http://nachodki.ru/

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā.

     Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.

     Izlietotais papīrs un kartona iepakojums ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek nodots papīra pārstrādes uzņēmumam, gandrīz uz pusi mazāk paliks atkritumu. 

   Tāpēc arī šajā mācību gadā Feimaņu pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās vērienīgajā makulatūras vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!”, kas norisinājās visā valsts teritorijā jau trīspadsmito reizi.

     Kopumā konkursā piedalījās 553 izglītības iestādes no visas Latvijas, pulcējot vairāk nekā 88 tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu, kā arī ar viņu vecāku, pedagogu un draugu palīdzību. Ir savāktas un nodotas pārstrādei 1228 tonnas makulatūras, tādējādi izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 apjomu.

     Feimaņu pamatskolas skolēni un skolotāji šogad savāca un nodeva pārstrādei 1096 kg makulatūras. Visaktīvākie bija: Eva Kužma (savāca 327.kg), Agris Šmaukstelis (savāca 94.kg), kā arī Maija Livdāne (savāca 40.kg). Mūsu savāktais makulatūras daudzums palīdzēja saglabāt 20,5 kokus, 4932 (l) ūdens, 31 345,6 (kWh) elektroenerģijas.

     Ja esat izsaiņojuši kartona kasti, izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra un kartona izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Konkursa koordinatore - skolotāja Marija Smirnova

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites