Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Kultūras ministrija (KM) un tās iestādes piedāvā vienuviet apkopotu un atjaunotu #Ēkultūra resursa izmantošanu, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

Vienuviet informācija par #Ēkultūra digitālajiem resursiem un E-pakalpojumiem ir atrodama KM tīmekļvietnē https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0

Izmantojiet www.3td.lv bibliotēkas pakalpojumus .

Jautājiet pēc lietotājvārda un paroles bibliotēkas vadītītājai pa telefonu 64644750

Tas ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia". Ja vēlaties kļūt par 3td e-grāmatu bibliotēkas lasītāju, jums ir jāgriežas savā bibliotēkā, kur jūs saņemsiet   lietotājvārdu un paroli e-kataloga izmantošanai!

2021.gadam Feimaņu pagasta bibliotēkā ir abonēti sekojošie laikraksti un žurnāli :

 1. A 12-ceļš uz Latgali
 2. Astes
 3. Citādā Pasaule
 4. Ieva
 5. Ievas Stāsti
 6. Leģendas
 7. Ir
 8. Kas Jauns Avīze
 9. Lauku Māja
 10. Patiesā Dzīve
 11. Praktiskais Latvietis
 12. Privātā Dzīve
 13. Pūcīte
 14. Rēzeknes Vēstis
 15. Saimniece
 16. Tautas Veselības Avīze
 17. Vakara Ziņas
 18. Verena
 19. Бабушка целительница
 20. Вот это истории
 21. Дарья
 22. Дарья . Биография
 23. Дача круглый год
 24. Девчонки
 25. Звёзды и советы
 26. МК Латвия
 27. Однако, жизнь!
 28. Открыто
 29. Семеро с ложкой
 30. Тайны звёзд

Pagasta bibliotēkā 2021.gadā būs pieejamas sekojošas datu bāzes:

SIA Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” satur vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālas ziņas un preses apskatus.    (www.news.lv)

Letonika- ir uzziņu un tulkošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Letonika ietver "Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu", "Terminu vārdnīcu", tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju "Latvijas vēsture", interneta lappušu norādes, bet sadaļā Literatūra pieejami latviešu literatūras grāmatu pilnie teksti. (www.letonika.lv)

Tiem, kuri vēlas izmantot letonika.lv pakalpojumus neizejot no mājām -zvaniet uz bibliotēku 64644750 un Jums tiks nodrošināta attālināta piekļuve, nosūtot Jums lietotājvārdu un parole.

Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka” resursi ir pieejami ikvienam bibliotēkas apmeklētājam bez maksas. Izmantojiet iespēju un aktīvi izmantojiet šīs datu bāzes!

2020.gada beigās pagasta bibliotēkā ir 9660 fizisko vienību kopskaits, t.sk. 7260 grāmatas , (997 bērnu grāmatas), 2258 seriālizdevumi, 127 audivizuālie resursi 15 pārējie dokumenti.

Krājuma komplektēšanai izlietots no pašvaldības budžeta līdzekļiem:   2395 Eur, no tiem grāmatu iegādei -1498 EUR,  periodisko izdevumu iegādei - 897 EUR

Tiem , kuri negrib lasīt drukātu grāmatu un tas šķiet kā lieks laika patēŗiņš   ir alternatīva iespēja -klausīties audiogrāmatas un tad paralēli var darīt citas lietas. Audiogrāmatas novada bibliotēkām piedāvā no sava krājuma Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka. Audiogrāmatas var pieteikt pagasta bibliotēkā. Aicinu gan pieaugušos , gan bērnus saturīgi izmantot brīvo laiku. Lasīšana ir ne tikai brīvā laika aizpildīšanas nodarbe, bet arī svarīgs punkts bērna vārdu krājuma attīstībā un redzesloka paplašināšanā! Bērniem piemērs ir ģimene , tāpēc vecākiem jāveltī laiks , lai paņemtu rokās grāmatu un izlasītu kaut ko jaunu, īpaši svarīgi tas ir pirmskolas vecuma posmā kopā ar bērnu paņemt grāmatu: skatīt bildes un lasīt priekšā. Bērns redzēs, ka grāmatu lasīšana var būt interesanta gan tev, gan viņam.

“Nepietiek vienkārši dzīvot. Vajag sauli, brīvību un mazu puķīti.” H.K. Andersens-citāts no Emmas Čičesteres-Klārkas grāmatas “Asti gaisā!: Sunītes Plūmītes dzīves gudrības”. (Grāmata pieejama pagasta bibliotēkā).
Tieši šajā laikā , kad mums nav iespēja pulcēties, saturīgi pavadīsim savu brīvo laiku -lasot, paplašinot savu redzesloku , zināšanas un izbaudot ziemas priekus

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites