Расширения Joomla 3

Par pašvaldībās autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” informē, ka laika posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek plānota pašvaldības autoceļu aizsargjoslu attīrīšana no krūmājiem un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā.

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir autoceļa zemes nodalījuma josla, ir tiesības pašiem veikt tās attīrīšanu no krūmājiem un kokiem, par ko lūdzam informēt attiecīgo pagasta pārvaldi līdz 15.09.2020.

Ja autoceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšanas darbus veic pagasta pārvalde, attiecīgā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par kārtību, kādā no tās tiek novākti nozāģētie koki un krūmi.

Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem pagastos:

Feimaņu pagastā – Bronislavs Otikovs mob.tālr.: 26367651

Lūznavas pagastā – pārvaldes vadītājs Gatis Pučka mob.tālr.:26493459
Maltas pagastā – Igors Sorokins mob.tālr: 25425642
Ozolaines pagastā- saimniecības pārzinis Juris Runčs mob. tālr.:27870687
Pušas pagastā – Viktors Afanasjevs mob.tālr.: 25444094
Silmalas pagastā – Saimniecības pārzinis Jānis Laizāns mob.tālr.:26568623

 

Edgars Blinovs
Maltas pagastu apvienības vadītājs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 4834 CELI

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites