Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

„Teātris – tie esam mēs”- tas ir Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projekts par materiālās bāzes papildināšanu teātra mākslas aktivitātēm.

Interešu izglītība skolā ir svarīga katras personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanai neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Skolā darbojas teātra pulBerni maskaasciņš „Spēlmanīši”, kuru apmeklē sākumskolas skolēni. Pulciņā viņi attīsta un pilnveido skatuves runas kultūru un aktiermākslu. Mācību gada laikā skolēni iestudē vairākas izrādes, ar kurām piedalās skolas, pagasta un novada rīkotajos pasākumos. Gatavojoties izrādēm, saskārāmies ar problēmu, ka trūkst masku, tērpu vai arī tie jau ir nolietojušies. Ļoti svarīgi un aktuāli ir materiālās bāzes papildināšana. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izrāžu un pasākumu īstenošanu, nolēmām piedalīties projektā materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un mākslas aktivitātēm.

Projekta ietvaros tika iegūts finansiālais atbalsts 200 eiro apmērā. Tika iegādāti 7 teātra masku kostīmi – lapsas, vilka, kaķa, sniegavīra, pīles, mārītes un cūciņas, kā arī dažādas maskas – cepurītes.

                Feimaņu pamatskolas realizētais projekts „Teātris – tie esam mēs” sniegs iespēju ikvienam skolēnam skolotāju vadībā iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar teātri, būs vislabākais ieguldījums audzināšanā.

Ināra Reinika

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites