Статьи и обзоры nachodki.ru

2017.gada 16.novembrī Feimaņu pamatskolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums, kas tika realizēts ar Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu konkursa piešķirto finansējumu. Feimaņu pamatskolas projekta “Ar mīlestību Latvijai!” mērķis bija sniegt iespēju ikvienam Feimaņu pamatskolas izglītojamajam, viņu vecākiem un Feimaņu pagasta iedzīvotājiem skolotāju vadībā iesaistīties kultūras un mākslas jaunrades procesā, lai stiprinātu piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai.

   Lai pasākumu realizētu, laika peIMG 7885 2riodā no 01.10.-16.11.2017. notika šādas aktivitātes:

- Feimaņu pamatskolas izglītojamie, viņu vecāki un Feimaņu pagasta iedzīvotāji tika iesaistīti baltu un karmīnsarkanu ziedu tamborēšanā, lai izveidotu trīs labo domu villaines Latvijai un ar villainēm izrotātu skolas parka kokus.

- Biedrības ,,Kroma kolna bruoleste” vadītājs Aleksandrs Lubāns aicināja Feimaņu pamatskolas izglītojamos izzināt seno latgaļu dzīvesveidu, amatus un prasmes, kā arī piedalīties tematiskās viduslaiku aktivitātēs (13.11.2017.).

- Pasākuma dalībnieki ar notamborētajām villainēm izrotāja trīs skolas parka kokus.

- Feimaņu pamatskolas izglītojamie, viņu vecāki un Feimaņu pagasta iedzīvotāji kopā ar folkloras draugu kopu “Vīteri” iesaistījās aktivitātēs skolas organizētajā Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgajā pasākumā “Ar mīlestību Latvijai!”.

- Baltā galdauta klāšana (cienasts visiem pasākuma dalībniekiem).

   Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem par mīļu kopā būšanu, Rēzeknes novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, biedrības ,,Kroma kolna bruoleste” vadītājam Aleksandram Lubānam par atraktīvo stāstījumu, folkloras draugu kopai “Vīteri” (vadītāja Sandra Stare) par iespēju izdejot latviešu tautas dančus. Īpašs paldies izglītojamo māmiņām, kuras tamborēja motīvus labo domu villainēm ar savu mīlestību, sirds siltumu un prieku.

 

Projekta “Ar mīlestību Latvijai!” koordinatores Iveta Alika un Aina Drikšņa      

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites