nachodki.ru интернет-магазин

27.aprīlī 5.-6. gadu vecuma bērnu grupa "Saules stariņš'' devās uz Rēzeknes novada ''Mazo talantu saietu'' pirmsskolēniem, kas notika Maltas vidusskolā.
     Tas bija muzikāls pasākums, lai veidotu bērnu izpratni par dažādu tautu kultūru. Šajā saietā piedalījās bērni no Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
     Bērni rādīja daudzveidīgus talantus - dziedāšanas prasmi, dejošanu, dzejoļu skaitīšanu. Varēja dzirdēt bērnu dziesmas angļu, poļu, krievu valodā, noskatīties čigānu, meksikāņu u.c. tautu dejas.
Mūsu skolas 5-6gadīgie bērni dziedāja jautru dziesmiņu angļu valodā ''Action Song''.
     Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma pateicības rakstus, saldumus un dāvanu grupiņai, kā arī našķojās ar sarūpēto cienastu.
     Pacilātā noskaņojumā ar pozitīvām emocijām mēs atgriezāmies mājās.
Paldies Feimaņu pagasta pārvaldei, skolas administrācijai un vecākiem par atbalstu un palīdzību.
                                                                                                                                                                                                                                                                             Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites