nachodki.ru интернет-магазин

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tikpat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks, kad ārā , gan dvēselē ir pavasaris. Gribas kaut kā gaiša, koša un krāsaina.

Gaidot svētkus, 16.martā Feimaņu pagasta bibliotēkā pulcējās bērni un skolēni uz radošo darbnīcu “Izrotāsim Lieldienas ”. Lai pasākuma dalībnieki varētu radoši darboties, iepriekšējā dienā Lieldienu zaķis čakli  strādāja pie materiālu sagatavošanas. Bērni grieza, līmēja, lipināja, veidoja: dekoru Lieldienu zaķis un apsveikuma atklātni. Darinot šos darbus, bērni ne tikai ar tiem iepriecina sevi un savus tuvākos, bet arī attīsta pirkstu veiklību un radošo domāšanu. Ejot mājās, bērni savus darbus paņēma līdzi, jo arī tur ir jārada Lieldienu noskaņa. Paldies Ilonai Tjarvjai par darbnīcu vadīšanu , Ingrīdai Tjarvei par foto! 

         Priecīgas Lieldienas!

                                     Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja Erna Ulase

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites