Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes Pateicības raksta saņēmēji svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai Feimaņu KN 2017.gada 18.novembrī plkst.14:00

 

N.p.k.

Nominanta vārds, uzvārds

Pieteicējs

1.

Svetlana Alika

Feimaņu pagasta sociālais darbinieks M.Taranda

2.

Arkādijs Tjarvja

Feimaņu pagasta iedzīvotāja

B. Klindžāne

3.

Ruslans Belovs

Mednieku kolektīva “Feimaņieši” vadītājs B.Otikovs

4.

Elvīra Bogdanova

Konsultatīvās padomes loceklis O.Otikovs

5.

Arnolds Taranda

Amatierteātra “Savējie” vadītāja I.Reinika

6.

Anita Rumaka

Feimaņu pamatskolas pavāre E.Vaičuka

7.

Ilona Bodrova

Konsultatīvās padomes loceklis V.Ņemņasevs

8.

Marina Belova

Konsultatīvās padomes loceklis N.Čerņavka

9.

Viktors Lisovskis

Konsultatīvās padomes loceklis V.Ņemņasevs

10.

Hionija Safonova

Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja A.Verčinska

11.

Ineta Upeniece

Feimaņu pamatskolas direktore A.Drikšņa

 

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI

2017.gada 17.novembrī Bērzgales KN Novada organizētajā svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai ar Atzinības rakstu tiks sumināti 45 nominanti, t.sk.:

Nominācija

Vārds, uzvārds

Pieteicējs

Darbs pašvaldībā

Viktors Smirnovs

Feimaņu pagasta pārvalde

Darbs pašvaldībā

Anita Verčinska

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Viktoru Smirnovu un Anitu Verčinsku būs iespēja apsveikt personīgi 18.11.2017. Feimaņu KN svinīgajā pasākumā plkst.14:00.

Gaidīsim pasākumā!

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites