Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Feimaņu pagasta pārvalde atgādina, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 30 “Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”, apbedīšana kapsētā obligāti jāsaskaņo ar Feimaņu pagasta pārvaldi (adrese “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), tel. 64644888, 64644892, darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:30.

Saskaņošana jāveic pirms kapa vietas rakšanas, iesniedzot pagasta pārvaldei iesniegumu un miršanas apliecības kopiju vai Dzimtsarakstu nodaļas izdotu izziņu.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites