Интернет-магазин nachodki.ru

15.septembrī Feimaņu kultūras namā pirmo reizi notika Pilngadības svētki. Tika sveikti un godināti 14 jaunieši no mūsu pagasta. Kopā ar jauniešiem uz svētkiem bija ieradušies viņu vecāki un draugi. Pilngadniekus sveica Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčinska. Gaviļnieki saņēma ziedus un gardumus, kas atgādināja par bērnību. Jauniešiem bija arī pārsteigums: sveiciens no pirmās skolotājas Ivetas Alikas un klases audzinātājas Ingrīdas Mežajevas. Svētku sajūtu radīja deju studija “Stoptime” no Rēzeknes (vadītāja Liāna Merņaka- Ņikitina), deju kolektīvs no Stoļerovas “Putni”, jauniešu deju kolektīvs “Ilgrozītes” no Feimaņiem (vadītāja Ilga Marejeva), jaunieši no Tiskādu vidusskolas (skolotāja Irina Ščerbakova). Svētki noritēja draudzīgā gaisotnē. Turpinājumā pilngadnieki kopā ar draugiem dejoja disko ritmos.

Novēlam mūsu jauniešiem izvēlēties savu īsto mērķi dzīvē, ticēt saviem spēkiem un lai veiksme būtu vienmēr blakus!

Dina Šmaukstele,

Feimaņu kultūras nama vadītāja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites