Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Danco mani bāleliņi,

Šķindēj' pieši, rīb zābaki;

Pretī lēca tautu meita,

Kā lapiņa drebēdama.

Aizvadīta skaista un emocionāli piepildīta nedēļas nogale – sadancis “Zelta pieskāriens” Feimaņos. 23. aprīļa vakarā uz Feimaņu kultūras nama skatuves dejas zelta pieskārienam ļāvās Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Vīmyns" (mākslinieciskais vadītājs Guntis Tjarvja), Gaigalavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” (mākslinieciskā vadītāja Maira Gribuste), Aglonas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs (mākslinieciskā vadītāja Dina Staškeviča) un Krāslavas bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs „Raita” (mākslinieciskā vadītāja Valda Timule). Rībēja zābaki, klaudzēja papēdīši, šķindēja zvārguļu jostiņas, kad tautu dēli un tautu meitas zīmēja deju rakstus. “Vīmyns” atklāja sadanci ar lirisku un kolektīva repertuārā jaunu deju “Rotā, meitiņa, uguņa plostu”. Koncerta laikā tika izdancotas arī “Rikšiem bērīt’ es palaidu” un jestrā latgaliešu deja “Odums”. Kā pārsteigums skatītājiem bija deja franču noskaņās “Pavasaris” – nebēdnīga, draiska un reizē arī romantiska.

Paldies mūsu deju draugiem no kaimiņu pagastiem par atsaucību un skaistajām dejām! Paldies mūsu uzticīgajiem skatītājiem, kas vienmēr mūs atbalsta ar savu klātbūtni koncertos! Dejot savam priekam ir bauda, taču dejot citu priekam ir vēl lielāks gandarījums. Deja ir mūsu zelta spārni.

Ērika Grigorjeva, JDK „Vīmyns” dejotāja

 

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites