Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Š.g 2.maijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka skolēnu elektronisko pieteikumu reģistrāciju dalībai nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā, un pirmajā stundā bija piereģistrējušies vairāk nekā 1 200 skolēni. Šajā pasākumā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 4 128 skolēnus, pasākuma īstenošanai plānotais finansējums ir 844 506 eiro.

Uz 11.05.2016. NVARēzeknesfiliālē ir apstiprinātas 159 darba vietas. No 25 darba devējiem, pasākumā piedalās 10 Rēzeknes novada pagasta pārvaldes: Ilzeskalna, Ozolaines, Pušas, Stoļerovas, Bērzgales, Griškānu, Feimaņu, Gaigalavas, Nagļu un Lūznavas. Feimaņu pagasta pārvaldei no pieprasītajām 16 darba vietām ir piešķirtas 13 un noslēgts līgums par skolēnu nodarbinātību laika periodā no jūlija līdz augustam.

Darba uzsākšanai būs nepieciešami šādi dokumenti: Pase vai ID karte, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati.

Ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu, viņš tiks nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā un saņems darba algu valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā, ja nostrādās pilnu darba laiku - 370 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pagasta pārvalde par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu, kā arī nodrošinās darba vadītāju – jaunatnes lietu speciālistu Aivaru Mežatuču. Darba vadītājs palīdzēs apgūt darba pienākumus un būs palīgs darba laikā.

Par vasaras brīvlaikā strādājošo bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu. Vecākam, kura bērns vecumā līdz 19 gadiem strādās tikai vasaras brīvlaikā, nav jāsvītro algas nodokļa grāmatiņā ieraksts par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta. Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 eiro mēnesī, un bērnam vasaras darba laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites