Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Apstiprināts projekts “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”

            Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 04.09.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000013 “Feimaņu pagasta deju kolektīvu skatuves tērpu iegāde”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros.

Projekts ir saistīts ar skatuvisku tērpu komplektu: kaukāziešu tipa kostīmu (sieviešu krekls, chokha, papakha), sieviešu garo un īso kleitu iegādi Feimaņu kultūras nama diviem deju kolektīviem. Darbus veiks SIA “Baltikas ekskluzīvs”.

Projekta kopējais budžets ir 3583.75 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 3225.37 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 358.38 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 1.martam.

Realizējot projektu, skatītāji varēs vērot kvalitatīvākus deju pasākumus (iestudētās estrādes, mūsdienu un cittautu dejas), jo viens no visbūtiskākajiem kvalitāti veidojošiem faktoriem ir kolektīva vizuālais tēls, kurš neapšaubāmi spēj piesaistīt ikviena skatītāja uzmanību.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

projekta bilde

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites