Шаблоны Joomla 3 тут

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

LAD ALRPL kontaktpersona  - Marina Sumarokova – tālrunis 26464739.

 

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Audriņi

Pagasta pārvalde

21.04.

62602109

Bērzgale

Bibliotēka

09.05.

62602063

Čornaja

Ratnieku bibliotēka,

Čornajas kultūras nams

20.04. (Ratnieki) 09.05.(Čornaja)

62602066

Dricāni

Kultūras nams

25.04.

62602064

Feimaņi

Bibliotēka

26.04.; 10.05.

62602066

Gaigalava

Pagasta pārvalde

24.04.

62602063

Griškāni

Pagasta pārvalde

18.04. (Sprūževa)

62602064

Ilzeskalns

Tautas nams

03.05.

62602067

Kantinieki

Bibliotēka

28.04.

62602063

Kaunata

Pagasta pārvalde

21.04.; 08.05.

62602063

Lendži

Kultūras nams

21.04.

62602067

Lūznava

Pagasta pārvalde

27.04.

62602109

Malta

Pagasta pārvalde

09.05.

62602067

Mākoņkalns

Kultūras nams

21.04.; 08.05.

62602064

Nagļi

Pagasta pārvalde

27.04.

62602064

Ozolaine

Tautas namā (Bekšos)

27.04.

62602067

Puša

Pagasta pārvalde

26.04.

62602063

Rikava

Bibliotēka

27.04.

62602063

Nautrēni

Pagasta pārvalde

24.04.; 03.05.; 11.05.

62602109

Sakstagals

Pagasta pārvalde

28.04.

62602064

Silmala

Ružinā pagasta ēkā,  

Kruķu kultūras namā,

Štikānu kultūras nams,

Gornicā pagasta pārvaldē

18.04. (Ružina);

25.04. (Kruķi);

28.04. (Rogoviki);

09.05. (Gornica)

62602109

Stoļerova

Kultūras nams

20.04.

62602063

Strūžāni

Kultūras nams

25.04.

62602063

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites