Бесплатные шаблоны Joomla

Iveta.IMG 5963

28.aprīlī Feimaņu pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu skolu tautas deju kolektīvu Sadancī, kurš norisinājās Rēznas pamatskolā.

   Tautas deju kolektīvam bija iespēja pirmo reizi dejot uz Rēznas Saietu nama skatuves, parādīt savu dejotprasmi un dejotprieku, kā arī palūkoties uz citu dejotāju meistarību. Sadanča noslēgumā visiem dejotājiem bija sarūpēts pārsteigums - tautas deju kolektīvu vadītāju priekšnesums, kurš guva tik milzīgu atsaucību, ka to bija nepieciešams atkārtot kopā ar visiem tautas deju kolektīvu dalībniekiem.

   Pēc koncerta visi tautas deju kolektīvi piedalījās sportiskās aktivitātēs. Feimaņu pamatskolas tautas deju kolektīvs ieguva 1.vietu bižu pīšanā. Pēc sportiskām aktivitātēm visi dejotāji aktīvi iesaistījās dažādās rotaļdejās.

   Rēznas pamatskolā pavadītā diena paskrēja vēja spārniem, bet tā deva milzīgu gandarījumu par padarīto darbu un kopā būšanu.

   Visu dejotāju vārdā pateicamies Feimaņu pamatskolas vadībai, Feimaņu pagasta pārvaldei un dejotāju vecākiem par atsaucību un atbalstu!

   Jau ir sācies pēdējais mācību mēnesis, bet 1.-4.klašu tautas deju kolektīvam tas ir pasākumiem bagāts: piedalīšanās Mātes dienai un Ģimeņu dienai veltītā pasākumā Feimaņu Kultūras namā 13.maijā, tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs 26.-27.maijā, Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Viļānos 31. maijā. Tas ir cienīgs mācību gada noslēgums tautas deju kolektīvam!

   Tautas deju kolektīva vadītāja sirsnīgi pateicas dejotāju vecākiem par atbalstu un dejotājiem par dejotprieku, nerimstošu enerģiju, pacietību un izturību.

1.-4.klašu tautas deju kolektīva vadītāja I.Alika

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites