nachodki.ru интернет-магазин

bibl

24.aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Feimaņu pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar laikraksta “Vietējā Latgales Avīze” žurnālisti Skaidrīti Svikšu. Viņa uz bibliotēku bija atvedusi savu neparasto kolekciju – avīzes, kuras ir atceļojušas pie žurnālistes no malu malām visos iedomājamos un neiedomājamos veidos. Tika rādīta arī prezentācija par laikrakstu vēsturi pasaulē, pirmajām izdotajām avīzēm Latgalē, kā arī minēti dažādi interesanti fakti par pasaules presi.

   Varēja apskatīt, cik daudzveidīgas ir avīzes: pēc izmēra, krāsu salikuma un šrifta dažādības, avīzes sleju izvietojuma, avīzes laukuma izmantošanas, fotokartiņu izmēra, papīra kvalitātes un arī pēc mērķauditorijas iedalījuma. Kāda izdoma vajadzīga, lai avīze atšķirtos un tiktu nopirkta. Interesanti, ka Amerikā izdotā avīze ir liela izmēra un sadalīta atsevišķos tematiskos blokos. Iespējams, lai būtu ērtāk – katrs var paņemt to sadaļu, kas interesē un nav jāmet kauliņš, kuram pirmajam tiks, bet katrs var izvēlēties sev vēlamo tematu un paņemt lasīšanai. Visiem patika Amerikā izdotā “Lauksaimnieku gadagrāmata” ar caurumiņu – nagliņai. Šī tradīcija ir saglabājusies no gadagrāmatas izdošanas pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Kam tas caurumiņš bija domāts 19. gs. beigās, var visai viegli uzminēt.

Apskatot lielo kolekcijas klāstu, jāsecina - avīžu veidošanai katrā valstī ir savas tradīcijas un tās ir ļoti atšķirīgas. Sakām lielu paldies Skaidrītei Svikšai par iespēju iepazīties tuvāk, daloties ar savām zināšanām un vaļasprieku –avīžu kolekciju! Lai top kolekcija arvien plašāka un bagātāka!

Erna Ulase

Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites