Расширения Joomla 3

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

2017.gada 21.aprīlī Feimaņu kultūras nama telpās aicina uz informatīvo semināru „Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekošanā”.

Lektores Anastasija Saleniece un Valda Brice iepazīstinās ar:

-          Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 2017.gadā;

-          MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" nosacījumi un to izpildes kārtība;

-          Konsultāciju pasākuma aktivitātes meža īpašniekiem LAP 2014.-2020. ietvaros;

-          Informācija par ES nozīmes īpaši aizsargājamo meža un citu biotopu kartēšanu 2017.-2019.gados;

-          Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem LAP 2014.-2020.ietvaros;

-          Par darbībām ar apstiprinātiem ES projektiem meža īpašniekiem. Gaidāma nākamā kārta.

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites