nachodki.ru интернет-магазин

Apstiprināts projekts
“Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”

            Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 19.07.2019. apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000012 “Skatuves aizkaru iegāde un uzstādīšana Feimaņu kultūras namam”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.

Feimaņu kultūras nams un tajā darbojušies pašdarbnieki ir īsts kultūras nesējs tuvākajai apkaimei. Slīpā skatītāju zāles grīda ļauj publikai pat no pēdējās solu rindas pārskatīt notiekošo uz skatuves, gaismas – saredzēt, bet akustika - sadzirdēt.

Turpinot modernizēt Feimaņu kultūras nama skatuvi, tiks iegādāti un uzstādīti kvalitatīvi, skatuves izmēriem un ugunsdrošības prasībām atbilstoši skatuves aizkari. Skatuves aizkaru komplektā ietilpst: priekškara volāns, skatuves kulises 6 gab., skatuves volāni 2 gab., gala sienas volāns, gala sienas aizkars 2 daļās. Darbus veiks SIA “STALVE”. Iegādājoties un uzstādot mūsdienu prasībām atbilstošus skatuves aizkarus, tiks izpildītas ugunsdrošības normas, uzlabots vizuālais izskats un nodrošināta labāka pasākumu kvalitāte.

Projekta kopējais budžets ir 6993.61 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 6294.25 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 699.36 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvaldes” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020.gada 31.maijam.

Projekta vadītājs Anita Verčinska (20223650, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites