nachodki.ru интернет-магазин

Aicinām Feimaņu ciema individuālo dzīvojamo māju, kuras nav pieslēgtas centrālai kanalizācijas sistēmai, īpašniekus, laika periodā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 20.decembrim, griezties Feimaņu pagasta pārvaldē pie vadītājas A.Verčinskas, lai veiktu decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistrāciju.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt pa tel.20223650.

 

Pamatojums:

Rēzeknes novada pašvaldības 18.10.2018. saistošie noteikumi Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites