”, jo kukainīšu lomā iejutās visu tautas deju kolektīvu vadītājas. Šīs dejas izpildījums guva dalībnieku un skatītāju ovācijas..

Žūrija ļoti atzinīgi novērtēja visu tautas deju kolektīvu priekšnesumus skatē, jo tautas deju kolektīviem tika piešķirti tikai augstākās un 1.pakāpes diplomi, kā arī izteica gandarījums par to, ka Rēzeknes un Viļānu novadu skolu skolēni dejo ar prieku un ar lepnumu, kopj senču tradīcijas. Skates beigās izskanēja novēlējums „Caur deju atklāt sevī mītošo prieku, smaidu un gaismu!”

  

Feimaņu pamatskolas1.-4.klašu tautas deju kolektīva vadītāja Iveta Alika

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites