Расширения Joomla 3

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rīkotajā novadmācības programmā apmēram 50 Latgales reģiona skolās 2.maijā tika rīkota novadmācības pilotstunda, ko vadīja sabiedrībā pazīstami cilvēki vai jaunieši, prezentējot jaunākos izdevumus un izstāstot Latgales vēstures stāstus.

     Mūsu skolā novadmācības stundas gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu izglītojamajiem latgaliešu valodā vadīja bijusī RTA studente Mārīte Krasnobaja.

     Skolēni ar datorspēles “ĪSAPAZEISIM” palīdzību uzzināja daudz jaunu faktu par Latgales Kongresa simtgadi (2017), Latvijas simtgadi (2018) un Latgales kūltūrvēsturei nozīmīgām 33 personām, piemēram, Franci Kempu, Franci Trasūnu, Jāni Raini, Andreju Paulānu u.c. novad

     Uzzinājām arī daudzus mazlietotus apvidvārdus latgaliešu valodā, ko sarunvalodā lietojuši mūsu senči (“sipisnīks” - biezpiens, “sukņa”- kleita, “palāda” - pūce, “spaits” - stars u. tml.)

     Skola dāvinājumā no RTA saņēma daudzus redzamākos izdevumus latgaliešu literārajā valodā. Īpašs paldies par sākumskolas klasēm saņemto dāvanu - Ilgas Šuplinskas, Līgas Rundānes, Aelitas Andrejevas izglītojošo izdevumu “GOSTŪS PI BOŅUKA. Stuosti bārnim par Latgolu”, kas tagad būs skolas īpašumā un tiks izmantots mācību stundās.

     Kā ar latgaliešu valodu ir mūsdienās? Cik no Jums saprot latgaliešu valodu? Cik no Jums prot runāt latgaliski? Uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem bija jāatbild mums visiem.

     Mārīte Krasnobaja mūsdienīgi un atraktīvi stāstīja un iesaistīja sarunās un spēlēs izglītojamos par latgaliešu valodu, tradīcijām, dzīvesveidu, piemēram, spēlē “Klusais telefons”.

Par pareizajām atbildēm izglītojamie varēja nopelnīt mazas balviņas.

     Paldies RTA profesorei, novadmācības pilotstundas koordinatorei Ilgai Šuplinskai un      “školuotojai” Mārītei Krasnobajai par “sovu nūsadorbošanu i interesi par latgolys lītom”.

Skolas direktore Aina Drikšņa

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites