Скачать бесплатные шаблоны Joomla

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt:

Feimaņu ciemā, kad.apz. 7852 006 0010, 7 (septiņu) liepu;

Timošišku kapsētā, kad.apz. 7852 002 0129, 2 (divu) bērzu;

Maļinovkas kapsētā, kad.apz. 7852 001 0073, 3 (trīs) priežu un 1 (viena) bērza;

Černostes kapsētā, kad.apz. 7852 007 0145, 2(divu) bērzu un 1(vienas) priedes;

Adamišķu kapsētā, kad.apz. 7852 007 0144, 3 (trīs) bērzu;

Vainovas kapsētā, kad.apz. 7852 005 0078, 1 (vienas) kļavas, 1 (vienas) apses un 2 (divu) bērzu;

Feimaņu kapsētā, kad.apz. 7852 006 0155, 2 (divu) kļavu, 2 (divu) apšu, 2 (divu) bērzu un 1     (viena) ozola,

izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie kapu vietām un Feimaņu ciemā. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē („Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads) zvanot pa telefonu 64644888, 64644894 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sākot no  2017.gada 14.septembra.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītājas Anitas Verčinskas, telefona Nr.: 20223650.

Vita Ameļko

Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites