Здесь нашел интересный обзор

Krāsaini tērpi, puķes un lūpas

Ir tas, ko mēs mīlam visvairāk…

Lielā vilnī mūs aizrauj visvairāk.

(No Jura Kulakova dziesmas)

   Tas, protams, bija pasākuma noslēgumā, kad liels apsveicēju pulks šī gada 27.februārī Feimaņu kultūras namā sumināja mūsu gaviļnieces – ”FAZIRA” dejotājas viņu darbības 5 gados. Un ir uz ko atskatīties – 44 horeogrāfijas, 153 uzstāšanās reizes. Var piebilst, ka Faziras ir bagātākās Feimaņos ar greznajiem tērpiem. Dejotprieks, izdoma, lieli finansiāli ieguldījumi un milzīgs darbs kaldinājuši tos panākumus, kas sasniegti tik īsā laikā. Pieprasījums ir lielāks par iespējām to visu realizēt. Atpazīstamība nodrošināta tālu aiz novada robežām. Ne velti ciemiņi bija no Rīgas, Balviem, Daugavpils, kā arī no Preiļiem un Maltas. Bija arī sveicieni video variantos. Jāatzīmē, ka arī šoreiz neiztika bez humora dzirksts. Improvizētā Valsts prezidenta apsveikumā negaidīti debitēja kāds no apmeklētājiem. Zināms, ka mūsu publikai patīk jautrība, tāpēc tāda iespēja uznākt uz skatuves nenobiedēja gadījuma aktieri. Arī tas, ka tika speciāli izgaismota viņa vieta krēslā. Savs humoriņš bija arī reklāmas pauzēs ar DORMEO matraci („piedāvāja” Kārlis Taranda). Pasākuma scenārijs bija veidots kā TV šovs, tādēļ arī tādas piedevas. Šova dīvas lomā iejutās Riebiņu novada kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne. Tā kā pasākuma ideja bija par lielo vēstuļu balli, tad īpaši godinājumi nāca no dažādām iestādēm. Pirmais adresants – Rīgas ZOO dārzs. Tāpēc iesākumā jubilāres atklāja sevi kā pasakainos pāvus. Viss koncerts ņirbēja no krāšņajiem tērpiem, dažādu deju salikumiem un izpildījumu variācijām. Austrumnieciskie akcenti mainījās ar salsu, svingu, čigānu un citiem draiskiem virpuļojumiem. Smaidus izraisīja Faziru gulbīšu dancis. Lai gan tajā varēja notvert arī filozofiski skumju noti. Īpašu uzmanību pievērsa apdāvinātā Iļjas Orlova dziedājums. Arī Preiļu ”Rjabinuški” pārmaiņai izpildīja pāris dziesmas.   Jāuzteic ”Fazira” vadītāja Ilga Smane kā ideju ģeneratore un ieceru realizēšanas meistare.

Noslēgumā pateicību saņēma visi izpildītāji. Tika atzīmēts gan Feimaņu pagasta pārvaldes atbalsts, gan arī tas, cik daudz tiek atņemts savām ģimenēm, jo sagatavot, uzstāties – milzīgi naudas un laika tēriņi. Mums skatītājiem ir brīnišķa iespēja vērot gala iznākumu, tādēļ pateicībā vēlam izturību, lielāku atbalstu. Lai mūzas stāv jums klāt un radošums līst kā spirgts kalnu strauts!

Atkal galā viens grandiozs pasākums. Skatītāju zāle bija pilna(~260 klausītāju). Var droši teikt, ka Feimaņu kultūras nams ir kultūras pils, kas spēj aizraut cilvēkus ar vērienīgiem un kvalitatīviem sarīkojumiem.

       Silvija Assare

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites